Aktivity v primárnej prevencii SPJ

V spolupráci so školským pedagógom každoročne škola pripravuje aktvity zamerané na Sociálno patologické javy spoločnosti. Aktivity sú zamerané na prevenciu SPJ žiakov. Konajú sa besedy, prednášky, športové aktivity, kultúrne programy s tématikou prevencie SPJ v škole i v spoločnosti.
 

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2017-2018

Týždeň boja proti nelátkovým závislostiam 2018

Týždeň boja proti nelátkovým závislostiam 2018
V dňoch od 12.2. -16.2. 2018 sa v škole uskutočnili tematické aktivity v rámci Týždňa boja proti nelátkovým závislostiam. Pre žiakov VI. až IX. ročníka boli pripravené workshopy v rámci triednických hodín a hodín občianskej výchovy na ktorých sa žiaci dozvedeli:  čo sú nelátkové...

Drogy tie nie sú pre mňa 2017

Drogy tie nie sú pre mňa 2017
PROJEKT PROTIDROGOVEJ PREVENCIE DROGY? TIE NIE SÚ PRE MŇA 1. ČASŤ – TANEČNÉ TRÉNINGY PRE ŽIAKOV 6. A 7. ROČNÍKA V školskom roku 2017/2018 vypracovalo Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s Úradom vlády v rámci prevencie kriminality projekt pod názvom „Drogy? Tie nie sú pre mňa.“ Projekt sa...

Besedy s pracovníkmi Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 2017

Besedy s pracovníkmi Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 2017
V mesiaci október sa v našej škole uskutočnila séria besied pre žiakov 5.,8. a 9. ročníka. V 5. ročníku žiakov zaujala beseda o efektívnom učení, na ktorej si vyskúšali stratégiu učenia pomocou pojmových a myšlienkových máp. V 8. ročníku žiakom  p. psychologička priblížila problém obchodovania...

Aktivity v školskom roku 2016 - 2017

ZIPPYHO KAMARÁTI

ZIPPYHO KAMARÁTI
V našej základnej škole od septembra prebieha medzinárodný preventívny program pod názvom ZIPPYHO KAMARÁTI.  Program je určený pre primárne a predprimárne vzdelávanie (deti vo veku 5 −7 rokov) a bol vytvorený s cieľom naučiť deti lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy,...

Týždeň boja proti drogám 2016

Týždeň boja proti drogám 2016
WORKSHOPY PRE ŽIAKOV SIEDMEHO ROČNÍKA Od 7.11. do 11.11. sa v škole uskutočnil tradičný týždeň boja proti drogám. V rámci protidrogovej prevencie s deťmi pracujeme v triednych kolektívoch spolu s vyškolenými peer aktivistkami z IX.B. Tie si pripravili workshopy pre žiakov 7....

Aktivity v školskom roku 2015 - 2016

Týždeň boja proti drogám 2015

Týždeň boja proti drogám 2015
V tomto školskom roku bol aj v našej škole realizovaný projekt NEPOTREBUJEŠ TO ZAŽIŤ.   Projekt realizujú: Mesto Spišská Nová Ves OZ mladi ľudia a život Mestská polícia Spišská Nová Ves Policajný zbor SR   Mestská polícia Spišská Nová Ves sa do projektu zapojila prednáškami o...

Aktivity v školskom roku 2014 - 2015

Všetci to robia 2015

Všetci to robia 2015
31.5. 2015 Svetový deň bez tabaku     V našej škole si pravidelne pripomíname Svetový deň bez tabaku projektovým vyučovaním na hodinách matematiky.   Projekt sa volá „Všetci to robia“.    Ide o poukázanie na sociálne zveličovanie teenagerov pri...

Workshop na tému "Internetová závislosť"

Workshop na tému "Internetová závislosť"
Dňa 18.5.2015 do našej školy zavítal vzácny hosť. Na riziká nesprávneho využívania internetu nás prišla upozorniť mediálne známa p. psychologička Mgr. Mária Tóthová Šimčáková.   Práve ona je garantom užitočnej internetovej stránky www.e-deti.sk, ktorá je určená deťom učiteľom a...

Aktivity v školskom roku 2013 - 2014

Svetový deň bez mobilov

Svetový deň bez mobilov
    PREVENCIA NELÁTKOVÝCH ZÁVISLOSTÍ 6. február v našej škole sa už tradične nesie v znamení pripomenutia si "Svetového dňa bez mobilov". V tento deň sme sa pokúsili vypnúť svoje mobilné telefóny, poradiť si bez vyťukávania SMS - iek, telefonovania, prípadne fotografovania s...

Týždeň boja proti drogám

Týždeň boja proti drogám
Tretí novembrový týždeň sa v ZŠ Hutnícka niesol v znamení boja proti drogám. Sociálne pedagogičky a psychológ z  CPPPaP spolu s peeraktivistami tejto ZŠ odštartovali aktivity diskusiami o závislostiach v triedach siedmeho ročníka. V nemalej miere sa venovali aj problému závislosti na...

Aktivity v školskom roku 2012 - 2013

Svetový deň bez tabaku

Svetový deň bez tabaku
Dňa 31.mája si každoročne pripomíname Svetový deň bez tabaku. Tohto roku naši siedmaci spolu s pani učiteľkami matematiky uskutočnili projekt "Všetci to robia". Najprv odhadli, koľko žiakov fajčí a tento odhad porovnávali so skutočnosťou. Zistili, že v našej škole a v ďalších troch školách v...

Protidrogový koncert "Vzdušné zámky"

Protidrogový koncert "Vzdušné zámky"
  Dňa 8.4.2013 sa žiaci 2. stupňa v rámci spolupráce s agentúrou LETART zúčastnili výchovného koncertu s názvom „Vzdušné zámky“. Hudobníci poukazovali na možnosť výberu, každý je sám zodpovedný za to, akú cestu si vyberie, či to bude cesta zdravia alebo cesta s drogami. Hudobníci sa slovom,...