Všetci to robia 2015

Všetci to robia 2015
31.5. 2015 Svetový deň bez tabaku
 
 
V našej škole si pravidelne pripomíname Svetový deň bez tabaku projektovým vyučovaním na hodinách matematiky.
 
Projekt sa volá „Všetci to robia“
 
Ide o poukázanie na sociálne zveličovanie teenagerov pri otázkach  fajčenia či iných patologických javov.  Odpoveď „všetci to robia“ často použijú na ospravedlnenie svojho konania. Projekt ukazuje, že žiaci odhadujú oveľa väčší výskyt fajčenia, než naozaj je.

 

Na triednických hodinách sme rozoberali nielen zdravotné, ale skôr psychologické dôsledky fajčenia. Napriek tomu, že si deti myslia, že fajčením cigariet sa stávajú dospelšími a slobodnejšími – opak je pravdou. Fajčenie cigariet zväzuje, nikotín je rovnakou drogou ako ostatné a závislosť na nikotíne rýchlo nastupuje.
 

 

Anketa

Čo si myslíš o fajčení ty?

Celkový počet hlasov: 67

počítadlo.abz.cz