Predmety

Vážení pedagógovia, milí žiaci

Stránky s predmetmi, na ktorých nájdete mnoho užitočných informácií a edukačného materiálu sa zobrazia po kliknutí na odkaz.

Google

Anketa

Páči sa vám táto stránka?

Celkový počet hlasov: 105

Čo na stránkach nájdete?

Informatika

učebné materiály

domáce úlohy

testy

programy na stiahnutie

videonávody a manuály

diskusné fórum

[vypracoval Mgr. M. Hadbavný]


Informatická výchova

odkazy na web stránky s didaktickým materiálom pre 1. stupeň ZŠ

internetové aplikácie pre podporu vyučovania pre 2.,3.,4. ročník ZŠ

[vypracoval Mgr. M. Hadbavný]


Matematika

zbierky domácich úloh a písomných prác pre 1,2,3,4 ročník ZŠ

internetové aplikácie na podporu výučby matematiky pre 2. stupeň ZŠ

[spracoval Mgr. M. Hadbavný]


Telesná výchova

pohybové hry

športové hry

netradičné hry

tématické celky

pohybové schopnosti

[spracoval Mgr. M. Hadbavný]


Fyzika

pokusy a experimenty online

učebnice fyziky pre ZŠ vo formáte PDF

[spracoval Mgr. M. Hadbavný]


Chémia

virtuálne experimenty a laboratórne testy

učebnice chémie pre ZŠ vo formáte PDF

[spracoval Mgr. M. Hadbavný]