KONTAKTNÉ ÚDAJE

   
Názov inštitúcie: Základná škola
Sídlo inštitúcie: Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 35543922
DIČ: 2021637706
WWW: https://www.zshutnickasnv.sk
E-mail sekretariát: skola@zshutnsnv.edu.sk
E-mail riaditeľ: riaditel@zshutnsnv.edu.sk
E-mail ekonómka: riaditel@zshutnsnv.edu.sk
   
Kontaktné telefónne čísla :
zborovňa 2. stupeň   053 3249610
kancelária sekretariátu Anna Pramuková 053 3249611
kancelária riaditeľky PaedDr. Magdaléna Jendrálová 053 3249612    
kancelária správcu IKT a siete Mgr. Miloš Hadbavný 053 3249620
kancelária zástupcu riaditeľky Mgr. Ľuboš Sedlák 053 3249614
kancelária zástupkyne riaditeľky Mgr. Romana Melikantová 053 3249613
kancelária ekonómky školy   053 3249615
hlavná vrátnica p. upratovačky 053 3249616
zborovňa 1. stupeň + ŠKD   053 3249617
kancelária školskej jedálne Ing. Martina Jurkovičová 053 3249619
kabinet telocvične   053 3249618

 

Kontaktujte nás