Kontaktné údaje

   
Názov inštitúcie: Základná škola
Sídlo inštitúcie: Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 035543922
DIČ: 2021637706
WWW: https://www.zshutnickasnv.sk
E-mail sekretariát: skola@zshutnsnv.edu.sk
E-mail riaditeľ: riaditel@zshutnsnv.edu.sk
E-mail ekonómka: riaditel@zshutnsnv.edu.sk
   
Kontaktné telefónne čísla :
zborovňa 2. stupeň   3249610
kancelária sekretariátu Anna Pramuková 3249611
kancelária riaditeľky Mgr. Alena Ludányiová 3249612    
kancelária správcu IKT a siete Mgr. Miloš Hadbavný 3249620
kancelária zástupcu riaditeľky Mgr. Ľuboš Sedlák 3249614
kancelária zástupkyne riaditeľky Mgr. Katarína Oelschlägerová 3249613
kancelária ekonómky školy Bc. Marta Brajerčíková 3249615
hlavná vrátnica p. upratovačky 3249616
zborovňa 1. stupeň + ŠKD   3249617
kancelária školskej jedálne   3249619
kabinet telocvične   3249618

 

Kontaktujte nás