POPIS ŠKOLSKÉHO PORTÁLU

 

Správca webového obsahu: Mgr. Miloš Hadbavný

Popis webu:

Internetový školský portál umiestnený na doméne www.zshutnickasnv.sk je v prevádzke od 10. 2. 2013. Nový dizajn, nové kategórie, nová navigácia, interaktívne prvky ako anketa, či diskusné fóra, mailový formulár prispievajú k efektívnemu získavaniu informácií o našej škole. Hlavné navigačné menu ponúka niekoľko chronologicky zoradených kategórií.

Popis kategóríi:

 • Úvodná stránka - kde nájdete informácie o tom kde sa škola nachádza, aký žiaci školu navštevujú, aké služby škola poskytuje, fotografie exteriéru a interiéru školy. V pravej časti sa nachádza sekcia "Novinky", v ktorej nájdete oznamy týkajúce sa prevádzky školy, termíny školských akcií a dôležité oznamy.
 • O nás - v tejto sekcii nájdete profiláciu školy, teda aké ma škola zameranie a aké výhody poskytuje svojim žiakom. Nájdete tu tiež kontaktné údaje na vedenie školy, zoznamy pracovníkov školy, a iných združení školy.
 • Oznamy - v tejto sekcii nájdete aktuálne informácie týkajúce sa prevádzky školy, termíny školských akcií a dôležité oznamy
 • Kalendár akcií  - v tejto sekcii sa nachádza plán školských akcií, podujatí, súťaží žiakov našej školy na aktuálny mesiac.  Zoznam je aktualizovaný vždy začiatkom nového mesiaca.
 • Rozvrh hodín - učitelia, rodičia a žiaci si môžu prezerať a následne vytlačiť rozvrh hodín pre svoju triedu. Filtrovacie nástroje umožňujú nájsť rozvrh podľa triedy, učiteľa, učebne a následne ho vytlačiť.
 • Prázdniny - v tejto sekcii nájdete plán prázdnin pre aktuálny školský rok pre Košický kraj.
 • Zoznam tried - V tejto sekcii nájdete zoznam všetkých tried, žiakov v triedach.
 • Špeciálne triedy žiakov s autizmom - v tejto sekcii nájdete profilaciu školy pre žiakov s autizmom, ako sú vzdelávaní títo žiaci. Nájdete tu tiež všetky školské výlety, akcie  a súťaže žiakov s autizmom zoradené chronologicky od najstarších po najnovšie spolu s fotogalériou.
 • Činnosť školského špeciálneho pedagóga - v tejto sekcii nájdete plán činnosti špeciálneho pedagóga, priebežnú činnosť počas celého školského roka, pomôcky pre rodičov (napr. ako sa správne učiť, školská zrelosť a pod.)
 • Elektronická žiacka knižka - škola plánuje spustiť sekciu elektronická žiacka knižka, ktorá umožni rodičom, žiakom a učiteľom prezerať dochádzku žiakov, známky z predmetov a ďalšie užtočné informácie. Prístupové mená a heslá budú po vygenerovaní podané rodičom aj žiakom.
 • Predmety - v tejto sekcii nájdete predmety, ktoré sa na škole vyučujú. Vyučujúci majú možnosť využívať zozbierané didaktické materiály, nechávať odkazy pre žiakov a informovať ich tak o písomkách úlohách a podobne.
 • Záujmové útvary - v tejto sekcii nájdete zoznam všetkých záujmových útvarov, ktoré škola ponúka svojim žiakom.
 • Školské dokumenty - v tejto sekcii nájdete školské dokumenty a vo formáte PDF si ich môžte stiahnuť a prezerať. Nájdete tu dokumenty : vnútorný poriadok školy, školský vzdelávací plán, štátny vzdelávací plán, správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, tlačivá.
 • Projekty školy - v tejto sekcii nájdete všetky projekty, do ktorých sa škola zapojila prípadne sa stále zapája.
 • Školské akcie - v tejto sekcii sa nachádzajú všetky školské akcie, podujatia, ktoré škola organizuje každoročne. Zoradené sú podľa školského roku v ktorom sa akcia organizovala. Niektoré akcie sa opakujú každý rok a na ich zobrazenie môžete použiť filter (Vyberte si kategóriu/potvrď výber).
 • Školské výlety a exkurzie - v tejto sekcii sa nachádzajú všetky exkurzie a výlety, ktoré škola organizuje. Výlety a exkurzie sú zoradené podľa školského roku, v ktorom sa konali.
 • Úspechy našich žiakov vo vzdelávacej oblasti - v tejto sekcii nájdete výsledky z celoplošného testovania 9. ročníka (monitor) zoradené podľa školského roka, v ktorom sa uskutočnilo testovanie. Nájdete tu aj výsledky zo súťaží a olympiád z jednotlivých predmetov, na ktorých sa žiaci našej školy zúčastnili.
 • Register zmlúv, faktúr a objednávok - v tejto sekcii sa nachádzajú zmluvy, faktúry a objednávky školy zoradené podľa školských rokov. Faktúry sú rozdelené do kategórií: dodávateľské, odberateľské, faktúry za potraviny, zmluvy a objednávky. Všetky dokumenty sú vo formáte PDF je preto potrebné mať v počítači nainštalovaný program AdobreReader, ktorý si môžete stiahnuť a nainštalovať cez odkaz na stránke.
 • Školská jedáleň - v tejto sekcii nájdete všetky informácie týkajúce sa stravovania v školskej jedálni. Teda pokyny pre stravníkov ŠJ, poplatky, číslo účtu a pod. Nájdete tu aj aktuálny jedálny lístok na každý týždeň cez školský rok.
 • Školská knžnica - v tejto sekcii sa nachádzajú informácie o školskej knižnici, o aktivitách, ktoré sa tam organizujú a pod.
 • 2% z dane - v tejto sekcii nájdete informácie a pokyny k darovaniu 2% z dane vášho príjmu pre školu na výchovno-vzdelávací proces.
 • Didaktické portály - táto sekcia je určena prevažne pre pedagógov. Nájdu tu zoznam internetových portálov, ktoré ponúkaju množstvo materiálov vhodných pre výuku žiakov.
 • Rezervácia multifunkčného ihriska - v tejto sekcii nájdete informácie o rezervácii multifunkčného ihriska na škole. Prostredníctvom elektronického formulára môžete spraviť svoju rezerváciu ihriska na konkrétny deň a v podsekcii termíny rezervácií nájdete kalendár rezervácií s časom.
 • Kontakt - v tejto sekcii nájdete všetky kontaktné údaje školy. Teda adresu, telefón, e-mail, a ďalšie kontakty.
 • Pre učiteľov - v tejto sekcii nájdete užitocné materiály pre kreditové vzdelávanie učiteľov, tiež informácie o dostupných školeniach, konferenciách, prihlasovacie údaje na didaktické portály pre žiakov a pedagógov, prihlasovacie údaje na WIFI siet v škole. Niektoré podsekcie sú prístupné len po zadaní prihlasovacích údajov, ktoré Vám poskytne správca webového obsahu školského portálu.
 • Pre žiakov - v tejto sekcii nájdu žiaci mnoho odkazov na užitočné www stránky, ktoré im môžu pomôcť pri výbere strednej školy. V tejto sekcii sa nachádza aj súhrn hodnotiacich testov, dotazníkov, ktoré merajú rozumové schopnosti žiaka. Žiaci môžu v tejto sekcii nájsť aj prihlasovacie linky na didaktické portály a portály testovaní ako napr. ALF testovanie.
 • Vyhľadávanie - v ľavej časti stránky pod hlavným menu sa nachádza vyhľadávač výrazov na celom školskom portály. Ak teda hľadáte sekciu, ktorú neviete inak nájsť môžete použiť tento vyhľadávač, ktorí Vám hľadané výrazy zobrazí na aktuálnej pozícii webu.
 • Mapa stránok - v tejto sekcii nájdete zoznam všetkých stránok školského webu. Zoradené sú podľa kategórií.

Školský internetový portál obsahuje viac ako 200 sekcií a 50 skrytých podsekcií.