ŠKOLSKÉ DOKUMENTY

V tejto sekcii stránky školy nájdete všetky dôležité dokumenty školy a tlačivá pre rodičov.

Dokumenty školy na stiahnutie:

Vnútorný poriadok školy

NÁZOV DOKUMENTU    
Vnútorný poriadok školy 2023-2024
stiahnuť
 

 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Aktualizované: 4.9.2023

Školský vzdelávací program

NÁZOV DOKUMENTU 
Inovovaný školský vzdelávací program 2023-2024  stiahnuť
  

 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 25.3.2024

 

Správy o výchovno vzdelávacej činnosti

NÁZOV DOKUMENTU    
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2022 - 2023 stiahnuť
 

 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 8.2.2024

 

Tlačivá na stiahnutie

ŽIADOSTI    
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania, školskej akcie stiahnuť
Priepustka stiahnuť
Žiadosť o prijatie žiaka do ZŠ   stiahnuť  
Žiadosť o oslobodenie  od vyučovania  z predmetu   stiahnuť

 

COVID    
Oznámenie karanténnej PN stiahnuť
Oznámenie karanténnej PN stiahnuť

 

INÉ DOKUMENTY    
Vyhlásenie 2% z dane pre školu kal. r. 2020 stiahnuť
Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby stiahnuť
Zápisný lístok stravníka ŠJ 2019-2020, Hutnícka 16, SNV stiahnuť
Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka (PDF) stiahnuť
Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka (DOC) stiahnuť
Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania (PDF) stiahnuť
Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania (DOC) stiahnuť
Informácie o predpokladanom odchode žiaka z ŠKD od 1.6.2020 - návratka (PDF) stiahnuť
Informácie o predpokladanom odchode žiaka z ŠKD od 1.6.2020 - návratka (DOC) stiahnuť


 

Na prezeranie dokumentov PDF je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 10.11.2020

 

Posledná aktualizácia vykonaná dňa 25.3.2024

Google

 

Ak chcete prezerať dokumenty vo formáte PDF musíte mať nainštalovaný prehliadač PDF súborov.

Program si môžete stiahnuť a nainštalovať z oficiálnej stránky produktov Adobe.

https://get.adobe.com/sk/reader/