ŠKOLSKÉ DOKUMENTY

V tejto sekcii stránky školy nájdete všetky dôležité dokumenty školy a tlačivá pre rodičov.

Dokumenty školy na stiahnutie:

Vnútorný poriadok školy

NÁZOV DOKUMENTU    
Vnútorný poriadok školy PDF stiahnuť
 
Laboratórny poriadok pre učebne informatiky PDF stiahnuť

 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 2.9.2019

Školský vzdelávací program

NÁZOV DOKUMENTU 
Inovovaný školský vzdelávací program   stiahnuť  

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 7.11.2019

 

Správy o výchovno vzdelávacej činnosti

NÁZOV DOKUMENTU    
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018 - 2019 stiahnuť

 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 7.11.2019

 

Tlačivá na stiahnutie

ŽIADOSTI    
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania, školskej akcie stiahnuť
Priepustka stiahnuť
Žiadosť o prijatie žiaka do ZŠ   stiahnuť  
Žiadosť o oslobodenie  od vyučovania  z predmetu   stiahnuť

 

INÉ DOKUMENTY    
Vyhlásenie 2% z dane pre školu kal. r. 2019 stiahnuť
Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby stiahnuť
Zápisný lístok stravníka ŠJ 2019-2020, Hutnícka 16, SNV stiahnuť
Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka (PDF) stiahnuť
Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka (DOC) stiahnuť
Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania (PDF) stiahnuť
Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania (DOC) stiahnuť
Informácie o predpokladanom odchode žiaka z ŠKD od 1.6.2020 - návratka (PDF) stiahnuť
Informácie o predpokladanom odchode žiaka z ŠKD od 1.6.2020 - návratka (DOC) stiahnuť


 

Na prezeranie dokumentov PDF je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 28.5.2020

 

Posledná aktualizácia vykonaná dňa 20.4.2020

 

Google

 

RÝCHLA VOĽBA EDUPAGE

Ak chcete prezerať dokumenty vo formáte PDF musíte mať nainštalovaný prehliadač PDF súborov.

Program si môžete stiahnuť a nainštalovať z oficiálnej stránky produktov Adobe.

https://get.adobe.com/sk/reader/