V tejto sekcii stránky školy nájdete všetky dôležité dokumenty školy a tlačivá pre rodičov.

Dokumenty školy na stiahnutie:

Vnutorný poriadok školy

NÁZOV DOKUMENTU    
Vnútorný poriadok školy PDF stiahnuť
 
Vnútorný poriadok školy DOC stiahnuť
Laboratórny poriadok pre učebne informatiky PDF stiahnuť

 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 2.9.2019

Školský vzdelávací program

NÁZOV DOKUMENTU    
školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ - ISCED 1  stiahnuť 
školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ - ISCED 2 stiahnuť
Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ - ISCED 2 s rozšíreným vyučovaním CUJ stiahnuť
Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ - ISCED 2 športová príprava stiahnuť

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 5.9.2016

 

Správy o výchovno vzdelávacej činnosti

NÁZOV DOKUMENTU    
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2008 - 2009 stiahnuť
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2009 - 2010 stiahnuť
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2010 - 2011 stiahnuť
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2011 - 2012  stiahnuť 
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2012 - 2013  stiahnuť 
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2013- 2014 stiahnuť
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2014 - 2015  stiahnuť 
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2015 - 2016 stiahnuť
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2016 - 2017 stiahnuť
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2017 - 2018 stiahnuť

 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 31.12.2018

 

Tlačivá na stiahnutie

ŽIADOSTI    
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania, školskej akcie stiahnuť
Priepustka stiahnuť

 

INÉ DOKUMENTY    
Vyhlásenie 2% z dane pre školu kal. r. 2012 stiahnuť
Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby stiahnuť
Zápisný lístok stravníka ŠJ 2019-2020, Hutnícka 16, SNV stiahnuť


 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 27.8.2019

 
Iné školské dokumenty:
  Kolektivna zmluva na kalendárny rok 2019  

 

Posledná aktualizácia vykonaná dňa 6.9.2019

 

Google

 

RÝCHLA VOĽBA EDUPAGE

Ak chcete prezerať dokumenty vo formáte PDF musíte mať nainštalovaný prehliadač PDF súborov.

Program si môžete stiahnuť a nainštalovať z oficiálnej stránky produktov Adobe.

https://get.adobe.com/sk/reader/

Anketa

Našli ste informáciu, dokument či tlačivo, ktoré ste hľadali?

Celkový počet hlasov: 28