V tejto sekcii stránky školy nájdete všetky dôležité dokumenty školy a tlačivá pre rodičov.

Dokumenty školy na stiahnutie:

Vnutorný poriadok školy

NÁZOV DOKUMENTU  
Vnútorný poriadok školy v šk. r. 2017 - 2018 stiahnuť
Laboratórny poriadok pre učebne informatiky stiahnuť

 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 11.10.2017

Školský vzdelávací program

NÁZOV DOKUMENTU  
školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ - ISCED 1  stiahnuť 
školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ - ISCED 2 stiahnuť
Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ - ISCED 2 s rozšíreným vyučovaním CUJ stiahnuť
Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ - ISCED 2 športová príprava stiahnuť

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 5.9.2016

 

Správy o výchovno vzdelávacej činnosti

NÁZOV DOKUMENTU  
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2008 - 2009 stiahnuť
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2009 - 2010 stiahnuť
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2010 - 2011 stiahnuť
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2011 - 2012  stiahnuť 
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2012 - 2013  stiahnuť 
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2013- 2014 stiahnuť
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2014 - 2015  stiahnuť 
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2015 - 2016 stiahnuť
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2016 - 2017 stiahnuť
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2017 - 2018 stiahnuť

 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 31.12.2018

 

Tlačivá na stiahnutie

ŽIADOSTI  
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania, školskej akcie v šk. r. 2017 - 2018 stiahnuť
Priepustka stiahnuť

 

INÉ DOKUMENTY  
Vyhlásenie 2% z dane pre školu kal. r. 2012 stiahnuť
Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby stiahnuť


 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 28.8.2017

 
Iné školské dokumenty:  
  Kolektivna zmluva na kalendárny rok 2019  

 

Posledná aktualizácia vykonaná dňa 31.12.2018

 

Google

 

RÝCHLA VOĽBA EDUPAGE

Stiahnite si

Adobe reader 9.0 SK

18.12.2012 15:19
  Ak chcete prezerať dokumenty vo formáte PDF musíte mať nainštalovaný prehliadač PDF súborov. Program si môžete stiahnuť z oficiálnej adresy poskytovateľa, kliknutím sem. https://get.adobe.com/sk/reader/      

Anketa

Našli ste informáciu, dokument či tlačivo, ktoré ste hľadali?

Celkový počet hlasov: 26