2% DANE Z PRÍJMOV ZA KALENDÁRNY ROK 2021

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 

 

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu,  pozrite si poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (PDF formát)  

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).  

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  1. Obchodné meno alebo názov: SRRZ- RZ pri Základnej škole
    Sídlo – ulica, číslo, PSČ, obec: ul. Hutnícka 2716/16, 052 01 Spišská Nová Ves
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID):  1 7 3 1 9 6 1 7 0 4 3 5

 

ĎAKUJEME

aktualizaované dňa 22.3.2022

Ak chcete prezerať dokumenty vo formáte PDF musíte mať nainštalovaný prehliadač PDF súborov.

Program si môžete stiahnuť a nainštalovať z oficiálnej stránky produktov Adobe.

https://get.adobe.com/sk/reader/

Anketa

Prispejete Vašimi 2% na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole?

Celkový počet hlasov: 189