Meniny má Aurel, zajtra Demeter. Srdečne blahoželáme.


2 % dane z príjmov za rok 2017

 

Venujte škole Vaše 2% 

stiahnuteľné tlačivá:

vyhlásenie o poukázaní 2% - môžete editovať

viac informácií nájdete tu >>> 

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 

 

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to, respektíve si pozrite poučenie na vyplnenie vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

 

Ako postupovať:

 •  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane Vám robí zamestnávateľ? 
 1. Do 15.2.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil   potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za kalendárny rok 2017 (editovateľný dokument DOC). 
 3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane  (editovateľný dokument PDF), v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 5. Obe tieto tlačivá (vyhlásenie spolu s povrdením), doručte do 30. apríla 2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo do kancelárie školy do 23 .4. 2015 (štvrtok).
 
 • Ste fyzická osoba a podávate si daňové priznanie sami?
 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,00 €.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hutnícka ul. 052 01 Spišská Nová Ves
  Právna forma: Občianske zdrzuženie
  Identifikačné číslo (IČO/SID):  1 7 3 1 9 6 1 7 / 4 3 5
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 30.4.2016) na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo  do kancelárie školy do 22 .4. 2016 (piatok).
Dokumenty na stiahnutie:
5.  POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
 
 • Postup pre právnické osoby
 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,30 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hutnícka ul., 052 01 Spišská Nová Ves
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):  1 7 3 1 9 6 1 7 / 4 3 5

4.  Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

5.  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Dokumenty na stiahnutie:

 

ĎAKUJEME