Meniny má Aurel, zajtra Demeter. Srdečne blahoželáme.


Register faktúr, zmlúv a objednávok Základnej školy

UPOZORNENIE !!!

Od 12.1.2018 nájdete zoznamy dodávateľských, odberateľských faktúr, objednávok a zmlúv školy a školskej jedálne na portály mesta Spišská Nová Ves s názvom DIGITÁLNE MESTO.

<<< PREJSŤ NA PORTÁL DIGITÁLNE MESTO  <<< (kliknite na odkaz)

Od tohto dňa nebudú už zverejňované spomínané dokumenty na stránke školy v sekcii register zmlúv, faktúr a objednávok.

    <<< VYBERTE SI Z PONUKY

Nariadenie spresňuje popisné metaúdaje zverejnených zmlúv a najmä sa v súlade s usmernením ku konverzii písomných dokumentov na elektronické, ktoré k tejto téme už v januári 2011 vydalo Ministerstvo financií SR explicitne uvádza, že pri zverejňovaní sa neuvádzajú skeny podpisov, dátumov a pečiatok.

 

Nariadenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy ustanovuje podrobnosti o zverejňovaní povinne zverejňovanej zmluvy podľa § 5a ods. 15 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (v znení novely účinnej od 1.1.2012) (ďalej len „zmluva“) v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“) a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy podľa § 5a ods. 3 zákona (ďalej len „náležitosti informácie“).

 

Podľa § 5a zákona sa zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba, povinne zverejňuje v registri. Povinná osoba takúto zmluvu zasiela bezodkladne na zverejnenie Úradu vlády SR, ktorý vedie register. Z dôvodu zjednodušenia celého procesu sa návrhom nariadenia vlády, v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 5a ods. 15 zákona, ustanovuje forma a spôsob, akým sa táto zmluva zasiela do registra. Z dôvodu jednoduchej evidencie týchto zmlúv v registri sa povinnej osobe súčasne ustanovuje povinnosť, spolu so zmluvou,  zasielať v štruktúrovanej podobe aj údaje ako sú napr. názov zmluvy, číslo zmluvy, označenie povinnej osoby, jej identifikačné číslo, ak ho má pridelené, označenie druhého účastníka zmluvy a jeho identifikačné číslo, ak ho má pridelené.  

 

Nariadením sa ďalej ustanovujú náležitosti informácie, ktorá sa zverejňuje namiesto zmluvy uzatvorenej v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti povinnej osoby podľa § 5a ods. 2 zákona zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii a namiesto zmluvy podľa § 5a ods. 5 písm. c), d), i), j), r) a s) zákona.

 

Cieľom tohto ustanovenia je rovnako jasne vymedziť náležitosti informácie, ktorú je potrebné do registra zaslať elektronickými prostriedkami na elektronickú adresu, ktorá bude zverejnená na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky.

 

Nariadením vlády sa ustanovuje postup povinnej osoby a Úradu vlády Slovenskej republiky, ak povinná osoba zašle do registra chybnú zmluvu, údaje podľa § 2 ods. 2 alebo informáciu.

Stiahnite si

Adobe reader 9.0 SK

18.12.2012 15:19
Ak chcete prezerať dokumenty vo formáte PDF musíte mať nainštalovaný prehliadač PDF súborov. Program si môžete stiahnuť z oficiálnej adresy poskytovateľa, kliknutím sem.  

Anketa

Páči sa Vám táto stránka?

Celkový počet hlasov: 24

zadajte mailovú adresu, na ktorú Vám budú zasielané novinky

Prihláste sa k odberu newslettera: