ŠPECIÁLNE TRIEDY ŽIAKOV S AUTIZMOM

V špeciálnych triedach pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi poruchami vzdelávame žiakov podľa Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. V školskom vzdelávacom programe sme využili dotáciu na posilnenie predmetu RKSaSZ - Rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností. Každý žiak postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Uplatňujeme špeciálno-pedagogické metódy a multisenzorický prístup.

Na dosiahnutie vytýčených cieľov využívame špeciálno-pedagogické metódy:

  • Viacnásobného opakovania informácie (opakovanie výslovnosti hlásky, grafické znázornenie).
  • Na vytvorenie pamäťovej stopy – nadmerné zvýraznenie informácie (tvaru písmen, odlíšenie konkrétneho písmena od iného).
  • Multisenzorické sprostredkovanie – prijímať informácie viacerými zmyslami (počuť zvukovú podobu hlásky, vymodelovať písmeno)
  • Metódu intenzívnej motivácie – vyvolať čo najžiadanejšiu motiváciu pre požadované aktivity (zanôtiť melódiu obľúbenej pesničky pomocou hlásky a alebo m).
  • Pozitívna psychická tonizácia – snaha o vytvorenie psychickej pohody – využívania inštrukčných médií, – nápisy, knihy, fotky, filmy, modely a i.
  • Špecifické prístupy: Využívané stratégie a programy náhradnej komunikácie - Program TEACCH, PECS - obrázkový výmenný systém, ABA terapia, BLISS- komunikačný systém, MAKATON - obrázkový systém, ktoré pomáhajú zlepšiť komunikáciu, vzťah - kontakt.
  • Žiaci sa zúčastňujú všetkých školských akcií a podujatí a taktiež navštevujú kultúrne a spoločenské podujatia spolu s ostatnými deťmi našej školy.

Akcie špeciálnych tried žiakov s autizmom:

Karneval v ŠPT 2024

Karneval v ŠPT 2024
Tramtatá, tramtatatatá, tramtatá, tramtatatatá... Čo je tu dnes veľký bál a či dáky karneval ? Sprievod masiek krúži v kruhu, jedna maska strieda druhú.     Fašiangové obdobie je spojené so zábavou a samozrejme, s KARNEVALOM. Nebolo to inak ani u nás v...

Deň finančnej gramotnosti, 31.1.2024

Deň finančnej gramotnosti, 31.1.2024
V triedach pre žiakov s autizmom prebehla hravá forma vyučovania - Hra na obchod,spoločne sme rátali mince aj bankovky a nakúpili samé dobrotky.

Exkurzia, Vysoké Tatry - Štrbské pleso v ŠPT

Exkurzia, Vysoké Tatry - Štrbské pleso v ŠPT
Dňa 26.1.2024 sme sa počas krásneho, slnečného dňa boli nadýchnuť tatranského vzduchu. Užili sme si sniežik, klzáky, krásne výhľady a cestovanie vláčikmi. Tatry sú naša srdcovka.

Október, mesiac úcty k starším v ŠPT

Október, mesiac úcty k starším v ŠPT
Milí naši starí rodičia, mesiac OKTÓBER patrí VÁM. Rovnako aj obrovská vďaka a úcta, ktorá ide ruka v ruke so starostlivosťou, pomocou a pochopením.   Ďakujeme za nádherné fotografie, ktoré nás zahriali pri srdci.

Pestrý mesiac október 2023, v našich špeciálnych triedach

Pestrý mesiac október v našich špeciálnych triedach. Začiatok októbra sme venovali väčšiu pozornosť čitateľskej gramotnosti našich žiakov a na záver aktivít sme si vyrobili jesennú záložku do knihy. V rámci exkurzie sme navštívili Kežmarský hrad a mesto Kežmarok. Tvorili sme pre našich starých...

Privítanie žiakov v škole, 4.9.2023

Privítanie žiakov v škole, 4.9.2023
Prázdniny nám uleteli, krásne sme si oddýchli. Nové sily načerpali,    naspäť sme sa vrátili.   Prajeme si nové zažiť,   robiť kroky dopredu.    Jeden druhého si vážiť,    stále s dávkou úsmevu.    Krásny školský rok...

Dopravné ihrisko 31.5.2023

Dopravné ihrisko 31.5.2023
Návšteva dopravného ihriska je pre nás,deti zo špeciálnych tried, veľkým obohatením. Dopoludie strávené pohybom, smiechom, dobrou náladou s krásnym počasím - čo viac si priať! Ďakujeme za príležitosť byť na dopravnom ihrisku vo vyhradenom čase a tešíme sa na budúce! Učiteľky a deti z ŠPT 

ŠPT - plavecký výcvik 2023

ŠPT - plavecký výcvik 2023
Rybičky vo vode.   Dnes sme oficiálne ukončili plavecký výcvik našich žiakov. Deťom sa vo vode veľmi páčilo, krásne si to užívali a za odmenu si domov odniesli Mokré vysvedčenie.

ŠPT na ľade 2023

Tento týždeň od 27.2 - do 3.3.2023 sme absolvovali päťdňový korčuliarsky kurz na Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi. Bolo úžasné sledovať ako niektoré deti v pondelok opatrne vstúpili na ľadovú plochu a aký posun urobili do piatku. Tí, ktorí vedeli korčuľovať, sa s pomocou výborných trénerov...

KARNEVAL ŠPT 2023- ŠPORTU ZDAR

KARNEVAL ŠPT 2023- ŠPORTU ZDAR
Dnešný deň sa v našich triedach niesol v znamení športu a dobrej nálady.  Fašiangový čas sme ukončili detskou diskotékou a bohatým občerstvením.  Prajeme VÁM pokojné prežitie obdobia pôstu, ktoré sa ukončí na Veľkú noc.   

Aktualizované 27.1.2024

NÁŠ FACEBOOK...