ŠPECIÁLNE TRIEDY ŽIAKOV S AUTIZMOM

V špeciálnych triedach pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi poruchami vzdelávame žiakov podľa Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. V školskom vzdelávacom programe sme využili dotáciu na posilnenie predmetu RKSaSZ - Rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností. Každý žiak postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Uplatňujeme špeciálno-pedagogické metódy a multisenzorický prístup.

Na dosiahnutie vytýčených cieľov využívame špeciálno-pedagogické metódy:

  • Viacnásobného opakovania informácie (opakovanie výslovnosti hlásky, grafické znázornenie).
  • Na vytvorenie pamäťovej stopy – nadmerné zvýraznenie informácie (tvaru písmen, odlíšenie konkrétneho písmena od iného).
  • Multisenzorické sprostredkovanie – prijímať informácie viacerými zmyslami (počuť zvukovú podobu hlásky, vymodelovať písmeno)
  • Metódu intenzívnej motivácie – vyvolať čo najžiadanejšiu motiváciu pre požadované aktivity (zanôtiť melódiu obľúbenej pesničky pomocou hlásky a alebo m).
  • Pozitívna psychická tonizácia – snaha o vytvorenie psychickej pohody – využívania inštrukčných médií, – nápisy, knihy, fotky, filmy, modely a i.
  • Špecifické prístupy: Využívané stratégie a programy náhradnej komunikácie - Program TEACCH, PECS - obrázkový výmenný systém, ABA terapia, BLISS- komunikačný systém, MAKATON - obrázkový systém, ktoré pomáhajú zlepšiť komunikáciu, vzťah - kontakt.
  • Žiaci sa zúčastňujú všetkých školských akcií a podujatí a taktiež navštevujú kultúrne a spoločenské podujatia spolu s ostatnými deťmi našej školy.

Akcie špeciálnych tried žiakov s autizmom:

Medíkovo - školský výlet ŠPT

Medíkovo - školský výlet ŠPT
Keď sme ako jedna z desiatich tried na Slovensku obdržali výhru na školský výlet do krajinky „Medíkovo“, veľmi nás to potešilo. Lídl sa o nás dobre postaral. Poslal nám vlastný autobus, nabalil balíčky na cestu a zabezpečil krásny pobyt v lone prírody v Liešnici, pri Kokave...

Korčuliarsky výcvik 2024

Korčuliarsky výcvik 2024
V dňoch od 6.5. - 10.5.2024 sa žiaci z autistických tried 2.C a 9.C zo ZŠ Hutnícka zúčastnili korčuliarskeho výcviku v integrácii s druhým ročníkom. Projekt organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu – Podpora vzdelávania telesnej výchovy a zvýšenie pohybovej aktivity u žiakov...

Plavecký výcvik - špeciálne triedy pre žiakov s autizmom

Plávanie patrí medzi športy, ktoré zapájajú celý pohybový aparát, posilňuje dýchacie svaly a zvyšuje kĺbovú pohyblivosť. Môžeme ho vykonávať po celý život, upevňuje zdravie, prináša potešenie a príjemne pôsobí na detský organizmus. Naše špeciálne triedy pre žiakov s autizmom 2.C a 9.C sa...

Modrý svet po stopách KNIHY

Modrý svet po stopách KNIHY
Keď sa prvý jarný deň spojí s mesiacom marec a témou knihy, vzniká nádherný deň strávený v knižnici, s návštevou Domoviny @Kaviareň a antikvariát Domovina Náš modrý svet - plný slnečníc, sa takto obklopil knihami, dobrou náladou a prijatím. Dokonalý medzinárodný DEŇ ŠŤASTIA, ktorý nám žiaril z...

Karneval v ŠPT 2024

Karneval v ŠPT 2024
Tramtatá, tramtatatatá, tramtatá, tramtatatatá... Čo je tu dnes veľký bál a či dáky karneval ? Sprievod masiek krúži v kruhu, jedna maska strieda druhú.     Fašiangové obdobie je spojené so zábavou a samozrejme, s KARNEVALOM. Nebolo to inak ani u nás v...

Deň finančnej gramotnosti, 31.1.2024

Deň finančnej gramotnosti, 31.1.2024
V triedach pre žiakov s autizmom prebehla hravá forma vyučovania - Hra na obchod,spoločne sme rátali mince aj bankovky a nakúpili samé dobrotky.

Exkurzia, Vysoké Tatry - Štrbské pleso v ŠPT

Exkurzia, Vysoké Tatry - Štrbské pleso v ŠPT
Dňa 26.1.2024 sme sa počas krásneho, slnečného dňa boli nadýchnuť tatranského vzduchu. Užili sme si sniežik, klzáky, krásne výhľady a cestovanie vláčikmi. Tatry sú naša srdcovka.

Október, mesiac úcty k starším v ŠPT

Október, mesiac úcty k starším v ŠPT
Milí naši starí rodičia, mesiac OKTÓBER patrí VÁM. Rovnako aj obrovská vďaka a úcta, ktorá ide ruka v ruke so starostlivosťou, pomocou a pochopením.   Ďakujeme za nádherné fotografie, ktoré nás zahriali pri srdci.

Pestrý mesiac október 2023, v našich špeciálnych triedach

Pestrý mesiac október v našich špeciálnych triedach. Začiatok októbra sme venovali väčšiu pozornosť čitateľskej gramotnosti našich žiakov a na záver aktivít sme si vyrobili jesennú záložku do knihy. V rámci exkurzie sme navštívili Kežmarský hrad a mesto Kežmarok. Tvorili sme pre našich starých...

Privítanie žiakov v škole, 4.9.2023

Privítanie žiakov v škole, 4.9.2023
Prázdniny nám uleteli, krásne sme si oddýchli. Nové sily načerpali,    naspäť sme sa vrátili.   Prajeme si nové zažiť,   robiť kroky dopredu.    Jeden druhého si vážiť,    stále s dávkou úsmevu.    Krásny školský rok...

Aktualizované 27.1.2024

NÁŠ FACEBOOK...