ŠPECIÁLNE TRIEDY ŽIAKOV S AUTIZMOM

V špeciálnych triedach pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi poruchami vzdelávame žiakov podľa Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. V školskom vzdelávacom programe sme využili dotáciu na posilnenie predmetu RKSaSZ - Rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností. Každý žiak postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Uplatňujeme špeciálno-pedagogické metódy a multisenzorický prístup.

Na dosiahnutie vytýčených cieľov využívame špeciálno-pedagogické metódy:

  • Viacnásobného opakovania informácie (opakovanie výslovnosti hlásky, grafické znázornenie).
  • Na vytvorenie pamäťovej stopy – nadmerné zvýraznenie informácie (tvaru písmen, odlíšenie konkrétneho písmena od iného).
  • Multisenzorické sprostredkovanie – prijímať informácie viacerými zmyslami (počuť zvukovú podobu hlásky, vymodelovať písmeno)
  • Metódu intenzívnej motivácie – vyvolať čo najžiadanejšiu motiváciu pre požadované aktivity (zanôtiť melódiu obľúbenej pesničky pomocou hlásky a alebo m).
  • Pozitívna psychická tonizácia – snaha o vytvorenie psychickej pohody – využívania inštrukčných médií, – nápisy, knihy, fotky, filmy, modely a i.
  • Špecifické prístupy: Využívané stratégie a programy náhradnej komunikácie - Program TEACCH, PECS - obrázkový výmenný systém, ABA terapia, BLISS- komunikačný systém, MAKATON - obrázkový systém, ktoré pomáhajú zlepšiť komunikáciu, vzťah - kontakt.
  • Žiaci sa zúčastňujú všetkých školských akcií a podujatí a taktiež navštevujú kultúrne a spoločenské podujatia spolu s ostatnými deťmi našej školy.

Akcie špeciálnych tried žiakov s autizmom:

ŠPT - plavecký výcvik 2023

ŠPT - plavecký výcvik 2023
Rybičky vo vode.   Dnes sme oficiálne ukončili plavecký výcvik našich žiakov. Deťom sa vo vode veľmi páčilo, krásne si to užívali a za odmenu si domov odniesli Mokré vysvedčenie.

ŠPT na ľade 2023

Tento týždeň od 27.2 - do 3.3.2023 sme absolvovali päťdňový korčuliarsky kurz na Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi. Bolo úžasné sledovať ako niektoré deti v pondelok opatrne vstúpili na ľadovú plochu a aký posun urobili do piatku. Tí, ktorí vedeli korčuľovať, sa s pomocou výborných trénerov...

KARNEVAL ŠPT 2023- ŠPORTU ZDAR

KARNEVAL ŠPT 2023- ŠPORTU ZDAR
Dnešný deň sa v našich triedach niesol v znamení športu a dobrej nálady.  Fašiangový čas sme ukončili detskou diskotékou a bohatým občerstvením.  Prajeme VÁM pokojné prežitie obdobia pôstu, ktoré sa ukončí na Veľkú noc.   

Karneval 2023

Karneval 2023
Aj deti z autistickych tried sa v tento karnevalový čas zabavili spoločne v priestoroch MŠ Stolárska.   Spoznáte ich?

Exkurzia v meste Poprad - 1.C

Exkurzia v meste Poprad - 1.C
"Zima zima detičky, oziabu nás ručičky. Líčka máme červené a nošteky studené.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ JABLKA v 1.C (2.10.2022)

MEDZINÁRODNÝ DEŇ JABLKA v 1.C (2.10.2022)
V našej triede to voňalo jablkovo... ochutnali sme jablkový koláč, kompót, jablkovo-mrkvový šalát, aj jablkovú šťavu.  

Týždeň zdravej výživy v ŠPT 2022

Týždeň zdravej výživy v ŠPT 2022
Tento týždeň sa v našej škole nesie v znamení ZDRAVEJ VÝŽIVY a ZDRAVÉHO STRAVOVANIA. Našim deťom sme pripravili triedny piknik, v ktorom dnes mohli ochutnať rôzne varianty zdravej desiaty. Zdravá strava je základom každého nového dňa. Krásny, zdravý týždeň vám praje 1C trieda. 

Modrý svet plný slnečníc 2022

Modrý svet plný slnečníc 2022
Týmto textom si prajeme priblížiť VÁM náš SVET. Modrý svet plný slnečníc. Modrá farba, rovnako ako slnečnice sú symbolom pre ľudí s poruchou autistického spektra. Druhý apríl je medzinárodným dňom povedomia o autizme a mnohé budovy sa v tento deň rozsvecujú na modro. Na znak INAKOSTI a...

Návšteva ZOO v SNV

Návšteva ZOO v SNV
Utorok 14. 6. 2022 Dnešný deň sa niesol spolu s našimi žiakmi v príjemnom prostredí ZOO v Spišskej Novej Vsi.  Počasie nám prialo a tak sme si mohli užiť spoločnosť zvieratiek, ale aj sútaže  a aktivity, ktoré tam boli pripravené pre deti. Vždy nás poteší, keď vidíme spokojnosť a radosť...

Galéria ILUSIA - Liptovský Mikuláš - 23.6.2022

Galéria ILUSIA - Liptovský Mikuláš - 23.6.2022
Koncoročný výlet špeciálnych tried, bol únikom do sveta ilúzii a hier. Bol to deň plný zážitkov, zrkadiel a vizuálnych efektov.

Aktualizované 27.1.2024

NÁŠ FACEBOOK...