ŠPECIÁLNE TRIEDY ŽIAKOV S AUTIZMOM

V špeciálnych triedach pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi poruchami vzdelávame žiakov podľa Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. V školskom vzdelávacom programe sme využili dotáciu na posilnenie predmetu RKSaSZ - Rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností. Každý žiak postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Uplatňujeme špeciálno-pedagogické metódy a multisenzorický prístup.

Na dosiahnutie vytýčených cieľov využívame špeciálno-pedagogické metódy:

  • Viacnásobného opakovania informácie (opakovanie výslovnosti hlásky, grafické znázornenie).
  • Na vytvorenie pamäťovej stopy – nadmerné zvýraznenie informácie (tvaru písmen, odlíšenie konkrétneho písmena od iného).
  • Multisenzorické sprostredkovanie – prijímať informácie viacerými zmyslami (počuť zvukovú podobu hlásky, vymodelovať písmeno)
  • Metódu intenzívnej motivácie – vyvolať čo najžiadanejšiu motiváciu pre požadované aktivity (zanôtiť melódiu obľúbenej pesničky pomocou hlásky a alebo m).
  • Pozitívna psychická tonizácia – snaha o vytvorenie psychickej pohody – využívania inštrukčných médií, – nápisy, knihy, fotky, filmy, modely a i.
  • Špecifické prístupy: Využívané stratégie a programy náhradnej komunikácie - Program TEACCH, PECS - obrázkový výmenný systém, ABA terapia, BLISS- komunikačný systém, MAKATON - obrázkový systém, ktoré pomáhajú zlepšiť komunikáciu, vzťah - kontakt.
  • Žiaci sa zúčastňujú všetkých školských akcií a podujatí a taktiež navštevujú kultúrne a spoločenské podujatia spolu s ostatnými deťmi našej školy.

Akcie špeciálnych tried žiakov s autizmom:

Návšteva ZOO v SNV

Návšteva ZOO v SNV
Utorok 14. 6. 2022 Dnešný deň sa niesol spolu s našimi žiakmi v príjemnom prostredí ZOO v Spišskej Novej Vsi.  Počasie nám prialo a tak sme si mohli užiť spoločnosť zvieratiek, ale aj sútaže  a aktivity, ktoré tam boli pripravené pre deti. Vždy nás poteší, keď vidíme spokojnosť a radosť...

Galéria ILUSIA - Liptovský Mikuláš - 23.6.2022

Galéria ILUSIA - Liptovský Mikuláš - 23.6.2022
Koncoročný výlet špeciálnych tried, bol únikom do sveta ilúzii a hier. Bol to deň plný zážitkov, zrkadiel a vizuálnych efektov.

Dopravné ihrisko "Deň na kolesách"

Dopravné ihrisko "Deň na kolesách"
6.6.2022- Dopravné ihrisko "Deň na kolesách"

Umenie naživo - Košice

Cesta je cieľ, a s trochou srdca, rozumu a odvahy sa dá hravo zvládnuť...   Touto cestou nás previedla hlavná hrdinka Dorotka so svojimi kamarátmi až do rozprávkového baletu Čarodejník z krajiny Oz, 2. júna v Štátnom divadle v Košiciach.   Strhujúci tanečný príbeh plný baletných...

Prechádzka mestom Poprad

Prechádzka mestom Poprad
Prechádzka mestom Poprad. Tatry na dosah, obloha bez mrakov...výlet zakončený sladkou zmrzlinou. Krásny slnečný víkend prajú ŠPT na ZŠ Hutnícka       

Návšteva Planetária v Košiciach ŠPT

Návšteva Planetária v Košiciach ŠPT
Krásny deň, ktorý sme strávili v centre Košíc. Navštívili sme Planetárium a nechali sme sa unášať príbehom hviezd. Tóny fontány a trblietky vody pre naše deti pripravili očarujúci zážitok plný radosti. Vlastivedu sme si prešli hravým učením a exkurziou v realite. A ako...

Vecné učenie v prírode v ŠPT

Vecné učenie v prírode v ŠPT
Za nádherného májového slnka sme pozorovali zmeny, ktoré sa dejú v prírode . Jar sa počasím mieša s letom.. Vidíme lúky plné žltých kvetov.. Vo vzduchu je cítiť vôňu stromov.. Spoločnosť robí nám spev našich vtákov.. A tak..užívame si tento vzácny čas... s veľkou radosťou a...

Deň Matiek v ŠKD

Deň mamičiek v špeciálnych triedach...

Krásny apríl v ŠPT

Krásny apríl v ŠPT
V apríli si každoročne aj my pripomíname nenahraditeľný význam lesov. Slovenský raj máme na dosah. Počasie nám prialo jarným slnkom, preto dnes naše kroky viedli do lesa, kde sa prebúdza príroda v celej svojej kráse a dáva nám možnosť oddýchnuť si, nazbierať sily aj objať stromy s vďakou, čo nám...

Marec - mesiac knihy v ŠPT

Marec sa nesie v znamení kníh... Ani v našich triedach to nie je inak. Milujeme knihy, ktoré sú našou súčasťou.    Ďakujeme škole za knižnicu, v ktorej je veľmi útulne a je obohatená o množstvo nových zaujímavých príbehov.    Naše triedy sa tento mesiac zapojili do...

Aktualizované 2.12.2022

NÁŠ FACEBOOK...