Plavecký výcvik - špeciálne triedy pre žiakov s autizmom

Plávanie patrí medzi športy, ktoré zapájajú celý pohybový aparát, posilňuje dýchacie svaly a zvyšuje kĺbovú pohyblivosť. Môžeme ho vykonávať po celý život, upevňuje zdravie, prináša potešenie a príjemne pôsobí na detský organizmus.


Naše špeciálne triedy pre žiakov s autizmom 2.C a 9.C sa zúčastnili plaveckého kurzu spoločne so šiestym ročníkom bežnej  triedy ZŠ v dopoludňajších hodinách od 22.4.- do 25.4.2024 na krytej plavárni v Spišskej Novej Vsi. Výcvik sa zrealizoval v úzkej spolupráci s p. uč. Valkovou, ktorá nám zabezpečila podmienky účasti na kurze. Hlavný dôraz pri výcviku sa kládol na individuálny prístup, návyky na pohyb vo vodnom prostredí a na individuálne požiadavky dieťaťa. Plavecký výcvik mal úspech a naše deti z neho mali veľkú radosť.

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-plavecky-vycvik-specialne-triedy-pre-ziakov-s-autizmom/1-jpg66/ /album/fotogaleria-plavecky-vycvik-specialne-triedy-pre-ziakov-s-autizmom/2-jpg65/ /album/fotogaleria-plavecky-vycvik-specialne-triedy-pre-ziakov-s-autizmom/3-jpeg/ /album/fotogaleria-plavecky-vycvik-specialne-triedy-pre-ziakov-s-autizmom/4-jpeg/ /album/fotogaleria-plavecky-vycvik-specialne-triedy-pre-ziakov-s-autizmom/5-jpeg/ /album/fotogaleria-plavecky-vycvik-specialne-triedy-pre-ziakov-s-autizmom/6-jpeg/ /album/fotogaleria-plavecky-vycvik-specialne-triedy-pre-ziakov-s-autizmom/7-jpeg/