DIDAKTICKÉ PORTÁLY

Použite filter:
 

Vážení kolegovia

Na tejto stránke nájdete zoznam dostupných didaktických internetových portálov určených pre pedagógov. Množstvo didaktických materiálov, ktoré Vám tieto stránky ponúkajú zadarmo alebo po zaplatení registračného poplatku určite pomôže Vám a Vašim žiakom premeniť obyčajnú vyučovaciu hodinu na niečo poučné a zábavné.

Neváhajte a prispejte do diskusného fóra ak máte otázku, nápad či inšpiráciu pre ostatných kolegov...

Želám veľa príjemných chvíľ strávených na týchto stránkach :)

 

ZOZNAM DIDAKTICKÝCH PORTÁLOV

1.stupeň
2. stupeň
 https://zlatka.in/sk
Finančná gramotnosť

Ja som Zlatka a vítam ťa na webových stránkach, kde sa dozvieš informácie nie len o peniazoch, ale tiež napríklad o tom, ako s nimi hospodáriť alebo ako to chodí v bankách. Môžeš preskúmať pracovné listy, skúsiť si vyriešiť rôzne úlohy a zahrať hry so svojimi kamarátmi. Ak sa chceš zúčastniť aj ďalších hier, musíš byť prihlásený/á. Verím, že sa tu dozvieš mnoho nových vecí a užiješ si veľa zábavy. 

 

TESTY https://www.testy.eduportal.sk/

Obsah stránky EDUPORTAL.SK ponúka zaujímavú formu online testovania žiakov 1. stupňa aj 2. stupňa ZŠ s kontrolou výsledkov. Portál ponúka diktáty, slepé mapy, testy z prírodovedy, angličtiny, matematiky. Portál je bezplatný a prístupný každému bez potreby registrácie užívateľa.

 

E-UČEBNICE https://www.e-ucebnice.sk/

Obsah učív e-learningovej učebnice zodpovedá obsahu učív tlačenej papierovej učebnice, lebo obe sú robené podľa učebných osnov. E-learningová učebnica nemá ambíciu nahradiť klasickú tlačenú papierovú učebnicu, má byť len pomôckou pri učeni sa žiakom, ale jej využitie môže byť vhodné aj ako didaktickej pomôcky pri vyučovaní. Je v kompetencii učiteľa aké didaktické pomôcky vo vyučovacom procese použije. Texty sú čo najviac skrátené, sú výstižné a sú v nich všetky podstatné poznatky z učebných osnov a teda aj z papierovej učebnice. Vhodné fotografie a videá. Každá fotografia má v sebe prepojenie na jej domovskú stránku, na ktorej si môžete pozrieť originál fotografie a aj autora, ktorý fotografiu vytvoril. Nie sme autormi väčšiny fotografií ani videí. Fotografie majú v sebe popis, ktorý sa zobrazí po prejdení kurzora myšky na obrázok (okrem obrázkov v testových aktivitách). Portál je k dispozícii zadarmo pre každého.

ŠKOLA HROU

https://www.skolahrou.sk

Portál Škola hrou ponúka zábavné vzdelávanie pomocou interaktívnych učebných materiálov, testov, ale aj vzdelávacích priesní a overených hier vhodných pre žiakov základných škôl. Spolu portál zhromaždil 549 didaktických dokumentov pre ročník 1. - 9. vo všetkých všeobecno vzdelávacích predmetoch. Prístup k dokumentom je však možný len po prihlásení sa do systému a zakúpení lcencie  :{

ALF INTERAKTÍVNE TESTOVANIE https://www.programalf.sk

Predstavuejme Vám nový interaktívny program ALF pre jednoduchú tvorbu testových úloh.  Predstavujeme Vám program ALF, ktorý si zamilujete na prvý pohľad vy aj vaši žiaci. Ešte nikdy nebola tvorba testových úloh jednoduchšia a ich skúšanie pútavejšie. Otestujte vedomosti žiakov rôznymi druhmi úloh a urobte aj svoje hodiny interaktívnejšími a zábavnejšími. V programe ALF môžete vytvárať testy s využitím 9 typov úloh. Otázka s výberom jednej odpovede, pexeso, priradenie dvojíc pojmov, zaradenie slov do skupín, usporiadanie pojmov alebo viet do správneho poradia, výber viacerých odpovedí, popis obrázku, dvojice, puzzle. 

DIGITÁLNE VZDELÁVANIE https://digitalnevzdelavanie.sk

Projekt "Digitálne vzdelávie" sa začal realizovať 13.3.2013 a ukončený bude 31.10.2015. Ide o národný projekt Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety. Cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavu vzdelávania ZŠ a SŠ s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. Hlavným výsledkom projektu budú objekty pre 11 vybraných všeobecno vzdelávacích predmetov na základných a stredných školách. Do tvorby digitálnych objektov budú zapojení učitelia. Škola získa prostredníctvom tohto projektu prístup k 42800 digitálnym vzdelávacím objektom, hardvérové a softvérové vybavenie multimediálnej učebne, príležistosť zapojiť svojich učiteľov do tvorby obsahov digitálnych objektov.

Prečo sa zapojiť do národného projektu? Národný projekt Vám dáva šancu ovplyvniť spôsob vyučovania na Slovensku pre niekoľko generácií našich detí. Je to nástroj, ktorým Vy osobne môžete posunúť naše školstvo na novú úroveň a spraviť niečo konkrétne, zmysluplné. Navyše, autori schválených a zverejnených digitálnych obhektov získajú finančné ohodnotenie.

Mám zaújem zúčastniť sa realizácie národného projektu, čo mám spraviť? Pre účasť na realizácii národného projektu stačí spĺňať podmienky a prihlásiť sa cez formulár na webovej stránke, kde je  potrebné uviesť:

  • svoje meno a priezvisko, mailovu adresu
  • potvrdiť, že ste pedagogickým pracovníkom a súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov
  • označiť učebné predmety, o ktoré máte záujem
  • uviesť názov školy, na ktorej pôsobíte

Všetky informácie o národnom projekte nájdete na stránke projektu. Alebo priamo kontaktujte prostredníctvom mailu: vlado@hegedus@uips.sk alebo telefonicky na čísle 0917 733 512 pána Vladimíra Hegeduša lektora a školiteľa projektu.

DIGIPEDIA PLANÉTA VEDOMOSTÍ https://www.planetavedomosti.iedu.sk

Portál "Digipédia - planéta vedomsotí" je pravádzkovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Bol navrhnutý primárne pre školy, učiteľov a žiakov, ktorí hľadajú nové moderné spôsoby vyučovania a učenia sa. Cieľom portálu je poskytnúť školám, učiteľom, žiakom a širokej verejnosti kvalitné, atraktívne a stimulujúce vzdelávacie materiály pre zefektívnenie a modernizáciu vzdelávacieho procesu. Portál obsahuje veľké množstvo didaktického materiálu určeného prevažne na interaktívnu výučbu v prírodovedných predmetoch. Zatiaľ sú k dispozícii didaktické materiály v predmetoch: matematika, prírodoveda, biológia, chémia, fyzika, geografia a registráciu do systému majú aktivovanú všetci vyučujúci týchto predmetov. Postupne ako budú pribúdať ďalšie objekty v iných vyučovacích predmetoch bude aktivovaná registrácia ostaným pedagógom v danom predmete. Prihlasovacie údaje ako meno a heslo bolo odoslané pedagógom na osobný e-mail, ktorý uviedli do školského systému ASC Agenda. V prípade komplikácii v prístupe do systému po zadaní mena a hesla kontaktujte školského administrátora (Mgr. M. Hadbavný).

PROMETHEAN PLANET https://www.prometheanplanet.com/en/

Portál "Promethean Planet" je vytvorený učiteľmi pre učiteľov, tak aby ste mohli svoje vyučovacie hodiny spraviť zaujímavejšie, pútavejšie a interaktívnejšie. Dostupný materiál je v anglickom jazyku, preto bude vhodný najmä pre učiteľov cudzieho jazyka anglického alebo pre učiteľov, ktorí ovládajú anglický jazyk. Po bezplatnej registrácii a prihlásení sa na portál je možné sťahovať a používať všetky dostupné materiály určené predovšetkým na výuku na interaktívnych tabuliach typu Actvie Board (použitie na iných tabuliach alebo interaktívnych zariadeniach je tiež možné napr. Mimio, Ebeam, Quomo atd.).

DOBRÉ NÁPADY https://www.dobrenapady.info/news.php

Portál "Dobré nápady" ponúka pedagógom množstvo hravých a užitočných materiálov pre vyučovaciu hodinu na 1. stupni ZŠ. Ponuka je tvorená rôznymi materiálmi ako maľovanky, skladačky z papiera, karnevalové masky a iné určené pre deti v ŠKD i 1 stupňa ZŠ. Pre školákov množstvo aplikácií pre čítanie s obrázkami, písanie, geometriu, počítanie spestrí deň za školskou lavicou. Registrácia je zdarma a po registrovaní sa môžete materiály bezplatne používať.

E - DETI https://www.oskole.sk/e-deti/ucitelia.html

Portál "E-deti" vznikol na podnet spoločnosti Orange a.s.  je určený učiteľom, rodičom, deťom aj tínedžerom. Učitelia aj rodičia nájdu mnoho tipov ako chrániť deti pred nástrojmi komunikačných technológií najmä opatrenia pred negatívnym vplyvom mobilných telefónov, internetu, či televízie. Učitelia aj deti tu nájdu zaujímavé tipy ako predchádzať kyberšikane či závislostiam na internete. Rodičia aj učitelia môžu vytlačiť test pre najmenšich ale aj pre deti od 8 - 12 rokov, ktorým zistia ako používajú internet a či potrebujú s niečim poradiť. Spolu vyhodnotíte test a porozprávajte sa o rizikách pri využívaní informačných technológií. Učitelia tu nájdu aj učebné materiály ako testy pre najmenšich, testy pre deti od 8 - 12 rokov, testy pre deti nad 12 rokov, tajničky pre múdre hlavičky, škola a komunikačné technológie, poznámky pre učiteľov. Navštíviť tento portál sa rozhodne oplatí najmä ak chceme predchádzať SPJ úzko spätými s IKT.

NAUČTEVIAC.SK https://www.naucteviac.sk

Portál "Naučteviac.sk" je vzdelávací portál pre moderných učiteľov obsahuje viac ako 35 000 interaktívnych vzdelávacích materiálov. Učiteľom ponúka viaceré online nástroje pre jednoduché vyhľadávanie materiálov, prípravu učebných materiálov na vyučovacie hodiny, vytváranie zadaní a domácich úloh pre žiakov a ich kontrolu. Naučteviac.sk obsahuje vzdelávacie materiály pre predmety matematika, fyzika, chémia, biológia, prírodoveda, anglický jazyk a informatika pre základné a stredné školy. K dispozícii je aj rozdelenie digitálneho obsahu podľa ŠVP pre príslušné ISCED. Materiály sú do vzdelávacieho portálu priebežne doplňované a aktualizované.

Učitelia môžu v materiáloch jednoducho a rýchlo vyhľadávať pomocou kľúčových slov a iných nástrojov. Na portáli si vytvárajú prípravy na vyučovacie hodiny s využitím digitálnych materiálov portálu, ako aj vlastných materiálov v podobe súborov a webových stránok. Zároveň majú možnosť zadávať žiakom úlohy a sledovať ich riešenie a výsledky. Vzdelávacie materiály je možné zakúpiť v našom elekronickom obchode v cenovo výhodných balíčkoch alebo si zakúpiť kredity na sprístupnenie vzdelávacích materiálov podľa vlastného výberu. Cena celoškolskej licencie je už od 10 EUR / mesiac s možnosťou jednorazovej platby alebo platby po mesiacoch.

PLANÉTA VEDOMOSTÍ https://www.planetavedomsti.sk

Vzdelávací systém pre základné a stredné školy s profesionálne spracovaným digitálnym obsahom a jednoduchými ovládacími nástrojmi pre učiteľov a žiakov. Jedinečná interaktívna učebná pomôcka pre moderné školy na Slovensku.

 DATAKABINET  https://www.datakabinet.sk

Vzdelávací portál www.datakabinet.sk vzniklol v roku 2011. Svojím zameraním reaguje na aktuálnu potrebu moderného vzdelávania – poskytuje kvalitné materiály v elektronickej podobe, prostredníctvom internetu. Poskytované výučbové materiály, dáta a prezentácie je možné prevziať alebo otvoriť a získané materiály môžu užívatelia voľne používať na účely skvalitnenia vzdelávania.

DIGITÁLNA KNIŽNICA  https://hutnickasnv.edupage.org/login/index.php?out=1

Portál "Digitálna knižnica" slúži na ukladanie, vyhľadávanie, výber a výmenu učebných materiálov, prípadne iných elektronických materiálov potrebných pri učebnom procese. Prístup do Digitálnej knižnice majú bezplatne všetci učitelia na Slovensku. Nemusíte platiť žiadne mesačné alebo ročné poplatky za sťahovanie materiálov.
V knižnici sú učebné materiály rozdelené podľa predmetov a ročníkov podľa najnovšieho ŠVP.

VIRTUÁLNA KNIŽNICA  https://www.zborovna.sk/

Portál "Virtuálna knižnica" známy aj ako "Zborovňa" reaguje na potrebu učiteľov a žiakov v oblasti moderného vzdelávania. Poskytuje kvalitné materiály a dáta, v elktronickej podobe prostredníctvom internetu. Materiály je možné prevziať alebo otvoriť priamo v internetovom prehliadači. Učitelia môžu vytvárať virtuálne triedy pre svojich žiakov a napĺňať ich testovými úlohami, učebnými materiálmi. Po registrácii a prihlásení sa môže užívateľ využívať všetky vlastnosti portálu.

MODERNIZACIA VZDELAVANIA https://www.modernizaciavzdelavania.sk/

Portál "MVP" poskytuje kvalitné materiály a dáta v elektronickej podobe prostredníctvom internetu. Prístup na portál majú užívatelia po registrácii do systému, teda užívatelia, ktorí boli prihlásení na vzdelávania realizované projektami MVP.

ACTIVUCITEL.CZ  https://www.activucitel.cz

Cieľom projektu "Activucitel" je poskytnúť základným a stredným školám ucelenú databázu a úložisko digitálnych výukových materiálov. Projekt je predovšetkým zameraný na pôsobenie jednotlivých Activ partnerov, a materiály môžu využívať všetci, ktorí využívajú výukovú platformu PROMETHEAN (výukový softvér ActivInspire alebo ActivStudio). Materiály môžu uživatelia získať po registrácii a prihlásení sa na portál. Registrácia je bezplatná.

PROJEKTTUI.CZ https://www.projektui.cz/

Portál "Projektui.cz" vznikol ako projekt pod projektovým číslom CZ.1.07/1.1.01/02.0010, do ktorého sa zapojila ZŠ Havlíčkuv Brod v Čechách pod hlavičkou investície do rozvoja vzdelávania. Dikdaktické materiály dostupné na tomto portály sú k dispozícii učiteľom po bezplatnej registrácii. Materiály sú interaktívneho charakteru, prioritne určené pre interaktívnu výuku na interaktívnych tabuliach tipu ACTIVBOARD, QOMO, PROMETHEAN Activ Studio. Materiál je bohatý pre 1. aj druhý stupeň ZŠ v českom jazyku.

E-AKTOVKA  httphttps://www.eaktovka.sk
Portál "eAktovka" sprístupňuje učebnice v digitálnej forme žiakom a učiteľom základných a stredných škôl. Učebnice sú prístupné bezplatne a pre všetkých, ktorí sa na portáli zaregistrujú. Okrem digitálnych verzií učebníc nájdu žiaci a rodičia na portáli aj ďalšie voľne prístupné učebné materiály a odporúčanú literatúru. 
 
O ŠKOLE   https://www.oskole.sk

Portál "oškole" bol vytvorený pre učiteľov a žiakov. Obsahuje veľké množstvo učebného materiálu, referátov, diktátov, testov pre žiakov základných a stredných škôl. Pomocou rýchlej navigácie si učiteľ vyberie predmet a ročník a môže si materiály stiahnuť alebo priamo vytlačiť.