ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA

 

1. hodina 7:55 - 8:40
2. hodina 8:50 - 9:35
3. hodina 9:55 - 10:40
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:45 - 12:30
6.hodina 12:40 - 13:25
7.hodina 14:00 - 14:45

 

  • Školský klub detí (ŠKD)   - ranná družina - 6:30 - 7:50, poobedňajšia činnosť - po vyučovaní  - po skončení poslednej vyučovacej hodiny do 16:30
  • Krúžková činnosť: po skončení vyučovania  - od 14:00
  • Vyučovanie prebieha kvalifikovanými učiteľmi a trénermi spĺňajúcimi príslušnú kvalifikáciu v danom športe.
  • Na 1. stupni  - vyučovanie podľa Školského vzdelávacieho programu - ISCED1.
  • Na 2. stupni - vyučovanie podľa školského vzdelávacieho programu - ISCED 2.
  • V ŠKD - vyučovanie podľa výchovného programu

Aktualizované 4.9.2023