PROJEKTY ŠKOLY

Škola sa aktívne zapája do rôznych projektov. Projekty sú zemarané na vzdelávací proces, na zdravý spôsob života, na enviromentálnu výchovu a rovnako aj na dobročinnosť.  

Autormi projektov je vo väčšine prípadov pedagogicky kolektív a vedenie školy.

Projekty so zameraním na vzdelávací proces:

Projekt "ERASMUS +"

Projekt "ERASMUS +"
Projekt ERASMUS+   2017-2018 Naša škola Hutnícka 16, Spišská Nová Ves je v...

Projekt "Digitálne učivo na dosah"

Projekt "Digitálne učivo na dosah"
  O projekte   Národný projekt "Digitálne učivo na dosah" je spoločným projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu...

Národný projekt NÚCEM "Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania"

Národný projekt NÚCEM "Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania"
  V súvislosti so spoluprácou na národnom projekte "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím...

Projekt "Elektronizácia vzdelávacieho systému školstva"

Projekt "Elektronizácia vzdelávacieho systému školstva"
Dňa 10.2.2014 sa škola zapojila do národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Škola sa do projektu zapojila...

Projekt "Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť"

Projekt "Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť"
  Ústav informácií a prognóz školstva na základných a stredných školách realizuje projekt s názvom Moderné vzdelávanie - digitálne...

Projekt "7dem s.r.o."

Projekt "7dem s.r.o."
  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ / dopytovo - orientovaný projekt.   „Môže sa...

Projekt "INFOVEK"

Projekt "INFOVEK"
Cieľom projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre uplatnenie sa v globálnej informačnej spoločnosti 3. tisícročia. Projekt sa opiera o...

Projekt "Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc"

Projekt "Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc"
Tento porojekt pod názvom "Knižnica zábavy a vzdelávania bol vypracovaný" bol vypracovaný p.uč. Mgr. M. Jendrálovou v apríli 2008....

Projekt "Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách"

Projekt "Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách"
Škola sa zapojila do národného projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách. Projekty  Modernizácia vzdelávacieho procesu...

Dobročinné a dobrovoľnícke projekty:

Projekt Naše mesto 2014 "Nech sa škola zelená..."

Projekt Naše mesto 2014 "Nech sa škola zelená..."
  Už druhýkrát sa naša škola zapojila do dobrovoľníckeho projektu Naše mesto pod záštitou...

Projekt Naše mesto 2013 "Skrášľujme si školu"

Projekt Naše mesto 2013 "Skrášľujme si školu"
  Naša škola sa rozhodla dňa 2.5.2013 zapojiť do projektu Naše mesto pod záštitou nadácie...

Projekt "Podpora vzdelávania"

Projekt "Podpora vzdelávania"
V tomto školskom roku (2012/2013) sme sa zapojili do podpory vzdelávania, ktoré zriadilo občianske...

Projekt "Uličnica"

Projekt "Uličnica"
     Hodina deťom je celoročná verejná finančná zbierka, ktorú organizuje...

Projekt "Detský čin roka"

Projekt "Detský čin roka"
Anketa: Urobte dobrý skutok a dajte nám o ňom vedieť! V marci sú vyzývaní žiaci...

Projekty so zameraním na zdravý spôsob života:

Projekt "V našej škole je dobre"

Projekt "V našej škole je dobre"
  Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou...

Projekt "Kľúč k lepšej komunikácie"

Projekt "Kľúč k lepšej komunikácie"
V mesiacoch september až november 2011 na našej škole prebiehajú výcvikové aktivity pre učiteľov...

Projekt "Dramatoterapia"

Projekt "Dramatoterapia"
V školskom roku 2010/2011 naša základná škola realizuje projekt podporovaný nadáciou SOCIA -...

Projekt "Dajme im šancu"

Projekt "Dajme im šancu"
V priebehu mesiacov september 2009 – december 2009 sa žiaci našej školy zúčastnia na...

Projekt "Národný program boja proti drogám"

Projekt "Národný program boja proti drogám"
Z Národného programu boja proti drogám vyplývajú pre školu úlohy zamerané na prevenciu...

Projekt "Škola podporujúca zdravie"

Projekt "Škola podporujúca zdravie"
Do celoštátneho projektu sa škola oficiálne zapojila 1. septembra 1997. Cieľom je propagácia...

Enviromentálne projekty:

Embraco "Cena Embraco za ekológiu 6. ročník"

Embraco "Cena Embraco za ekológiu 6. ročník"
Aj tento rok vyzvala spoločnosť Embraco Slovakia s.r.o. základné a materské školy v okrese Spišská...

Projekt "Cena Embraco za ekológiu 5. ročník"

Projekt "Cena Embraco za ekológiu 5. ročník"
  Spoločnosť Embraco Slovakia s.r.o. vyzvala už po piaty krát všetky základné školy v meste...

Projekt "Zelená škola"

Projekt "Zelená škola"
V  školskom roku 2011/ 2012 sa naša škola zapojila do programu ZELENÁ  ...