Projekt "Kľúč k lepšej komunikácie"

Projekt "Kľúč k lepšej komunikácie"

V mesiacoch septembernovember 2011 na našej škole prebiehajú výcvikové aktivity pre učiteľov pre 1. a 2. stupňa, zamerané na sebareflexiu, zvládnutie záťažových situácií a relaxáciu.

Projekt bol vytvorený so zámerom odbúravania stresu v práci pedagóga. Učitelia prostredníctvom zážitkových techník mali možnosť na chvíľu sa zastaviť, zamyslieť sa nad sebou, nad skupinou, v ktorej pracujú a kooperujú s ňou. Cieľom bolo aj vzájomné posilnenie skupinovej dynamiky, ktorá je potrebná pre riešenie záťažových situácií priamo vo výchovno - vzdelávacom procese, osobitne pri riešení problémov s narastajúcou agresiou žiakov a inými poruchami správania v školách.

 

Fotogaléria:

/album/fotogaleria24/a1-jpg158/ /album/fotogaleria24/a2-jpg167/ /album/fotogaleria24/a3-jpg134/ /album/fotogaleria24/a4-jpg119/ /album/fotogaleria24/a5-jpg89/