meniny má Vlastimil, zajtra Matilda


Záujmové útvary v šk. r. 2017 - 2018


Vážení rodičia a žiaci,

činnosť záujmových útvarov (krúžky) na školách je financovaná prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktoré triedni učitelia odovzdajú žiakom 12.9.2017 (utorok). 

Podpísané vzdelávacie poukazy spolu s návratkami je potrebné vrátiť  triednemu učiteľovi najneskôr do 18.9.2017 (pondelok).

Zoznam záujmových útvarov a údaje o konaní ZÚ, ktoré dostanete spolu so vzdelávacím poukazom, sú iba predbežné. Záujmový útvar sa otvorí  iba v prípade dostatočného počtu žiakov. V prípade, že si žiak vyberie ZÚ, ktorý sa neotvorí z dôvodu nízkeho záujmu žiakov, bude si môcť vybrať po dohode s triednym učiteľom iný ZÚ.

Činnosť záujmových útvarov začne najskôr 2. októbra 2017. Žiaci budú oboznámení  o začiatku činnosti záujmového útvaru jeho vedúcim, prípadne triednym učiteľom. V tomto termíne zverejníme presný zoznam záujmových útvarov, ktoré budú vykonávať činnosť v našej škole v šk. r. 2017/2018.

PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV V ŠK. R. 2017 - 2018

Vyučujúci Názov Ročník Miesto Čas Deň
Ivanková Anglicky hravo 2-3 A401 1330 - 1500 pondelok
Korfanta Basketbalový 3-4 VT 1330 - 1500 pondelok
Korpeľová Bedminton 7-9 VT 1500 - 1630 pondelok
Jendrálová Čitateľský 1-5 C207 1300 - 1430 streda
Kubík Futbal 5-9 VT,ihrisko 1400 - 1530 piatok
Strela Hasičský 3-9 MT, VT 1630 - 1800 pon, pia
Gerčáková Hudobné divadlo 5-9 F208 1400 - 1530 streda
Korpeľová Chemický 7-9 A407 1400 - 1530 utorok
Hadbavný Malý kutil -výroba nástrojov a hračiek 5-7 F103 1530-1700 štvrtok
Dzimková Matematika netradične 9B A304 1400-1530 utorok
Ludányiová Matematika netradične 9A A302 1400-1445 pondelok
Hadbavný Mladý informatik - súťaže 5-9 F205 1530-1700 streda
Ivanková Poznávame región 5C B405 1135-1335 štvrtok
Babíková Psychomotorické hry 4C B404 1050-1220 štvrtok
Gerčáková Slovenčina netradične 9B A303 1400-1445 pondelok
Alexievová Slovenčina netradične 9A A302 1400-1445 utorok
Kocurek Stolný tenis 3-9 VT 1630-1800 štvrtok
Hronová Turistický 4-9 Príroda 900-1700 sobota
Murgáčová Turistický 4-9 Príroda 900-1700 sobota
Hronová Tvorivé dielne 4-9 A306 1500-1630 pondelok
Hnát Volejbalový 6A,9A,9B VT 1400-1530 utorok
Rímska Výletníček 1-4 Príroda nepravidelne sobota
Jendrálová Výletníček 1-4 Príroda nepravidelne sobota
Čechová Výtvarná tvorba - výtv. techniky- šperk 5-9 F208 1500-1630 utorok

 

Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 18.9.2017.