ZÁUJMOVÉ ÚTVARY V ŠKOLSKOM ROKU 2019-2020


ZÁUJMOVÉ ÚTVARY V ŠK. R. 2019 - 2020

Vyučujúci Názov Ročník Miesto Čas Deň
Babiková Pracovné dielne 6.C B404 11:45 - 13:15 streda
Pešková Zumba pre deti 1.-4. ročník MT 14:00 - 15:00 streda
Dzimková Matematika netradične 9.A B205 14:00 - 15:30 pondelok
Dzimková Matematika netradične 9.B B205 14:00 - 15:30 utorok
Gerčáková Hudobno - dramatický krúžok 5-9 ročník F208 14:00 - 16:00 streda
Gerčáková Slovenčina netradične 9.A B304 14:00 - 15:00 štvrtok
Hnát Vybíjaná 5.-7. ročník VT 14:00 - 15:00 utorok
Hnát Volejbalový 6-8. ročník VT 15:30 - 17:00 utorok
Hronská Čitateľský 1. - 4. ročník  Školská knižnica 13:00 - 15:00 streda
Ivanková Spoznávame hravo 1.C B405 12:00 - 13:30 streda
Jendrálová Čitateľský 1. - 9. ročník školská knižnica 13:00 - 15:00 streda
Jendrálová Výletníček 1. - 4. ročník nepravidelne nepravidelne príroda
Kleinová Slovenčina netradične 9.B A301 14:00  - 15:00 pondelok
Kucurek Stolný tenis 3. - 9. ročník VT 16:30 - 18:00 štvrtok
Korpeľová Chemický 7. - 9. ročník A407 14:00 - 16:00 štvrtok
Rímska Výletníček 1. - 4. ročník nepravidelne nepravidelne príroda
Rusňák Šachový 1. - 9. ročník 13:30 - 15:30 streda A108
Strela Hasičský 1.-9. ročník 16:00  - 17:30 pondelok, utorok, streda VT, šk. ihrisko
Tokarčíková Krúžok Kreativ 5. - 9. ročník 14:30 - 16:00 utorok školská dielňa
Hronská Gymnastický 1. - 4. ročník 13:30 - 15:00 utorok MT

 

Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 21.11.2019.