ZÁUJMOVÉ ÚTVARY V ŠKOLSKOM ROKU 2020-2021


Vyučujúci Názov Ročník Miesto Čas Deň
Babiková Tvorivé dielne 7.C B404 10:40 - 12:10 streda
Dzimková Matematika netradične 9.B B203 14:00 - 15:30 utorok
Dzimková Matematika netradične 9.C B205 14:00 - 15:30 pondelok
Gerčáková Cvičenia zo slovenského jazyka 9.B B203 14:00 - 15:00 pondelok
Gerčáková Cvičenia zo slovenského jazyka 9.C B205 14:00 - 15:00 utorok
Hronská Čitateľský 1-9r. Školská knižnica 13:00 - 14:30 streda
Ivanková Spoločne a hravo 2.C B405 10:40 - 12:10 streda
Jasenčáková Cvičenia z matematiky 9.A B201 7:00 - 7:45 pondelok
Jendrálová Čitateľský 1. - 9. ročník  Školská knižnica 13:00 - 14:30 streda
Jendrálová Výletníček 1.- 6.ročník  exteriér nepravidelne nepravidelne
Kocurek Stolný tenis 3. - 9. ročník VT 16:30 - 18:00 štvrto
Korfanta Basketbal 3. - 4. ročník VT 14:00 - 15:30 utorok
Korpeľová Chemický 7.- 9. ročník A407 14:00  - 15:30 pondelok
Pešková Zumba pre deti 1. - 5. ročník MT 14:00 - 15:00 streda
Rímska Výletníček 1. - 6. ročník exteriér nepravidelne nepravidelne
Rusňák Šachový 1. - 9. ročník A108 14:00-16:00 streda
Strela Hasičský 1. - 9. ročník VT, šk. ihrisko 16:00-17:30 pon - str - pia
Šmelková Tanečný 1.-4.  B105 13:30  - 15:00 štvrtok
Tokarčíková Cvičenia zo slovenského jazyka 9.A B201 14:00 - 14:45 B201
Hronská Gymnastický 1. - 6. ročník MT 13:30 - 15:00 utorok

 

aktualizované dňa 16.10.2020.