Záujmové útvary v šk. r. 2017 - 2018


Vážení rodičia a žiaci,

činnosť záujmových útvarov (krúžky) na školách je financovaná prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktoré triedni učitelia odovzdali žiakom 18.9.2018 (pondelok). Podpísané vzdelávacie poukazy spolu s návratkami je potrebné vrátiť  triednemu učiteľovi najneskôr do 21.9.2018 (piatok).

Zoznam záujmových útvarov a údaje o konaní  ZÚ, ktoré dostanete spolu so vzdelávacím poukazom,  sú iba predbežné. Záujmový útvar sa otvorí  iba v prípade dostatočného počtu žiakov. V prípade, že si žiak vyberie ZÚ, ktorý sa neotvorí z dôvodu nízkeho záujmu žiakov, bude si môcť vybrať po dohode s triednym učiteľom iný ZÚ.

Činnosť záujmových útvarov začne najskôr 1. októbra 2018. Žiaci budú oboznámení  o začiatku činnosti záujmového útvaru jeho vedúcim, prípadne triednym učiteľom. V tomto termíne zverejníme presný zoznam záujmových útvarov, ktoré budú vykonávať činnosť v našej škole v šk. r. 2018/2019.

 

PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV V ŠK. R. 2018 - 2019

Vyučujúci Názov Ročník Miesto Čas Deň
Babíková Tvorivé dielne 5.C B404 1145 - 1345 streda
Čujová Zumba pre deti 1 - 4 MT 1400 - 1500 streda
Demečko Basketbalový 1 - 4 VT 1330 - 1500 piatok
Dzimková Matematika netradične 9.A B205 1400 - 1530 pondelok
Kleinová Slovenčina netradične 9.A B303 1400 - 1500 štvrtok
Dzimková Matematika netradične 9.B B205 1400 - 1530 utorok
Gerčáková Slovenčina netradične 9.B A303 1400 - 1445 pondelok
Gerčáková Hudobné divadlo 5 - 9 F208 1400 - 1530 streda
Hadbavný Programujeme s korytnačkou 5 - 9 F205 1530 - 1700 piatok
Hnát Bedmintonový 5 - 9 VT 1530 - 1700 utorok
Hnát Volejbalový 7 VT 1400 - 1530 utorok
Hnát Ľudové remeslá 5 - 9 F103 1400 - 1600 štvrtok
Hronská Čitateľský 1 - 9 C207 1330-1500 streda
Ivanková Turistikou za poznávaním  5.D B405 1145-1345 streda/piatok
Jendrálová Čitateľský 1 - 9 C207 1300-1500 streda
Jendrálová Výletníček 1 - 4 príroda nepravidelne nepravidelne
Kocurek    Stolný tenis 3 - 9 zatiaľ nezverejnené    
Korpeľová Chemický 7 - 9 A407 1400-1530 utorok
Kubik Futbalový 5 - 9 VT, multifunkčné ihrisko 1400-1530 pondelok
Mareková Pohybové hry 3 - 4 VT 1400-1530 pondelok
Rímska Výletníček 1 - 9 príroda nepravidelne nepravidelne
Strela Hasičský 1 - 9 VT, ihrisko 1600-1730 po, st, pi
Streberová Zippyho kamaráti 1.B A106 1130- 1230 štvrtok
Urbanová Zippyho kamaráti 1.A 104 1130-1230 streda

 

Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 18.9.2017.