Záujmové útvary v šk. r. 2018 - 2019

OZNAM PRE RODIČOV

Od dnešného dňa 5.10.2018 začína svoju činnosť basketbalový krúžok

Vedúcim krúžku bude tréner  BK 04 AC LB Spišská Nová Ves Antonio da Cruz. Vzhľadom na vysoký záujem žiakov o tento krúžok sú žiaci rozdelení do 2 skupín:

3. -  4. ročník - piatok, veľká telocvičňa - 1330 - 1415
1. - 2. ročník - piatok, veľká telocvičňa  - 1415 - 1500 

 

Vážení rodičia a žiaci,

činnosť záujmových útvarov (krúžky) na školách je financovaná prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktoré triedni učitelia odovzdali žiakom 18.9.2018 (pondelok). Podpísané vzdelávacie poukazy spolu s návratkami je potrebné vrátiť  triednemu učiteľovi najneskôr do 21.9.2018 (piatok).

Zoznam záujmových útvarov a údaje o konaní  ZÚ, ktoré dostanete spolu so vzdelávacím poukazom,  sú iba predbežné. Záujmový útvar sa otvorí  iba v prípade dostatočného počtu žiakov. V prípade, že si žiak vyberie ZÚ, ktorý sa neotvorí z dôvodu nízkeho záujmu žiakov, bude si môcť vybrať po dohode s triednym učiteľom iný ZÚ.

Činnosť záujmových útvarov začne najskôr 1. októbra 2018. Žiaci budú oboznámení  o začiatku činnosti záujmového útvaru jeho vedúcim, prípadne triednym učiteľom. V tomto termíne zverejníme presný zoznam záujmových útvarov, ktoré budú vykonávať činnosť v našej škole v šk. r. 2018/2019.

 

PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV V ŠK. R. 2018 - 2019

Vyučujúci Názov Ročník Miesto Čas Deň
Babíková Tvorivé dielne 5.C B404 1145 - 1345 streda
Čujová Zumba pre deti 1 - 4 MT 1400 - 1500 streda
Demečko Basketbalový 1 - 4 VT 1330 - 1500 piatok
Dzimková Matematika netradične 9.A B205 1400 - 1530 pondelok
Kleinová Slovenčina netradične 9.A B303 1400 - 1500 štvrtok
Dzimková Matematika netradične 9.B B205 1400 - 1530 utorok
Gerčáková Slovenčina netradične 9.B A303 1400 - 1445 pondelok
Gerčáková Hudobné divadlo 5 - 9 F208 1400 - 1530 streda
Hadbavný Programujeme s korytnačkou 5 - 9 F205 1530 - 1700 piatok
Hnát Bedmintonový 5 - 9 VT 1530 - 1700 utorok
Hnát Volejbalový 7 VT 1400 - 1530 utorok
Hnát Ľudové remeslá 5 - 9 F103 1400 - 1600 štvrtok
Hronská Čitateľský 1 - 9 C207 1330-1500 streda
Ivanková Turistikou za poznávaním  5.D B405 1145-1345 streda/piatok
Jendrálová Čitateľský 1 - 9 C207 1300-1500 streda
Jendrálová Výletníček 1 - 4 príroda nepravidelne nepravidelne
Kocurek    Stolný tenis 3 - 9 zatiaľ nezverejnené    
Korpeľová Chemický 7 - 9 A407 1400-1530 utorok
Kubik Futbalový 5 - 9 VT, multifunkčné ihrisko 1400-1530 pondelok
Mareková Pohybové hry 3 - 4 VT 1400-1530 pondelok
Rímska Výletníček 1 - 9 príroda nepravidelne nepravidelne
Strela Hasičský 1 - 9 VT, ihrisko 1600-1730 po, st, pi
Streberová Zippyho kamaráti 1.B A106 1130- 1230 štvrtok
Urbanová Zippyho kamaráti 1.A 104 1130-1230 streda

 

Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 18.9.2017.