Meniny má Aurel, zajtra Demeter. Srdečne blahoželáme.


Školská knižnica

 

Školská knižnica je súčasťou Základnej školy na Hutníckej uliciSpišskej Novej Vsi. Slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávaceho procesu.

Školskú knižnicu tvoria učiteľskážiacka knižnica.

Učiteľská knižnica disponuje s  989 knižnými jednotkami v celkovej hodnote 3 121,39 €. Navštevujú ju všetci pedagogickí pracovníci, ktorí si vypožičiavajú metodické príručky na vyučovanie svojich predmetov a odborné knihy potrebné pre svoj odborný rast.

Žiacka knižnica obsahuje 771 rôznych titulov, t.j. 1752 kusov v celkovej hodnote 4 570,56 €. Je otvorená každý pondelok v čase od 13. -15. hodiny. Navštevujú ju žiaci prevažne z ročníkov 1.- 4., ale aj pedagogickínepedagogickí zamestnanci školy. Mimočítanková literatúra sa využíva na hodinách slovenského jazyka a literatúry vo všetkých ročníkoch.

Vďaka pomoci RRZ je školská knižnica od 2005 elektronizovaná. Projekt v hodnote 1000 € vypracovala p.uč. Mgr. M. Jendrálová. RRZ pri ZŠ Hutnícka 16 každoročne sponzorsky prispieva na rozširovanie knižničného fondu. V decembri 2008 sa realizoval úspešný projekt pani učiteľky Mgr. Jendrálovej „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008“. Zakúpilo sa 5 notebookov, multifunkčná tlačiareň, materiál na bezdrôtové pripojenie na internet, rozšíril sa knižničný fond a to v celkovej hodnote 3983,27 €. V januári 2009 sa zriadila nová, rozlohovo väčšia školská knižnica a čitáreň.

Naša knižnica tak zabezpečuje slobodný prístup k informáciám, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby žiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov školy.

Počas celého školského roku sa v školskej knižnici organizujú mnohé aktivity:

 

 1. Súťaže v prednese poézie a prózy: Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maťko
 2. Literárne kvízy „Máme radi knihy, hádanky, rébusy“
 3. Rozprávky už čítam sám
 4. „Cesta za poznaním“ – čítanie slovenských historických povestí
 5. Daruj knihu školskej knižnici
 6. Výstava knižných novinek
 7. Návšteva mestskej a obecnej knižnice
 8. Školské relácie „Je kniha tvoj priateľ?“, Medzinárodný deň školských knižníc
 9. Marec - mesiac knihy
 10. Deň ľudovej rozprávky „Hľadá sa Dobšinský“
 11. Projekt „Čítajme si“ – Najpočetnejší detský čitateľský maratón
 12. Prodajné výstavy kníh
 13. Týždeň hlasného čítania
 14. Dni otvorených dverí

Aktivity v rámci Marca – mesiaca knihy a

od 1. do 6. marca 2016 sa uskutoční 17. ročník celoslovenského podujatia "Týždeň slovenských knižníc".

"Knižnice pre všetkých"

 

 • Deň otvorených dverí v školskej knižnici  s predškolákmi – projekt „ V rozprávke“
 • „Čítame si spolu“ - rozprávkový deň v ŠKD
 • Projekt „ Môj vodník“ – čítanie a kreslenie rozprávok - ŠKD
 • „Cesta za poznaním“ – čítanie slovenských historických povestí – 2. stupeň
 • Daruj knihu školskej knižnici
 • Návšteva obecnej knižnice v Smižanoch – 2.- 4. ročník
 • Školská relácia „Je kniha tvoj priateľ?“
 • Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice
 • Hviezdoslavov Kubín - triedne a školské kolá
 • Čítanie s Mrkvičkom pre 3. – 6. ročník a pre  všetkých učiteľov