Školská knižnica

 

Školská knižnica je súčasťou Základnej školy na Hutníckej uliciSpišskej Novej Vsi. Slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávaceho procesu.

Školskú knižnicu tvoria učiteľskážiacka knižnica.

Učiteľská knižnica disponuje s  989 knižnými jednotkami v celkovej hodnote 3 121,39 €. Navštevujú ju všetci pedagogickí pracovníci, ktorí si vypožičiavajú metodické príručky na vyučovanie svojich predmetov a odborné knihy potrebné pre svoj odborný rast.

Žiacka knižnica obsahuje 771 rôznych titulov, t.j. 1752 kusov v celkovej hodnote 4 570,56 €. Je otvorená každú stredu v čase od 13. -15. hodiny. Navštevujú ju žiaci prevažne z ročníkov 1.- 4., ale aj pedagogickínepedagogickí zamestnanci školy. Mimočítanková literatúra sa využíva na hodinách slovenského jazyka a literatúry vo všetkých ročníkoch.

Vďaka pomoci RRZ je školská knižnica od 2005 elektronizovaná. Projekt v hodnote 1000 € vypracovala p.uč. Mgr. M. Jendrálová. RRZ pri ZŠ Hutnícka 16 každoročne sponzorsky prispieva na rozširovanie knižničného fondu. V decembri 2008 sa realizoval úspešný projekt pani učiteľky Mgr. Jendrálovej „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008“. Zakúpilo sa 5 notebookov, multifunkčná tlačiareň, materiál na bezdrôtové pripojenie na internet, rozšíril sa knižničný fond a to v celkovej hodnote 3983,27 €. V januári 2009 sa zriadila nová, rozlohovo väčšia školská knižnica a čitáreň.

Naša knižnica tak zabezpečuje slobodný prístup k informáciám, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby žiakov, učiteľov a nepedagogických zamestnancov školy.

Počas celého školského roku sa v školskej knižnici organizujú mnohé aktivity:

 

 1. Súťaže v prednese poézie a prózy: Hviezdoslavov Kubín a Šaliansky Maťko
 2. Literárne kvízy „Máme radi knihy, hádanky, rébusy“
 3. Rozprávky už čítam sám
 4. „Cesta za poznaním“ – čítanie slovenských historických povestí
 5. Daruj knihu školskej knižnici
 6. Výstava knižných novinek
 7. Návšteva mestskej a obecnej knižnice
 8. Školské relácie „Je kniha tvoj priateľ?“, Medzinárodný deň školských knižníc
 9. Marec - mesiac knihy
 10. Deň ľudovej rozprávky „Hľadá sa Dobšinský“
 11. Projekt „Čítajme si“ – Najpočetnejší detský čitateľský maratón
 12. Prodajné výstavy kníh
 13. Týždeň hlasného čítania
 14. Dni otvorených dverí

Aktivity v rámci Marca – mesiaca knihy 2018 a

19. ročníka celoslovenského podujatia "Týždňa slovenských knižníc".

"Knižnice pre všetkých"

     Tak ako každoročne, aj tento rok som sme zapojili už do 19. ročníka celoslovenského podujatia "Týždňa slovenských knižníc". Pedagogickí zamestnanci si pre žiakov našej školy pripravili množstvo aktivít:

 

 • „Čítame si spolu“ - rozprávkový deň v ŠKD
 •  Projekt „ Ariel -Malá morská víla“ – čítanie a výroba leporela - ŠKD                  
 • „Cesta za poznaním“ – čítanie slovenských historických povestí – 2. stupeň
 •  Daruj knihu školskej knižnici            
 • Návšteva obecnej knižnice v Smižanoch – 2.- 4. roč.           
 • Školská relácia „Je kniha tvoj priateľ?“            
 • Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice
 • Hviezdoslavov Kubín           
 • Projekt „Moja najobľúbenejšia kniha“ – 1. stupeň       
 • Súťaž pre 2.stupeň „Najkrajší list „– 47. ročník             
 • Literárny kvíz 3. – 4. ročník
 • Starší čítajú mladším

Fotogaléria: Školská knižnica

/album/fotogaleria-skolska-kniznica1/a1-jpg318/ /album/fotogaleria-skolska-kniznica1/a2-jpg323/ /album/fotogaleria-skolska-kniznica1/a3-jpg265/ /album/fotogaleria-skolska-kniznica1/a4-jpg101/ /album/fotogaleria-skolska-kniznica1/a5-jpg70/ /album/fotogaleria-skolska-kniznica1/a6-jpg57/ /album/fotogaleria-skolska-kniznica1/a7-jpg31/ /album/fotogaleria-skolska-kniznica1/a8-jpg31/ /album/fotogaleria-skolska-kniznica1/a9-jpg67/