PRACOVNÉ PONUKY

Aktuálne neevidujeme žiadne voľné pracovné miesto.

Kontakty:
e-mail: skola@zshutnsnv.edu.sk
telefón: 053/324 96 12, 0918 396 289
                                                                                                 Mgr. Alena Ludányiová v. r.
                                                                                                         riaditeľka školy

Aktualizované dňa 5.9.2021