PREHĽAD AKCIÍ ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU...

Školské akcie v školskom roku 2023 - 2024

Fašiangy, Turice, Veľká noc príde....

Fašiangy,  Turice,  Veľká noc príde....
Veselý fašiangový sviatok Karneval sa konal 7.2. 2024. Deti sa prestrojili za čokoľvek. Porota zložená z pani učiteliek to nemala ľahké. Zabávali sa a animátori zapojili do zábavy aj rodičov. Bolo veselo !!! Ďakujeme rodičom, ktorí pripravili ceny a sladkú odmenu pre masky a tetám kuchárkam za...

Vianočná hviezda 2023

Vianočná hviezda 2023
Pomáhame nielen deťom... Na začiatku nového roka sa obzeráme za tým minulým a hodnotíme, čo sa nám podarilo. Jedným z vydarených počinov bolo založenie Školského podporného tímu, ktorého členky sa stretávali každý mesiac a snažili sa odbornými postupmi pomôcť každému dieťaťu v škole zažiť...

Láska ukrytá v krabičke...

Láska ukrytá v krabičke...
Celoslovenský projekt „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ opäť raz potvrdil, že sme skvelou školskou komunitou a dokážeme urobiť radosť neznámym seniorom na Slovensku. Na triednických hodinách naši žiaci zabalili do krabičiek pre starkých okrem drobností aj kúsok svojho srdiečka....

Štedrý advent 2023

Štedrý advent 2023
Predvianočné obdobie je čas, kedy si uvedomujeme, že aj v našom meste žijú ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Práve pre nich je určená každoročná materiálna zbierka mesta SNV, ktorá prebiehala v dňoch 4.12. – 8.12. 2023 aj na našej škole. Vám všetkým, ktorí ste prispeli a do...

Ako sa efektívne učiť...

Ako sa efektívne učiť...
S prechodom žiakov z prvého stupňa na druhý sú spojené nové vyučovacie predmety a tým aj   vyššia náročnosť domácej prípravy, preto si aj v tomto školskom roku školská špeciálna pedagogička pripravila pre žiakov 5. ročníkov prednášku na tému „Ako sa efektívne učiť“....

Vitajte v CREA.

Vitajte v CREA.
Vitajte v našom rozprávkom svete plnom rôznych postáv. Naša Crea sa opäť tento rok rozrástla a my máme z toho obrovskú radosť. Naša Crea je bezpečný priestor, kde nám deti odkrývajú skutočnosť sveta v príbehoch, ktoré tvoria. Spoločne sa hráme, trénujeme svoje zmysly, vyjadrujeme sa telom, necháme...

Zber papiera 2023

Zber papiera 2023
Ďakujeme všetkým, ktorí v dňoch 23.-26.10.2023 priniesli papier a aj takýmto spôsobom mohli prispieť k ochrane životného prostredia. Veľmi si to ceníme. Zvláštne poďakovanie patrí našim deviatakom, pánovi školníkovi a pedagogickým zamestnancom, ktorí boli pri tejto akcii nápomocní. 

Letí, Letí,všetko letí...

Letí, Letí,všetko letí...
Ako sa dá zužitkovať odpadový materiál? V školskom klube sa s ním dá stále pracovať  a rozvíjať manuálne zručnosti.  Letí, letí je toho dôkazom.  Šarkany nám zdobia chodbu školy a ostatné výrobky skrášĺujú priestor pred triedami.

DEŇ JABLKA 2023

DEŇ JABLKA 2023
DEŇ JABLKA 2023 dopadol opäť na výbornú. Jabĺčko patrí medzi ovocie dostupné v našej zemepisnej šírke. Jeho konzumácia prospieva nášmu zdraviu, pretože obsahuje minerály, vitamíny a vlákninu. Aby sme si pripomenuli jeho význam, už po tretíkrát sme usporiadali v našej škole Deň Jablka. Ak nám žiaci...

Týždeň športu v ŠKD

Týždeň športu v ŠKD
Týždeň športu sme si v ŠKD pripomenuli športovými hrami a súťažami. Počasie a nálada deti bola výborná a maškrtné jazýčky odmenené sladkosťou.

 

Aktualizácia 5.9.2023