PREHĽAD AKCIÍ ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU...

Školské akcie v školskom roku 2023 - 2024

CREAčatá - Deň detí v knižnici v SNV

CREAčatá - Deň detí v knižnici v SNV
Ako by smel vyzerať Deň detí v Knižnici? Naše CREAčatá to vedia. Dnes sme ho oslávili spolu s detičkami z MŠ a ZŠ v nádhernom prostredí Mestskej knižnice v Spišskej Novej Vsi. CREA sa detičkám predviedla s divadelným predstavením KNIŽINKA. Zvedavosť detskej dušičky a lásku ku knihám sme nemohli...

CREA - PRESPÁVAČKA V ŠKOLE

CREA - PRESPÁVAČKA V ŠKOLE
Krásny Deň detí prajeme dnes všetkým deťom na svete, zvlášť a z celého srdiečka našim CREA-čatám. Veľmi zaslúžene za celoročnú prácu dostali do daru...prespávačku. A tá bola úžasná, pohodová, akčná a všestranná. Ako každé jedno dieťa, ktoré ju tvorí.  Detičky pokrstili naše nové...

Divadelné Košice Jozefa Adamoviča 2024

Divadelné Košice Jozefa Adamoviča 2024
Na známosť sa všetkým dáva, že CREA s ABSOLÚTNYM VÍŤAZSTVOM do Spišskej prichádza.    Podarilo sa nám prekonať nielen samých seba, ale aj naše minuloročné krásne prvé miesto.  Tento rok si odnášame ešte viac úžašné zážitky, skúsenosti, úsmevy a radosti a hlavne mega super...

Deň narcisov 2024

Deň narcisov 2024
Aj vďaka našej škole  a našim dobrovoľníkom si mohli  vo štvrtok 18. apríla žiaci a obyvatelia SNV pripnúť symbol pomoci a spolupatričnosti s onkologickými pacientami - žltý kvietok narcis. Na Slovensku túto zbierku každoročne organizuje o.z. Liga proti rakovine...

„Šírime digitálne dobro“

„Šírime digitálne dobro“
V rámci Dňa bezpečného internetu 2024 sme sa po druhýkrát zapojili do celoslovenskej súťaže pod názvom „Šírme digitálne dobro“, ktorú organizuje Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS), digiQ a Národná linka na pomoc deťom v ohrození Viac ako Nick. Na...

Ponožková výzva 2024

Ponožková výzva 2024
Aj tento rok sme sa zapojili do Ponožkovej výzvy 2024 a obuli si na každú nôžku inú veselú ponožku. Práve týmto symbolickým gestom sme si pripomenuli, že hoci každý z nás je rozdielny, zároveň sme všetci rovnakí. Zaslúžime si rovnaké príležitosti, zaobchádzanie aj miesto...

Marec mesiac knihy

Marec mesiac knihy
Kniha je nástrojom, ktorý zapaľuje...

Fašiangy, Turice, Veľká noc príde....

Fašiangy,  Turice,  Veľká noc príde....
Veselý fašiangový sviatok Karneval sa konal 7.2. 2024. Deti sa prestrojili za čokoľvek. Porota zložená z pani učiteliek to nemala ľahké. Zabávali sa a animátori zapojili do zábavy aj rodičov. Bolo veselo !!! Ďakujeme rodičom, ktorí pripravili ceny a sladkú odmenu pre masky a tetám kuchárkam za...

Vianočná hviezda 2023

Vianočná hviezda 2023
Pomáhame nielen deťom... Na začiatku nového roka sa obzeráme za tým minulým a hodnotíme, čo sa nám podarilo. Jedným z vydarených počinov bolo založenie Školského podporného tímu, ktorého členky sa stretávali každý mesiac a snažili sa odbornými postupmi pomôcť každému dieťaťu v škole zažiť...

Láska ukrytá v krabičke...

Láska ukrytá v krabičke...
Celoslovenský projekt „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“ opäť raz potvrdil, že sme skvelou školskou komunitou a dokážeme urobiť radosť neznámym seniorom na Slovensku. Na triednických hodinách naši žiaci zabalili do krabičiek pre starkých okrem drobností aj kúsok svojho srdiečka....

 

Aktualizácia 5.9.2023