PREHĽAD AKCIÍ ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU...

Školské akcie v školskom roku 2020 - 2021

Zbierka potravín na pomoc rodinám v kríze [1.12 - 14.12.2020]

Zbierka potravín na pomoc rodinám v kríze [1.12 - 14.12.2020]
Čas Vianoc je zvyčajne obdobím, keď majú ľudia k sebe bližšie. Práve rok 2020 bol rokom, ktorý sa zapíše do histórie. Na jeho začiatku sme ho vítali s radosťou a očakávaním lepšej budúcnosti, nikto z nás nepredpokladal, že sa bude končiť obmedzeniami pohybu, pre niektorých stratou zamestnania a nosením rúšok. Uvedomili sme si, že aj v našom meste existujú rodiny, ktoré tieto nepriaznivé životné udalosti zasiahli.V dňoch 1.12. – 14.12.2020 sa žiaci,...

Červené stužky [1.12.2020]

Červené stužky [1.12.2020]
1.december, je SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS.  Pripomíname si ho aj na našej škole. Zapojili sme sa do aktivity NOSÍME ČERVENÉ TRIČKO, ktorou žiaci 1. stupňa vyjadrili spolupatričnosť s ľuďmi chorými na HIV a AIDS. Upriamili sme pozornosť na toto závažné ochorenie imunitného systému a rozprávali sme sa o zdravom životnom štýle, imunite organizmu a zodpovednosti za svoje zdravie. Nosili sme červené stužky – symbol boja proti AIDS.  Žiaci 2. stupňa si pripomenuli tento deň online...

Bubnovačka 2020 [22.11.2020]

Bubnovačka 2020 [22.11.2020]
19. novembra 2020 sa na celom Slovensku v čase od 1000 - 1100 hod. už po siedmy krát rozozvučali zvuky bubnov a všetkého s čím sa dá bubnovať. Uskutočnilo sa podujatie Bubnovačka 2020, ktorá mala symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred rôznymi formami násilia.  Žiaci našej školy sa na začiatku tretej vyučovacej hodiny porozprávali o význame prevencie a dôležitosti ochrany detí pred násilím s p. učiteľkami vo svojich triedach. O 1030 hod sme sa naším hlasným bubnovaním na...

Týždeň zdravej výživy [26.10.2020]

Týždeň zdravej výživy [26.10.2020]
V týždni od 12.-16.10.2020 prebehol na našej škole týždeň zdravej výživy. Na triednických hodinách sa učitelia venovali rôznym témam, ktoré sú spojené so zdravou výživou. Vedúca školskej jedálne spolu s pani kuchárkami pripravili na každý deň výnimočný jedálny lístok, ktorý poukazoval na rôznorodosť a zdravie nášho jedálnička. Dňa 22.10.2020 sa tiež uskutočnila prvá fáza realizácie projektu Viem, čo zjem. Pani Martina Michalec z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva prišla žiakom 3.A, 4.A,...

Jeseň v ŠKD [26.10.2020]

Jeseň v ŠKD [26.10.2020]
Aj keď sa na jeseň ochladzuje, predsa je jeseň plná teplých farieb.Škoda len, že sú tak krátko. Vietor krásu zo stromov sfúkne, ale my si ju pripomíname výstavkou prác, ktoré sme vytvorili počas daždivých dní. Naše výrobky sa vynikajúco hodia na výzdobu chodby.

Európsky deň jazykov [26. september 2020]

Európsky deň jazykov [26. september 2020]
26. september je európsky deň cudzích jazykov. Na našej škole sa vyučujú 3 cudzie jazyky – angličtina, ruština a nemčina. Ovládanie cudzích jazykov nám pomôže pri cestovaní, štúdiu, nadväzovaní kamarátstiev a pri hľadaní si dobrého zamestnania. Žiaci štvrtého až deviateho ročníka si pri príležitosti dňa jazykov pozreli online divadelné predstavenia v anglickom jazyku - Egg on a Trip (Ako išlo vajce na vandrovku) pre mladších žiakov a American Dream (Americký sen) pre starších...