PREHĽAD AKCIÍ ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU...

Školské akcie v školskom roku 2020 - 2021

Marec, mesiac knihy 2021

Marec, mesiac knihy 2021
Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Spája sa nielen s vôňou jari, ale aj s vôňou kníh. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Mesiac knihy sme si pripomenuli aj my – žiaci 1. stupňa. Čítali sme si z obľúbených knižiek. V jednotlivých triedach prebiehali medzi žiakmi a učiteľmi rozhovory o knihách, ktoré žiaci čítajú alebo čítali. S radosťou a s veľkou chuťou si preverili svoje vedomosti v literárnom kvíze,...

Deň vody 2021 [22.3.2021]

Deň vody 2021 [22.3.2021]
Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam, s vodou sa stretávame od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Celý svet si každoročne 22. marca pripomína „Deň vody“. Keďže sa tentokrát počas osláv tohto dňa kvôli pandemickej situácii prezenčne vyučovali len žiaci prvého stupňa a žiaci z autistických tried, rozhodli sme sa pripraviť aktivity aspoň pre nich. Na prvej vyučovacej hodine sme si vypočuli rozhlasovú reláciu...

Karneval v ŠPT 2021 [16.2.2021]

Karneval v ŠPT 2021 [16.2.2021]
Čas farebný  - Čas hravý  - Čas úsmevný - Čas fašiangový... Napriek časom zvláštnym a okolnostiam naplneným strachom, je potrebné vlievať deťom do srdca nádej, do duše pokoj a z všedných dní vykúzliť úsmevné a čarovné. Čas karnevalov je na to ako stvorený. V priebehu chvíle smieme si prezliecť kabáty, uniknúť do sveta rozprávok, či zvieracej ríše... Stávajú sa z nás princezné, klauni... aj Jednorožci, ak je to vysnené. Chvíľka, čo ostane nám v spomienkach. Moment na fotke, čo...

Karneval 2021 [16.2.2021]

Karneval 2021 [16.2.2021]
Obdobie fašiangov býva plné zábavy. Keďže tento rok deti spoločný karneval nemohli mať, tak si v každom školskom klube detí vyrobili krásne škrabošky, z domu si priniesli vlastnoručne vyrobené masky, ktorými si so svojimi spolužiakmi pripomenuli karnevalové obdobie. Pani kuchárky im pripravili sladkú dobrotu. V triedach vládla veselá a príjemná atmosféra.  

Zbierka potravín na pomoc rodinám v kríze [1.12 - 14.12.2020]

Zbierka potravín na pomoc rodinám v kríze [1.12 - 14.12.2020]
Čas Vianoc je zvyčajne obdobím, keď majú ľudia k sebe bližšie. Práve rok 2020 bol rokom, ktorý sa zapíše do histórie. Na jeho začiatku sme ho vítali s radosťou a očakávaním lepšej budúcnosti, nikto z nás nepredpokladal, že sa bude končiť obmedzeniami pohybu, pre niektorých stratou zamestnania a nosením rúšok. Uvedomili sme si, že aj v našom meste existujú rodiny, ktoré tieto nepriaznivé životné udalosti zasiahli.V dňoch 1.12. – 14.12.2020 sa žiaci,...

December v ŠKD

December v ŠKD
Príprava na vianočné sviatky v ŠKD začala zimnou výzdobou tried a chodby školy. Pri počúvaní vianočných piesní a kolied deti vyrábali vianočné ozdoby, pozdravy a dekorácie.   Oboznámili sa s národnými ľudovými tradíciami ako aj so zvykmi v iných krajinách. Výroba darčekov pre svojich blízkych bola pre deti tou najdôležitejšou a najkrajšou činnosťou, pri ktorej predviedli svoje tvorivé schopnosti, manuálne zručnosti i estetické cítenie.  

Červené stužky [1.12.2020]

Červené stužky [1.12.2020]
1.december, je SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS.  Pripomíname si ho aj na našej škole. Zapojili sme sa do aktivity NOSÍME ČERVENÉ TRIČKO, ktorou žiaci 1. stupňa vyjadrili spolupatričnosť s ľuďmi chorými na HIV a AIDS. Upriamili sme pozornosť na toto závažné ochorenie imunitného systému a rozprávali sme sa o zdravom životnom štýle, imunite organizmu a zodpovednosti za svoje zdravie. Nosili sme červené stužky – symbol boja proti AIDS.  Žiaci 2. stupňa si pripomenuli tento deň online...

Bubnovačka 2020 [22.11.2020]

Bubnovačka 2020 [22.11.2020]
19. novembra 2020 sa na celom Slovensku v čase od 1000 - 1100 hod. už po siedmy krát rozozvučali zvuky bubnov a všetkého s čím sa dá bubnovať. Uskutočnilo sa podujatie Bubnovačka 2020, ktorá mala symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred rôznymi formami násilia.  Žiaci našej školy sa na začiatku tretej vyučovacej hodiny porozprávali o význame prevencie a dôležitosti ochrany detí pred násilím s p. učiteľkami vo svojich triedach. O 1030 hod sme sa naším hlasným bubnovaním na...

Týždeň zdravej výživy [26.10.2020]

Týždeň zdravej výživy [26.10.2020]
V týždni od 12.-16.10.2020 prebehol na našej škole týždeň zdravej výživy. Na triednických hodinách sa učitelia venovali rôznym témam, ktoré sú spojené so zdravou výživou. Vedúca školskej jedálne spolu s pani kuchárkami pripravili na každý deň výnimočný jedálny lístok, ktorý poukazoval na rôznorodosť a zdravie nášho jedálnička. Dňa 22.10.2020 sa tiež uskutočnila prvá fáza realizácie projektu Viem, čo zjem. Pani Martina Michalec z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva prišla žiakom 3.A, 4.A,...

Jeseň v ŠKD [26.10.2020]

Jeseň v ŠKD [26.10.2020]
Aj keď sa na jeseň ochladzuje, predsa je jeseň plná teplých farieb.Škoda len, že sú tak krátko. Vietor krásu zo stromov sfúkne, ale my si ju pripomíname výstavkou prác, ktoré sme vytvorili počas daždivých dní. Naše výrobky sa vynikajúco hodia na výzdobu chodby.