PREHĽAD AKCIÍ ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU...

Školské akcie v školskom roku 2020 - 2021

Súťaž „V krajine remesiel“

Súťaž „V krajine remesiel“
Žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej remeselnej súťaže „V krajine remesiel“, ktorú organizuje ÚĽUV – Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. Je to súťaž pre deti a mládež, ktorej cieľom je podporovať talentované deti a vzbudiť u nich záujem o tradičné ľudové remeslá.  Žiaci si mohli vybrať z piatich tém, no najviac ich zaujalo maľovanie na sklo a paličkovanie. Úspešnými čipkárkami sa stali dievčatá z 3.A triedy Liliana Granecová a Dominika Dobrocká, ktoré pracovali pod...

Čarovanie s mincami 2021

Čarovanie s mincami 2021
Ako naučiť deti sporiť? Vieme, čo si môžeme kúpiť a čo nie? Vieme, akú hodnotu majú peniaze? A ako máme narábať s financiami? To sa človek učí celý život. V oddeleniach ŠKD sme si preto pripravili projekt: "Čarovanie s mincami". Deti nakupovali tovar v "obchode", ukladali do ekologických tašiek a počítali hodnotu nákupu. Mám dostatok peňazí? Môžem si ešte niečo kúpiť? Aj takýmto spôsobom učíme deti, aby si uvedomili hodnotu peňazí. Zodpovednosť za financie by sa mali učiť deti už na prvom...

Svetový deň mlieka 2021

Svetový deň mlieka 2021
Dňa 18.5.2021 sme si pripomenuli Svetový deň mlieka. Pitie mlieka je veľmi zdravé a je množstvo dôvodov, pre ktoré by sme ho mali piť pravidelne. O týchto dôvodoch sme sa dozvedeli v tento deň v školskej rozhlasovej relácii a počas veľkej prestávky si každý žiak mohol vypiť svoju krabičku mlieka. Ako sme zistili, mlieko majú radi skoro všetci žiaci našej školy, čo nás veľmi teší!

Máj 2021

Máj 2021
Pri špeciálnych triedach pre žiakov s autizmom sme  spestrili a obohatili spoločné priestory novým materiálnym vybavením a vytvorili tak relaxačnú zónu pre rozvoj pohybových schopností detí so zameraním na herné aktivity.  Príjemné prostredie umožňuje deťom využívať priestory pre realizáciu telesnej výchovy a pohybové aktivity aj počas veľkej prestávky.

Svetový deň čistých rúk 5.5.2021

Svetový deň čistých rúk 5.5.2021
Prvé čo urobíme po návrate zo záhrady, pieskoviska, či vychádzky v parku je umytie rúk mydlom a vodou. Aké je to dôležité sme si uvedomili posledné mesiace, kedy správne umytie rúk a ich vydezinfikovanie predstavovalo hranicu medzi zdravým a chorobou.  Pod vedením riaditeľky MUDr. Renáty Šulákovej a epidemiologičky Mgr. Františky Kaiserovej z Nemocnice Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi sa žiaci našej školy 5. mája učili správne si umývať a dezinfikovať...

Deň rodiny 2021 [18.5.2021]

Deň rodiny 2021 [18.5.2021]
Dňa 15. mája si pripomíname Deň rodiny, druhú májovú nedeľu Deň matiek a tretiu júnovú nedeľu oslávime Deň otcov.  Pri tejto príležitosti si žiaci 1. stupňa so svojimi vychovávateľkami a učiteľkami namaľovali na asfalt farebnými kriedami svoju rodinu, svojich najbližších, ktorých ľúbia najviac na svete.  Školský dvor sa premenil na galériu detských diel, ktoré obdivovali všetci, ktorí školu navštívili.

Deň Zeme 2021 [22. apríl 2021]

Deň Zeme 2021 [22. apríl 2021]
Začal sa oslavovať už v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Už viac ako 50 rokov si tak pripomíname, že 22. apríl je venovaný našej planéte. Je to medzinárodne motivovaný sviatok, ktorý nám pripomína našu závislosť na zemských zdrojoch a upozorňuje nás na dopady ľudskej činnosti na životné prostredie. Tento deň sme aj na našej škole oslavovali Deň Zeme. V školskom rozhlase zaznela relácia venovaná našej planéte. Pre žiakov na prvom stupni a žiakov z...

Marec, mesiac knihy 2021

Marec, mesiac knihy 2021
Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Spája sa nielen s vôňou jari, ale aj s vôňou kníh. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Mesiac knihy sme si pripomenuli aj my – žiaci 1. stupňa. Čítali sme si z obľúbených knižiek. V jednotlivých triedach prebiehali medzi žiakmi a učiteľmi rozhovory o knihách, ktoré žiaci čítajú alebo čítali. S radosťou a s veľkou chuťou si preverili svoje vedomosti v literárnom kvíze,...

Deň vody 2021 [22.3.2021]

Deň vody 2021 [22.3.2021]
Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam, s vodou sa stretávame od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Celý svet si každoročne 22. marca pripomína „Deň vody“. Keďže sa tentokrát počas osláv tohto dňa kvôli pandemickej situácii prezenčne vyučovali len žiaci prvého stupňa a žiaci z autistických tried, rozhodli sme sa pripraviť aktivity aspoň pre nich. Na prvej vyučovacej hodine sme si vypočuli rozhlasovú reláciu...

Karneval v ŠPT 2021 [16.2.2021]

Karneval v ŠPT 2021 [16.2.2021]
Čas farebný  - Čas hravý  - Čas úsmevný - Čas fašiangový... Napriek časom zvláštnym a okolnostiam naplneným strachom, je potrebné vlievať deťom do srdca nádej, do duše pokoj a z všedných dní vykúzliť úsmevné a čarovné. Čas karnevalov je na to ako stvorený. V priebehu chvíle smieme si prezliecť kabáty, uniknúť do sveta rozprávok, či zvieracej ríše... Stávajú sa z nás princezné, klauni... aj Jednorožci, ak je to vysnené. Chvíľka, čo ostane nám v spomienkach. Moment na fotke, čo...