PREHĽAD AKCIÍ ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU

Školské akcie v školskom roku 2018 - 2019

„Naj“ žiak triedy 2019

 „Naj“ žiak triedy 2019
Prvýkrát sa na našej škole uskutočnilo oceňovanie  „Naj“ žiak triedy.  Žiaci vybraní triednymi učiteľmi sa za odmenu  zúčastnili akcie ŠKOLFEST v Košiciach v STEEL ARÉNE 26. júna 2019.  Bol to vynikajúci koncert troch interpretov Peter Bič Projekt, Kristíny a Kaliho, na ktorom sa zúčastnilo vyše 6000 žiakov a študentov z celého východného Slovenska.  Dojmy  žiakov  boli obrovské, ocenili interpretov aj celkovú atmosféru skutočného koncertu, na...

Deň vody 2019

Deň vody 2019
Voda je život – takto by sme mohli jednoducho charakterizovať význam vody pre existenciu života na našej planéte. Svetový deň vody – 22. marec je príležitosťou k zamysleniu sa nad dôležitosťou vody. 22.marec 2019 - tento významný deň oslávila naša škola projektovým vyučovaním. Žiaci sa na jednotlivých vyučovacích hodinách venovali aktivitám, plneniu rôznych úloh na podporu informovanosti o význame, znečisťovaní, ochrane a šetrení vodou. Náš projektový deň sme začali reláciou v školskom...

Deň Zeme 2019

Deň Zeme 2019
Deň Zeme je deň, ktorý je venovaný našej planéte Zem a každoročne sa koná 22. apríla. Je to sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na zničené životné prostredie a dáva do vedomia, že si máme našu prírodu vážiť a chrániť. Naša škola oslávila tento deň rôznymi zaujímavými aktivitami na tému Zeleň a ochrana prírody. Začali sme 16.4. rozhlasovou reláciou, v ktorej sa zdôraznil význam Dňa Zeme. Dňa 17. 4. sme sa pustili do plnenia naplánovaných aktivít, pri ktorých sa žiaci učili a zároveň zabávali. Na...

Deň plný hier v ŠKD 2019

Deň plný hier v ŠKD 2019
Vonku sa na nás smeje slnko a dobrú náladu nám nikto nezoberie. V našom školskom klube sme si pre deti pripravili popoludnie plné hier a zábavy. Deti súťažili a svoje schopnosti si vyskúšali v rôznych disciplínach. Skoky na jednej nohe,presný zásah, prekonávanie prekážok a rýchla reakcia, nás posúvali z jedného stanovišťa na druhé. Za splnené úlohy deti dostali sladkú odmenu a príjemný pocit, že urobili niečo pre svoje zdravie.   Veď všetci chceme byť šikovní, obratní a zdatní.

Svetový deň mlieka 2019

Svetový deň mlieka 2019
Dňa 21.5.2019 sme si pripomenuli Svetový deň mlieka. Pitie mlieka je veľmi zdravé a je množstvo dôvodov, pre ktoré by sme ho mali piť pravidelne. O týchto dôvodoch sme sa dozvedeli v tento deň v školskej rozhlasovej relácii a počas veľkej prestávky si každý žiak mohol vypiť pohár mlieka. Ako sme zistili, mlieko majú radi skoro všetci žiaci našej školy, čo nás veľmi teší!

"Tebe mamička" v ŠKD 2019

"Tebe mamička" v ŠKD 2019
Tebe mamička Za Tvoju nehu mamička, za Tvoju veľkú lásku, za starosť, bozky na líčka, za každú pribudnutú vrásku, na Tvojej tvári, na dlaniach, čo zrobené sú celé, nech táto malá básnička, tlmočí vďaky tisíceré. Druhá májová nedeľa je sviatkom všetkých mamičiek. Preto sme si aj my pripomenuli tento sviatok v školskom klube. Deti vyrobili srdiečka a rôzne darčeky, ktorými potešili svoje mamičky. V priestoroch školy, kde chodia aj naše mamičky sme zavesili veľké ĎAKUJEME.

Benefičná akadémia "Rodina 2019"

Benefičná akadémia "Rodina 2019"
22. mája 2019 sme na ZŠ Hutnícka 16 zorganizovali benefičnú akadémiu s témou RODINA. Žiaci slovom, tancom  či spevom poďakovali svojim rodičom a starým rodičom za ich láskavú starostlivosť. Súčasťou vystúpenia sa výnimočne tento rok stali aj oni sami prostredníctvom krátkych videoreportáží. Svojím programom prispeli aj ZUŠ J. Fabiniho, ZUŠ Dezidera Štraucha či tanečníčky z BDSK. Vyzbierali sme krásnu sumu -  takmer 600 eur.  Výťažok pôjde pre chlapca z našej školy s ťažkým...