PREHĽAD AKCIÍ ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU

Školské akcie v školskom roku 2017-2018

Fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina

Fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina
Aj v školskom roku 2017/2018 žiačikovia 1. ročníka absolvovali pod vedením školskej špeciálnej pedagogičky Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina.  Žiaci spolu s kamarátmi Majstrom Slabikom, Majstrom Dĺžňom a Hlasulienkami spoznávali v Krajine slov slabičnú a hláskovú štruktúru slova.  Žiaci sa už prvom ročníku naučili sluchom rozoznať samohlásku a spoluhlásku,  rozhláskovať aj dlhšie slová.  Fonematické uvedomovanie významne prispelo k osvojovaniu techniky čítania v prvom ročníku. Na záver žiaci dostali pamätný diplom.

Zippyho kamaráti

Zippyho kamaráti
V školskom roku 2017/2018 sa v oboch triedach 1. ročníka realizoval prosociálny program pod názvom ZIPPYHO KAMARÁTI. Program deťom primeraným spôsobom ukázal ako narábať so svojimi emóciami, ako riešiť bežné konflikty, ako sa vyrovnávať so zmenami.  Sociálne učenie prebiehalo prostredníctvom krátkych príbehov, v ktorých boli hlavní hrdinovia prváci a ich kamarát lúčny koník Zippy. Tento ich sprevádzal rôznymi situáciami, ktoré sme rozoberali a modelovali. Deti sa učili vykomunikovať si svoje emócie, zdôvodniť ich a hľadať riešenia konfliktov, ktoré pomáhajú obom stranám. 

Škola v prírode 2018

Škola v prírode 2018
Naši štvrtáci sa v dňoch 11.6. až 15.6.2018 zúčastnili v prekrásnej prírode Kremnických vrchov pobytu v Škole v prírode v Krahuliach. O 38 žiakov sa staralo 5 pedagogických pracovníkov a 2 animátorky.  Žiakov v Kráľovstve Tramptária sprevádzalo 15 animátorov, ktorí im pripravili skvelý program– ako napr. korunováciu kráľa a kráľovnej a iné. Svoju šikovnosť si mohli žiaci vyskúšať v kráľovských remeslách, čitateľské vedomosti si preverili v rozprávkovom lese, fyzickú kondíciu a obratnosť mohli preukázať v rytierskych hrách. Mohli si taktiež vyskúšať jazdu na koni a...

Spišské športové hry 2018

Spišské športové hry 2018
Dňa  8. júna 2018 sa v našom meste konali, tak ako každoročne, SŠH.  Po oficiálnej časti, ktorá sa konala na štadióne a privítaní všetkých súťažiacich na ihrisko zoskočili traja parašutisti, ktorí tiež pozdravili športovcov a divákov. Našu školu reprezentovali žiaci v basketbale, volejbale, florbale, futbale aj bedmintone. Bedminton sa konal na ZŠ Ing. Kožucha, kde v silnej konkurencii Lucka Baková a Marko Cvengroš  /z 9.B triedy/  si v dvojhrách a štvorhrách vybojovali krásne 2. miesto. Ďalšie zmiešané družstvá tvorili Soňa Kačurová a Róbert Marflák, Ivanka Baková a...

MDD v ŠKD 2018

MDD v ŠKD 2018
Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje 1. júna. Na Slovensku  sa slávi od roku 1952. Ako je už našou peknou tradíciou, aj tento rok sme pre detičky v školskom klube pripravili množstvo súťaži. Každé dieťa si mohlo zasúťažiť a dostať sladkú odmenu.  

Deň mlieka 2018

Deň mlieka 2018
Dňa 22.5.2018 si všetky deti našej školy mohli dať  cez veľkú prestávku pohár mlieka. Pitie mlieka je veľmi zdravé a prospešné, preto si Deň mlieka každý rok pripomenieme takouto mliečnou desiatou, ktorá je u našich žiakov  veľmi obľúbená.