Zippyho kamaráti

Zippyho kamaráti

V školskom roku 2017/2018 sa v oboch triedach 1. ročníka realizoval prosociálny program pod názvom ZIPPYHO KAMARÁTI.

Program deťom primeraným spôsobom ukázal ako narábať so svojimi emóciami, ako riešiť bežné konflikty, ako sa vyrovnávať so zmenami. 

Sociálne učenie prebiehalo prostredníctvom krátkych príbehov, v ktorých boli hlavní hrdinovia prváci a ich kamarát lúčny koník Zippy. Tento ich sprevádzal rôznymi situáciami, ktoré sme rozoberali a modelovali. Deti sa učili vykomunikovať si svoje emócie, zdôvodniť ich a hľadať riešenia konfliktov, ktoré pomáhajú obom stranám. 

Fotogaléria:

/album/fotogaleria43/a1-jpg2/ /album/fotogaleria43/a2-jpg5/ /album/fotogaleria43/a3-jpg2/