PRÁZDNINY V ŠKOLSKOM ROKU 2021-2022

 

Želáme Vám príjemne strávené prázdninové dni...

Jesenné prázdniny  

Posledný deň vyučovania Termín Začiatok vyučovania
27. október 2021 (streda) 28. október 2021 - 29. október 2021 2. november 2021 (utorok)
Vianočné prázdniny
Posledný deň vyučovania Termín Začiatok vyučovania
22. december 2021 (streda) 23.december 2021-7. január 2022 10. január 2022 (pondelok)
Polročné prázdniny
Posledný deň vyučovania Termín Začiatok vyučovania
3. február 2022 (štrvtok) 4. február 2022 (piatok) 7. február 2022 (utorok)
Jarné prázdniny    
Posledný deň vyučovania Termín Začiatok vyučovania
18. február 2022 (piatok) 21. február - 25. február 2022 28. február 2022 (pondelok)
Veľkonočné prázdniny    
Posledný deň vyučovania Termín Začiatok vyučovania
13. apríl 2022 (streda) 14. apríl - 19. apríl 2022 20. apríl 2022 (streda)
Letné prázdniny    
Posledný deň vyučovania Termín Začiatok vyučovania
30. jún 2022(štvrtok) 1. júl - 31. august 2022 5. september 2022 (pondelok)