ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V REPREZENTÁCII ŠKOLY NA ŠKOLSÝCH, OKRESNÝCH, KRAJSKÝCH SÚŤAŹIACH A OLYMPIÁDACH

 

Úspechy našich žiakov vo vzdelávacej oblasti

Školský rok 2022 - 2023

Školský rok 2022 - 2023
Dňa 18.11.2022 sa pri príležitosti Dňa študentstva uskutočnilo slávnostné prijatie úspešných žiakov základných škôl primátorom nášho mesta.  Medzi ocenenými boli aj štyria žiaci našej školy.  Sára Bendíková z 9.B triedy  Michaela Mária Švedová z 8.B triedy  Félix...

Školský rok 2021 - 2022

Školský rok 2021 - 2022
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH, KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD Úspechy našich žiakov v školskom roku 2021 - 2022:   SLÁVIK SLOVENSKA 2022 - OBVODNÉ KOLO Dnes 28.4. sa uskutočnilo obvodné kolo Slávik Slovenska v speve ľudových piesní. Naše žiačky boli...

Školský rok 2020 - 2021

Školský rok 2020 - 2021
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH, KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD Úspechy našich žiakov v školskom roku 2020 - 2021:   KRAJSKÉ KOLO CINEMA 2021 V júni sa konalo krajské kolo v súťaži  amatérskych filmov CINEAMA 2021. Kolektív žiakov ZŠ Hutníckej...

Školský rok 2019 - 2020

Školský rok 2019 - 2020
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD Úspechy našich žiakov v školskom roku 2019 - 2020:   Mestská športová olympiáda - bedminton [11.12.2019] Dňa 11.12.2019 sa konala ďalšia,  v poradí  štvrtá súťaž v rámci Mestskej...

Školský rok 2018 - 2019

Školský rok 2018 - 2019
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD Úspechy našich žiakov v školskom roku 2018 - 2019:   Spišské športové hry 2019 Dňa 14.6. sa konali Spišské športové hry. Súťažilo sa v rôznych športových odvetviach a kategóriách.Pekný úspech...

Školský rok 2017 - 2018

Školský rok 2017 - 2018
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD Úspechy našich žiakov v školskom roku 2017 - 2018:   Technická akadémia v SNV - Juniorska univerzita Naši žiaci úspešne absolvovali na Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi v letnom semestri...

Školský rok 2016 - 2017

Školský rok 2016 - 2017
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD Úspechy našich žiakov v školskom roku 2016 - 2017: Okresné kolo  olympiády v anglickom jazyku Dňa 17.1.2017 sa uskutočnil 27.ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa...

Školský rok 2015 - 2016

Školský rok 2015 - 2016
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD Úspechy našich žiakov v školskom roku 2015 - 2016: Krajské kolo chemickej olympiády v Košiciach Veľmi úspešne našu školu reprezentoval Dávid Smidt, ktorý sa umiestnil na 2. mieste a Diana Krempaská bola...

Školský rok 2014 - 2015

Školský rok 2014 - 2015
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYMPIÁD Krajské majstrovstvá vo volejbale dievčat Dňa 25. marca 2015 sa v športovej hale SNV uskutočnili krajské majstrovstvá vo volejbale žiačok. Naše dievčatá pod vedením p. uč. Hnáta obsadili krásne 1....

VÝSLEDKY CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA 9. ROČNÍKA - T9

Opäť sa bude na základných školách písať Monitor. Čo je to ten Monitor? Žiaci deviatych ročníkov budú testovaní zo slovenského (maďarského, ukrajinského) jazyka a matematiky. Jedná sa o celoplošné monitorovanie vedomostí žiakov deviatych ročníkov základných škôl. Test obsahuje 20 úloh z matematiky (70 minút) a 25 úloh z vyučovacieho jazyka a literatúry (60 minút). Ku každej otázke sú štyri možnosti odpovedí, jedna je správna. Testy pripravuje NÚCEM.

Cieľom testovania je porovnať výkony žiakov v testovaných predmetoch a na základe výsledkov žiakov, poskytnúť spätnú väzbu školám o ich úrovni v porovnaní s ostatnými školami na Slovensku.

Výsledky celoplošného testovania našich deviatakov

ŠKOLSKÝ ROK 2017 - 2018

KÓD ŠKOLY: 581013

Testovanie 9 - 2018

Predmety MAT SJL
Počet testovaných žiakov školy 46 46
Maximálny počet bodov v teste 20 25
Priemerný počet bodov školy 14,2 17,5
Priemerný počet bodov v SR 11,2 15,7
Priemerná úspešnosť školy 71,0% 70,1%
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer 55,9% 63,0%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 15,1% 7,1%

100% úspešnosť v predmete matematika dosiahli žiaci: Simona Walterová 9.A, Adam Broško 9.B

100% úspešnosť v predmte slovenský jazyk dosiahli žiaci: Lucia Baková 9.B, Soňa Kačurová 9.B, Martina Rusnačková 9.B

ŠKOLSKÝ ROK 2016 - 2017

KÓD ŠKOLY: 581013

Testovanie 9 - 2017

Predmety MAT SJL
Počet testovaných žiakov školy 52 52
Maximálny počet bodov v teste 20 25
Priemerný počet bodov školy 11,0 14,2
Priemerný počet bodov v SR 11,3 15,3
Priemerná úspešnosť školy 54,8% 56,7%
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer 56,4% 61,2%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru -1,6% -4,5%

100% úspešnosť v predmte slovenský jazyk dosiahli žiaci: Viktória Husová 9.A

ŠKOLSKÝ ROK 2015 - 2016

KÓD ŠKOLY: 581013

Testovanie 9 - 2016

Predmety MAT SJL
Počet testovaných žiakov školy 57 57
Maximálny počet bodov v teste 20 25
Priemerný počet bodov školy 10,6 15,8
Priemerný počet bodov v SR 10,6 15,6
Priemerná úspešnosť školy 53,2% 63,2%
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer 52,8% 62,6%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 0,4% 0,6%

100% úspešnosť v predmte matematika dosiahli žiaci: Eduard Čekel 9.B

100% úspešnosť v predmte slovenský jazyk dosiahli žiaci: Lenka Iľašová 9.B

ŠKOLSKÝ ROK 2014 - 2015

Výsledky monitoru 2015

Základné údaje MAT SJL
Počet žiakov testovaných s daného predmetu 59 59
Priemerný počet bodov školy 13,02 16,56
Priemerná percentuálna úspešnosť 65,08% 69,00%
Percentil školy 88,04 81,65
Priemerný počet bodov v SR 10,54 15,02
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer) 52,68% 62,58%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 12,40% 6,42%

100% - tná úspešnosť z MAT: Matúš Bujňák 9.B

ŠKOLSKÝ ROK 2013 - 2014

Výsledky Monitor 2014

Základné údaje MAT SJL
    Intaktní žiaci, žiaci ZZ (okrem VPU, NKS - forma A) VPU, NKS - forma A
Počet žiakov testovaných z daného predmetu 46 44 2
Priemerný počet bodov 12,61 14,81 12,00
Priemerná percentuálna úspešnosť školy 63,04% 59,04%
Percentil školy 78,66 38,96
Priemerná známka žiakov školy 2,78 2,5
Priemerný počet bodov v rámci SR 10,93 15,49
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer) 54,67% 62,00%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 8,37% - 2,96%

100% - tná úspešnosť žiakov MAT: Daniel Vydra z 9.B a Michaela Lichvárová 9.B

ŠKOLSKÝ ROK 2012 - 2013

Výsledky monitora 2013

Testovania sa zúčastnilo 59 žiakov 9. - tych ročníkov.

Základné údaje MAT SLJ
Počet žiakov testovaných z daného predmetu: 59 59
Priemerný počet bodov školy: 13,41 17,24
Priemerná percentuálna úspešnosť školy: 67,03% 68,95%
Percentil školy: 74,50 59,30
Priemerná známka žiakov školy: 2,73 2,56
Priermerný počet bodov v rámci SR: 12,01 16,88
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR (národný priemer): 60,07% 67,51%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: 6,96% 1,44%

 

ŠKOLSKÝ ROK 2011 - 2012

Výsledky monitora 2012

Priemerná úspešnosť dosiahnutá v rámci SR
z matematiky dosiahnutá priemerná úspešnosť 57,54 %
zo slovenského jazyka a literatúry dosiahnutá priemerná úspešnosť 54, 46 %

 

Priemerná úspešnosť dosiahnutá v rámci školy
z matematiky dosiahnutá priemerná úspešnosť 61,36 %
zo slovenského jazyka a literatúry dosiahnutá priemerná úspešnosť 56,22 %

 

100 % úspešnosť našich žiakov  
Matematika Erik Alexy 9.B
Slovenský jazyk Soňa Hardoňová 9.B

 

ŠKOLSKÝ ROK 2010 - 2011

Výsledky monitora 2011

Priemerná úspešnosť dosiahnutá v rámci SR:
z matematiky dosiahnutá priemerná úspešnosť 52,9 %
zo slovenského jazyka a literatúry dosiahnutá priemerná úspešnosť 58, 2 %

 

Priemerná úspešnosť dosiahnutá v rámci školy:
z matematiky dosiahnutá priemerná úspešnosť 53,1 %
zo slovenského jazyka a literatúry dosiahnutá priemerná úspešnosť 56, 6 %

 

ŠKOLSKÝ ROK 2009 - 2010

Výsledky monitora 2010

Priemerná úspešnosť dosiahnutá v rámci SR:
z matematiky dosiahnutá priemerná úspešnosť 60, 1 %
zo slovenského jazyka a literatúry dosiahnutá priemerná úspešnosť 67, 6 %

 

Priemerná úspešnosť dosianutá v rámci školy:
z matematiky dosiahnutá priemerná úspešnosť 66, 8 %
zo slovenského jazyka a literatúry dosiahnutá priemerná úspešnosť 60, 2 %

 

Žiaci so 100 % úspešnosťou:
Matematika Frederika Bartošová, Peter Hus, Martin Iľaš, Denisa Kekáčová, Milan Majsniar, Barbora Štefanovičová, Stanislav Tomčo, Klaudia Vospálková