Školský rok 2015 - 2016

Školský rok 2015 - 2016
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD
Úspechy našich žiakov v školskom roku 2015 - 2016:
Krajské kolo chemickej olympiády v Košiciach
Veľmi úspešne našu školu reprezentoval Dávid Smidt, ktorý sa umiestnil na 2. mieste a Diana Krempaská bola úspešnou riešiteľkou. Na súťaž ich pripravovala Mgr. Darina Korpeľová.
Krajské kolo fyzikálnej olympiády v Košiciach
Našu školu úspešne reprezentoval žiak 9.B Eduard Čekel. Na súťaž ho pripravovala Mgr. A. Emberová.
Okresné kolo matematickej olympiády
V šiestom ročníku sa na 1. mieste v kategórii Z6 umiestnila Johana Kačurová pod vedením Mgr. J. Dzimkovej a v kategórii Z8 sa na 1. mieste umiestnil Samuel Petrík pod vedením Mgr. Z. Rutkayovej.
Účasť na Festivale fyzikálnych filmov
Žiaci VIII.C sa na krúžku venovali fyzikálnym filmom pod vedením pani učiteľky RNDr. Viery Dzurňákovej a p. učiteľa Mgr. Miloša Hadbavného. Pre svoj nápad najprv pripravili scenár, potom ho zrealizovali, zostrihali, ozvučili hovoreným slovom a hudbou, doplnili textom. Je to jednoduchá postupnosť, ale realizácia prináša ťažkosti. Žiaci všetko zvládali a ich zanietenosť a tvorivosť mali úspech.
Ich dve práce boli posunuté do premietania na Festivale fyzikálnych filmov v kine Klap v Bratislave, ktorého sa zúčastnili za odmenu dňa 27. 5. 2016. Na premietacom plátne videli svoje filmy Optické prostredie a Hojdačka ako váha a filmy ďalších súťažiacich. Voľný čas  využili na výstup Slavín a na Bratislavský hrad, tiež na prehliadku centra s Prezidentským palácom.  

Krajské kolo projektu Supertrieda
8. júna 2016 sme sa zúčastnili krajského kola projektu Supertrieda v Košiciach s triedou 8.C . Žiaci vyše polroka pracovali na tvorbe divadelného predstavenia, piesní, tanca, kostýmov a kulís.
Naše vystúpenie získalo Cenu za autorský prístup a zaujímavé prepojenie jednotlivých častí do celku. Žiaci nabrali nové skúsenosti, keďže niektorí z nich stáli na javisku prvýkrát, naučili sa navzájom spolupracovať a zdokonalili si svoje zručnosti z predmetov ako sú hudobná a výtvarná výchova, slovenský jazyk, dejepis a iné. Samotný proces tvorby bol pre nich veľkým prínosom, čo potvrdili žiaci sami. 
Prednes v nemeckom jazyku
Výsledky okresného kola:
V kategórii 3. a 4. ročník získala 2. miesto Nina Šišková (4.B)
V kategórii 5. až 7. ročník poézia získala 1. miesto Sarah Poremba (5.A)
V kategórii 5. až 7. ročník próza získala 2. miesto Šarlota Kleknerová (7.C)
V kategórii 8. a 9. ročník poézia získala 1. miesto Aneta Marzyová (9.A)
Výsledky krajského kola:
V kategórii 5. až 7. ročník poézia získala 3. miesto Sarah Poremba (5.A)
V kategórii 8. až 9. ročník poézia získala 3. miesto Aneta Marzyová (9.A)

Žiačky pripravoval p. uč. Ing. Miloš Jančura
Majstrovstvá žiačok v MIDI volejbale
11.mája 2016 sa v našej telocvični uskutočnili oblastné majstrovstvá žiačok v MIDI volejbale o postup na krajské majstrovstvá. Naše dievčatá pod vedením p. uč. Hnáta v zložení Majerská, Valkošáková, Frankovičová, Vašková a Slivková tento súboj  vyhrali a na  krajskom kole v Prešove sa pokúsia postúpiť na majstrovstva SR.
Ďakujeme im a držíme palce.
Shakespeare's Memorial
Každoročne sa naša škola úspešne zapája do súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku Shakespeare's Memorial. Tento rok naša škola dosiahla v okresnom kole opäť krásne umiestnenia. Žiačka Monika Babiková sa v kategórií 3.-4. ročník  umiestnila na 2. mieste, žiačka Ivana Baková zase na krásnom 1. mieste a to v kategórií 5.-6. ročník. V kategórií 9. ročník uspela so svojou vlastnou tvorbou žiačka Veronika Gregoriková. Umiestnila sa na 3. mieste. Žiačka Soňa Kačúrová sa v kategírií 7.-8. ročník umiestnila na 4. mieste. Žiakov pripravovala pani učiteľka Školníčková.
Žiakom ďakujeme za reprezentáciu našej školy a srdečne gratulujeme k úspechu.


 
Súťaž v rétorike XXX. Štúrov Zvolen
Dňa 25. apríla 2016 sme organizovali pre žiakov 5. - 6. ročníka školské kolo súťaže v rétorike XXX. Štúrov Zvolen. Úlohou žiakov bolo prerozprávať krátky príbeh či rozprávku a urobiť vhodný záver. Najlepšie sa to podarilo Tamare Šimovej zo VI.C triedy, ktorá nás reprezentovala aj na regionálnom kole 10. mája 2016.
Za pekné vystúpenie Tamare ďakujeme. 
Medzinárodný volejbalový turnaj v Bílovci 2016
V dňoch 22.4. 2016 – 1.5.2016 sa naše žiačky tak ako každý rok už po 22. krát zúčastnili pod vedením p. uč . Hnáta na medzinárodnom volejbalovom turnaji starších a mladších žiačok v Bílovci v ČR. Počas troch dní bojovalo 26 družstiev zo 4 krajín o čo najlepšie umiestnenie. Naše staršie dievčatá po vyrovnaných výkonoch obsadili 12 miesto, mladšie dievčatá v tvrdej konkurencii starších žiačok kde podali krásne výkony obsadili 20 miesto a najmladšie žiačky v mini volejbale obsadili v konkurencii 7 družstiev pekné tretie miesto. Pedagogický dozor vykonávala p. uč. Malinová. P. uč. Hnát ďakuje všetkým účastníkom zájazdu za hladký priebeh a hlavne za podané výkony a krásny športový zážitok.


Majstrovstvá okresu v hádzanej žiačok
Dňa 16. apríla 2016 sa v Smižanoch uskutočnili majstrovstvá v hádzanej žiačok. Naše dievčatá pod vedením p. uč. Hnáta obsadili po vyrovnaných zápasoch pekné tretie miesto, kde ich od striebra delil iba jeden gól.

Ďakujeme.

 

Majstrovstvá Košického kraja vo volejbale žiačok
Dňa 12. apríla 2016 sa v mestkej športovej hale uskutočnili majstrovstvá Košického kraja vo volejbale žiačok. Naše volejbalistky reprezentovali našu školu pod vedením p. uč. Hnáta. Po úspešnom absolvovaní okresnéko kola obhájili prvenstvo v kraji a postúpili na majstrovstvá Slovenskej republiky, koré bude 22. - 24. júna v Trnave.

Držíme palce.

Okresné kolo matematickej olympiády
Dňa 5. apríla 2016 sa konal 65. ročník okresného kola matematickej olympiády. Naši žiaci sa krásne umiestnili v každej kategórii.

Kategória Z6
1. miesto: Johana Kačurová VI.B
6. miesto: Tereza Dučáková VI.B

Kategória Z7
4. miesto: Simona Walterová VII.C

Kategória Z8
1. miesto: Samuel Petrík VIII.B
3. miesto: Martin Pitoňák VIII.C
Európa v škole
V mesiaci február sa konalo okresné kolo 63. ročníka projektu Európa v škole v školsom roku 2015 - 2016. Mottom súťaže bolo "Žiť spoločne v mieri", ktoré sa viaže na Európsky rok boja proti násiliu. Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 20 žiakov našej školy v dvoch kategóriách pod vedením pani učiteliek Mgr. Ľudmily Chromej a Mgr. Márii Bubeníkovej.

Žiačka Tatiana Labancová z III.B triedy získala 1. miesto v prvej kategórii 6 - 9 ročných žiakov. Vybrala si tému "Všetko bude v poriadku", kde na príbehu známej rozprávky o kozliatkach poukázala, že dobro zvíťazí.


Tatiana Labancová III.B 

víťazná práca
Okresné kolo Fyzikálnej olympiády
Dňa 16. marca sa uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády. Úspešným riešiteľom bol Eduard Čekel z 9. ročníka, ktorý sa umiestnil na 4. mieste.
Okresné kolo Pytagoriády
Dňa 8. a 9. marca 2016 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. V piatok ročníku nás úspešne reprezentovala Ivana Baková, ktorá sa umiestnila na 9. mieste. Najúspešnejšia bola siedmačka Simona Walterová, ktorá sa umiestnila na 3. mieste.
Okresné kolo Matematickej olympiády
Dňa 19.1.2016 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády v 5. a 9. ročníku. V 5. ročníku nás úspešne reprezentovali tri žiačky: Ema Boronová, Ivana Baková a Sabina Tkačová, ktoré dosiahli postupne 4.,5.,6. najlepšie umiestnenie. Úspešným riešiteľom bol aj žiak IX.B Eduard Čekel, ktorý postúpil do krajského kola.
Okresné kolo chemickej olympiády
Dňa 10.3.2016 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Našu školu úspešne reprezentovali:
1. miesto - Dávid Schmidt IX.C
3. miesto - Diana Krempaská IX.B
5. miesto - Viliam Bilpuch IX.C

Postupujú ďalej na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Košiciach 21.apríla 2016.

Žiakov pripravovala p.uč. Korpeľová. 
Okresné kolo Ruština v srdci
Dňa 8. marca 2016 sa na ZŠ Lipová konalo okresné kolo súťaže Ruština v srdci. Našu školu reprezentoval Martin Oliver Pitoňák, žiak VIII.C triedy, ktorý preukázal veľmi dobré jazykové zručnosti a umiestnil sa na 2. mieste.
Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín
Žiaci, ktorí postúpili zo školského kola Hviezdoslavov Kubín nás 17.10. 2016 reprezentovali v prednese poézie a prózy na obvodnom kole.

Naša škola získala pekné umiestnenia:
II. KATEGÓRIA
Poézia:
2. miesto: Marko Krempaský V.B
Próza: 
1. miesto: Bruno Frančák VI.B

III. KATEGÓRIA
Poézia:
1. miesto: Lea Jančúrová VII.A
Próza:
3. miesto: Naďa Kaňuchová VII.C

Víťazom blahoželáme a v postupovom kole želáme veľa úspechov.
 
Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
Dňa 22. marca 2016 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Výsledky školského kola:
II. KATEGÓRIA
Poézia:
1. miesto: Marko Krempaský V.B
2. miesto: Kristína Mauerová V.B
3. miesto: Miriam Maťašovská VII.A

Próza:
1. miesto: Veronika Vranová V.A
2. miesto: Bruno Frančák VI.B
3. miesto: Tamara Šimová VI.C

III. KATEGÓRIA
Poézia:
1. miesto: Paulína Škablová IX.A
2. miesto: Lea Jančurová VII.A
3. miesto: Daniel Marczy, Tomáš Hurajt

Próza:
1. miesto: Aneta Marczyová IX.A
2. miesto: Naďa Kaňuchová VII.C
3. miesto: Lenka Iľašová IX.BVíťazom blahoželáme. Prví dvaja v každej kategórii nás budú reprezentovať na obvodnom kole.
Olympiáda v nemeckom jazyku

Okresné kolo:
KATEGÓRIA 1A
1. miesto: Šarlota Viola Kleknerová VII.C

Krajské kolo:
KATEGÓRIA 1A
3. miesto: Šarlota Viola Kleknerová VII.C
KATEGŔOIA 1C
7. miesto Sarah Poremba V.A

Žiakov pripravoval Ing. Miloš Jaňcura.

 

Spišský hasičský deň 2016

  

Dňa 11.6.2016 sa v areáli ZŠ Hutnícka stretli malí hasiči. Súťaž preveril tímovú prácu a rýchlosť súťažiacich, na ktorých čakali náročné disciplíny. Do súťaže sa zapojilo aj družstvo zložené zo žiakov školy navštevujúcich požiarnicky krúžok pod vedením p. Jozefa Strelu.