Školský rok 2020 - 2021

Školský rok 2020 - 2021
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH, KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD
Úspechy našich žiakov v školskom roku 2020 - 2021:
 
KRAJSKÉ KOLO CINEMA 2021

V júni sa konalo krajské kolo v súťaži  amatérskych filmov CINEAMA 2021.

Kolektív žiakov ZŠ Hutníckej v rámci hudobnodramatického krúžku  pod vedením p.uč. Gerčákovej natočili film Tínedžeri v moci internetu, s ktorým sa umiestnili na skvelom 2. mieste a postupujú do celoslovenského kola.

Žiačka Nataša Strelová z 9.B  sa so svojimi dvomi filmami umiestnila na úžasnom 1. mieste a 2. mieste. Za animovaný film  Go through encyklopedia v kategórii Experiment získala dokonca ocenenie GOSKAR.

Srdečne blahoželáme a držíme prsty v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v septembri v Bardejove.

CINEMA 2021


Naša škola sa zúčastnila začiatkom mája regionálneho kola súťaže amatérskych filmov CINEAMA 2021s filmom Tínedžeri v moci internetu. Umiestnili sme sa na 1. mieste a postupujeme na krajské kolo.

Držte nám prsty.

Naša žiačka Nataša Strelová z 9.B sa do súťaže zapojila individuálne svojim animovaným filmom Parazit a experimentom Go through encyklopedia. Obidva tiež získali úžasné prvé miesta a postupujú na krajské kolo.

Gratulujeme, Nataša!
 

 

CINEMA 2021


Naša škola sa zúčastnila začiatkom mája regionálneho kola súťaže amatérskych filmov CINEAMA 2021s filmom Tínedžeri v moci internetu. Umiestnili sme sa na 1. mieste a postupujeme na krajské kolo.

Držte nám prsty.

Naša žiačka Nataša Strelová z 9.B sa do súťaže zapojila individuálne svojim animovaným filmom Parazit a experimentom Go through encyklopedia. Obidva tiež získali úžasné prvé miesta a postupujú na krajské kolo.

Gratulujeme, Nataša!
Majstrovstvá v šachu ZŠ 2021


Družstvo našej školy v zložení žiakov z 2.B: Dávid Novák, Jakub Juhaniak, Alex Plata, Šimon Švirloch,  žiakov z 5.B: Jakub Hríb a Samuel Juhaniak a žiaka zo 6.B: Ján Gonda sa zúčastnilo na MS SR v zrýchlenom ONLINE ŠACHU, ktorý usporiadal Slovenský šachový zväz pod záštitou MŠVVaŠ SR.

V konkurencii 118 súťažných družstiev  sa naše družstvo nestratilo. Novinkou týchto online majstrovstiev bolo, že družstvo mohli tvoriť najmenej dvaja hráči, ale väčší počet v družstve bol možný. Hrať mohol každý, kto sa zaregistroval.  Súperov jednotlivým hráčom žreboval hrací portál automaticky po ukončení hry.

Cieľom celej súťaže bola podpora a rozvoj šachových zručností a počítačovej gramotnosti. Myslím, že týchto šachových nadšencov môžeme vyhlásiť za úspešných a poďakovať im za účasť a reprezentáciu školy.

 

Jozef Rusňák

vedúci šachového krúžku

Výtvarná súťaž : "Vesmír očami detí"Aj počas dištančného vzdelávania sme sa zapojili do výtvarnej súťaže ,,Vesmír očami detí“.

V kategórii 5. – 9. ročník  ZŠ obsadila naša žiačka Alexandra Jendrálová  z 8.B  krásne I. miesto.

Srdečne gratulujeme a držíme palce v celoslovenskom kole.

Rovnako gratulujeme aj Nataši Strelovej z 9.B , ktorej bolo za jej výtvarnú prácu udelené čestné uznanie.
Školské kolo Hviezdoslavov Kubín [17.2.2021]

Na našej škole sa dňa 17. 02. 2021 uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách.

V II. kategórii sa umiestnili:
v umeleckom prednese poézie:
1. miesto Paula Drabiščáková (6. B)
2. miesto Simona Kupčíková (5. A)
3. miesto Adam Sedlák (6. A)
v umeleckom prednese prózy:
1. miesto Juraj Kordovaník (5. B)
2. miesto Barbora Kováčová (6. B)
3. miesto Dominika Kočišová (5. B)

Výhercovia prvého a druhého miesta nás budú reprezentovať na obvodnom kole.

V III. kategórii sa v umeleckom prednese prózy umiestnili:
1. miesto Natália Hriblanová (9. C)
2. miesto Katarína Jartysová (8. B)
3. miesto Veronika Rusnačková (9. B)

Natália Hriblanová bude reprezentovať našu školu v obvodnom kole.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme!
Okresné kolo Olympiády zo
slovenského jazyka [27.11.2020]Dňa 27.11.2020 sa konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka.
Filip Kačenga z 9. A  sa spomedzi 12 súťažiacich stal víťazom, získal 1. miesto a bude nás reprezentovať na krajskom kole. Držme mu všetci palce.

Žiaka pripravovala p.uč. Tokarčíková.

  

Srdečne k tomuto úspechu blahoželáme a prajeme i naďalej veľa úspechov.