Školský rok 2017 - 2018

Školský rok 2017 - 2018
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD
Úspechy našich žiakov v školskom roku 2017 - 2018:
 
Technická akadémia v SNV - Juniorska univerzita

Naši žiaci úspešne absolvovali na Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi v letnom semestri v školskom roku 2017/2018 v rámci Juniorskej univerzity kurz Môj robot v zložení Tatiana Čarnická, Simona Walterová, Matej Stavjarský a kurz Naprogramujem si v Pythone v zložení Juliana Šaderová a Braňo Gajdoš.


Žiakom blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.
Botanikiada 2018

Dňa 16. mája 2018 sa v Botanickej záhrade v Košiciach konal 9. ročník regionálneho kola BOTANIKIADY s témou "Botanika na tanieri". Našu školu reprezentovali dvaja najúspešnejší riešitelia školského kola - Petra Sopková z 5.A a Robin Hovančík z 5.B triedy.


Po úvodnej registrácii sa žiaci presunuli so posluchárne, kde ich osobne privítal pán riaditeľ Botanickej záhrady. Potom boli žiaci rozdelení do skupín a presunuli sa na jednotlivé stanovištia, kde plnili zadané úlohy.

Na záver boli vyhodnotení štyria najúspešnejší riešitelia. Víťazmi však boli všetci zúčastnení, lebo každý z nich si odniesol plno nezabudnuteľných zážitkov v krásnom prostredí Botanickej záhrady. Veľké poďakovanie patrí pani učiteľke Eve Hovancovej, ktorá žiakov na Botanikiadu pripravovala.

Vďaka tomuto projektu naša škola získala 50 percentnú zľavu na vstupnom do konca kalendárneho roka.

Slávik Slovenska 2018 - okresné kolo

Dňa 16.mája sa uskutočnilo okresné kolo v speve ľudovej piesne Slávik Slovenska 2018 v Redute.

Reprezentovali nás dve žiačky - Karolína Lesňáková zo 6.B a Monika Bdžochová z 9.B. Monika bola úspešná, umiestnila sa na nádhernom 2. mieste.Srdečne jej gratulujeme.
 
Regionálne kolo Štúrov Zvolen 2018

Na regionálnom kole rétorickej súťaže Štúrov Zvolen nás úspešne reprezentovali Filip Kačenga zo 6.A a Lucia Nováková z 9.B triedy. Filip z 20 súťažiacich obsadil krásne 3. miesto a Lucia z 18 súťažiacich získala úžasné 2. miesto

Žiakov pripravovali p. uč. Kleinová (6A) a p. uč. Gerčáková (9.B)


Srdečne blahoželáme.
Slávik Slovenska 2018

Aj na našej škole prebehlo koncom apríla školské kolo šúťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Tí najlepší z triednych kôl súťažili v troch kategóriách.

V I.kategórii  1.-3. ročník:
nebolo udelené 1.miesto, na 2.mieste sa umiestnila Dorota Kostiková z 2.B triedy a 3. miesto získala Simona Kleinová 1.B triedy.

V II. kategórii 4.-6-ročník:
1.miesto získala Karolína Lesňáková zo 6.B triedy, na 2. mieste sa umiestnila Katarína Krempaská zo 4.B triedy a na 3.mieste Katarína Jartysová z 5.B triedy.

V III.kategórii 7.--9. ročník:
1. miesto získala Monika Bdžochová z 9.B triedy, 2.miesto Veronika Vranová z 8.A triedy a 3.miesto Kristína Mauerová zo 7.B triedy.

Všetci umiestnení získali pekné ceny a v ďalšom kole budú našu školu reprezentovať dievčatá, ktoré boli na 1.miestach a to  Karolína Lesňáková a Monika Bdžochová.


 
Štúrov Zvolen 2018

Dňa 25. apríla 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen.
Výsledky:
I. kategória (4. - 6. ročník)
1. miesto: Filip Kačenga (6.A)
2. miesto: Juraj Perduľák (6.C)
3. miesto: Kristína Karchňáková (6.B)

2. kategória (7. - 9. ročník)
1. miesto: Lucia Nováková (9.B)
2. miesto: Tamara Šimová (8.B)
3. miesto: Sabína Tkačová (7.A)

Filip Kačenga a Lucia Nováková budú našu školu reprezentovať na regionálnom kole, ktoré sa uskutoční 10. mája 2018.

Držíme palce.

Slávik Slovenska 2018

26.apríla nás na obvodnom kole Slávik Slovenska reprezentovali dve žiačky. Porota ich vyhodnotila za najlepšie,  v obidvoch kategóriách získali úžasné prvé miesta. Karolína Lesňáková zo 6.B triedy v druhej kategórii a Monika Bdžochová z 9.B v tretej kategórii. 

Srdečne im gratulujeme.

Shakespeare's Memorial 2018 

Dňa 24. 04. 2018 sa víťazi školského kola v prednese anglickej poézie a prózy Shakespeare´s Memorial zúčastnili okresného  finále súťaže. Svoj talent predviedli žiaci prvých až deviatych ročníkov základných škôl, ktoré spadajú pod školský úrad Spišská Nová Ves a Smižany. Porota hodnotila nielen prednes a výber ukážky, ale aj výslovnosť, intonáciu, plynulosť textu. Vo veľkej konkurencii rovesníkov  získali naši žiaci nádherný úspech. 

Kategória 7., 8.ročník:
1. miesto: Ivana Baková

Kategória 5.,6.ročník:
3. miesto: Klára Butvinová

Srdečne blahoželáme!


Žiačky pripravovala pani učiteľka Školníčková.

Gymnastický štvorboj 2018

V dňoch 11. a 12.4. 2018 sa konali okresné majstrovstvá v gymnastickom štvorboji. Našu školu reprezentovali dve družstvá dievčat a jedno družstvo chlapcov. V silnej konkurencii sa najlepšie darilo družstvu chlapcov v zložení: Filip Švajka z 3.A, Lukáš Boron z 2.B, Juraj Kordovaník z 2.B a Tobias Želinský z 2.B, ktorí pre našu školu vybojovali strieborné medaily.

Srdečne blahoželáme.
MŠO vo futbale 2018

Dňa 20.4.2018 sa žiaci 1. stupňa ZŠ zúčastnili MŠO vo futbale. Hrali s veľkou chuťou a obsadili pekné tretie miesto. Domov si odniesli krásne medaily, diplom a pocit úspechu.

Srdečne blahoželáme.

 

Chemická olympiáda 2018

Dňa 23.3. 2018 sa konalo Okresné kolo Chemickej olympiády. Našu školu reprezentovalo 5 žiačok 9. ročníkov. Najlepšie sa umiestnila Timea Petáková z 9.B, ktorá obsadila 6. miesto, Lucka Baková z 9.B, ktorá obsadila 8. miesto, Natália Starostová z 9.A obsadila 9. miesto, Mária Biacovská z 9.B 13. miesto a Vanesa Zimmermanová 17. miesto.

Srdečne blahoželáme.
Pripravovala p. uč. Korpeľová.
Fyzikálna olympiáda 2018

Dňa 16.3.2018 sa uskutočnilo Okresné kolo Fyzikálnej olympiády žiakov 9. ročníka. Našu školu reprezentovali 2 žiačky. Simona Walterová z 9.A triedy, ktorá sa umiestnila na 5. mieste a Mária Biacovská z 9.B triedy, ktorá sa umiestnila na 7. mieste. 

Dievčatám srdečne blahoželáme.
Žiačky pripravovala p. uč. Korpeľová.
Hviezdoslavov Kubín 2018

Dňa 21. februára 2017 sa uskutočilo školské kolo súťaže.

Vyhodnotenie:
1. Kategória (2.,3.,4. ročník)
Prednes poézie:
1. miesto Katarína Krempaská 4.B
2. miesto Daniela Kleinová 4.A
3. miesto Kristína Marianiková 3.A
Prednes prózy:
1. miesto Sára Bendíková 4.B
2. miesto Viktória Rerková 4.B
3. miesto Dominika Kočišová 2.B

2. Kategória (5.,6. ročník)
Prednes poézie:
1. miesto Sarah Anna Jacková 5.A
2. miesto Alexandra Blašková 6.B
3. miesto Matej Fifík 6.C
Prednes prózy:
1. miesto Natália Hriblanová 6.C
2. miesto Klára Butvinová 5.B
3. miesto Veronika Rusnáčková 6.B, Karolína Lesňáková 6.B

3. Kategória (7.,8.,9. ročník)
Prednes poézie:
1. miesto Lea Jančurová 9.B
2. miesto Alexandra Scholzová 7.A
3. miesto Sarah Uhrinová 8.A
Prednes prózy:
1. miesto Lucia Nováková 9.B
2. miesto Dominik Marianik 8.A
3. miesto Nikola Patzová 7.A, Kristína Mauerová 7.B

Recitátori, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach v jednotlivých kategóriách postupujú do obvodového kola HK, ktoré sa uskutoční 12.3.2018.
Informatická súťaž IT Pampúch 2018

Dňa 23. februára 2018 na Strednej odbornej škole ekonomickej konal pre deviatakov zo základných škôl 2. ročník súťaže IT PAMPÚCH. Žiaci tu mohli preukázať svoje vedomosti a zručnosti z oblasti INFORMATIKY. Súťažilo sa v 3 - členných družstvách v praktických a teoretických otázkach práce s PC, pri riešení logických hádaniek a rôznych zábavných úloh s použitím prezentačných programov a ich prezentovaním na interaktívnej tabuli. 

Náš tím tvorili žiačky J. Šaderová, V. Krempaská z 9.A triedy a žiak D. Sopko z 9.B triedy.

Tím sa umiestnil na 4.mieste.

Tanečná súťaž Street Dance

Dňa 23.11.2017 sa v športovej hale v Spišskej Novej Vsi uskutočnila tanečná súťaž v hip-hope pod názvom STREET DANCE. Uvedená súťaž bola vyvrcholením projektu pod názvom „Drogy, tie nie sú pre mňa“, ktorú vypracovalo Mesto Spišská Nová Ves.

Súťaže sa zúčastnilo 6  základných škôl. Reprezentovali ich žiaci 6. a 7. ročníka. Družstvá si pripravili súťažnú tanečnú choreografiu a predviedli sa pred odbornou porotou.

Našu školu reprezentovali:
Tamara Vodhanelová VI.A
Karolína Lesňáková VI.B
Sofia Bekešová VI.B
Miriam Jozefčíková VI.C
Ivana Baková VII.A
Erika Antolíková VII.A
Lucia Gromovská VII.B
Bianka Bučáková VII.B

Dievčatá si vďaka dynamickej a veselej choreografii vytancovali pekné 3. miesto a pre školu vyhrali poukážku v hodnote  50 Eur na nákup športových potrieb. Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

Olympiáda v nemeckom jazyku

Výsledky školského kola:
1. miesto Šarlota Viola Kleknerová 9.A
2. miesto Martina Rusnačková 9.B
3. miesto Lucia Baková 9.B

Do okresného kola postúpili prvý dvaja výhercovia.

Okresné kolo sa konalo 18. januára 2018
V kategórii 1B sa na 2. mieste umiestnila Šarlota Viola Kleknerová z 9.A triedy

Krajské kolo sa konalo 13. februára 2018 v Košiciach.
V kategórii 1B sa Šarlota Viola Kleknerová umiestnila na 4. mieste

Na celoštátne kolo postupuje len víťaz krajského kola.

Všetkých žiakov pripravoval Ing. Miloš Jančura.
Šaliansky Maťko 2017

Školské kolo súťaže v prerozprávaní povestí Šaliansky Maťko sa konalo 13.decembra 2017. 
V 1. kategórii súťažil 2. a 3. ročník.
1. miesto získal Rafael Cardoso 2.B
2. miesto získal Dárius Urban 3.A
3. miesto získala Kiara Majerská 2.A

V 2. kategórii súťažil 4. a 5. ročník.
1. miesto získala Sarah Anna Jacková 5.A
2. miesto získala Viktória Rerková 4.B
3. miesto získala Kristína Jartysová 5.B

V 3. kategórii súťažil 6. a 7. ročník.
1. miesto získala Ivana Baková 7.A
2. miesto získala Daniela Sabolová 7.B
3. miesto získala Nina Šišková 6.A

Žiačka Ivana Baková zo 7.A triedy sa umiestnila na 3. mieste na okresnom kole Šalianského Maťka.

Srdečne blahoželáme.

uč. Alexievová
Pytagoriáda 2017

Vdňoch 13. a 14. decembra 2017 sa konalo v treťom až v ôsmom ročníku školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA.
V jednotlivých ročníkoch boli úspešní žiaci:

Kategória P4: Martin Oravec 4.A, Ema Lesňáková 4.A, Tristan Jozef Kukura 4.A, Laura Barua 4.B, Daniela Fabiniová 4.B, Tomáš Nehyla 4.A
Kategória P5: Petra Sopková 5.B
Kategória P6: Lukáš Gondek 6.B
Kategória P7: Ivana Baková 7.A, Lucia Gromovská 7.B, Branislav Gajdoš 7.B
Kategória P8: Johana Kačurová 8.B, Boris Choma 8.B, Dominik Marianik 8.A, Michaela Chomová 8.B

Úspešným riešiteľom PYTAGORIÁDY srdečne blahoželáme a prajemeveľa úspechov pri reprezentácii školy na okresnom kole.

uč. Dzimková
Deň študentstva 2017

Dňa 14.11.2017 sa pri príležitosti Dňa študenstva uskutočnilo slávnostné prijatie úspešných žiakov základných škôl primátorom mesta v obradnej sieni Radnice. Medzi ocenenými boli aj žiačky našej školy:
Šarlota Viola Kleknerová2. miesto na krajskom kole v Prednese v nemeckom jazyku
Lucia Nováková 3. miesto v regionálnej súťaži Štúrov Zvolen
Miriam Maťašovská1. miesto v krajskom kole Midivolejbale dievčat

Zloženie družstva: Timea Petáková, Vanesa Zimmermannová, Lea Jančurová, Miriam Maťašovská, Karolína Majerská, Sára Hanková, Dáša Kokoruďová, Nikola Venitová, Laura Valkošáková, Simona Kopčárová, Vanda Magdaléna Slivková, Viktória Frankovičová.


Oceneným žiačkam blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
Informatická súťaž iBobor

Dňa 13.11.2017 sa uskutočnila informatická súťaž iBobor, do ktorej sa zapojilo aj niekoľko žiakov zo 6. a 7. ročníka. Spolu sa zúčastnilo 18 žiakov v kategórii Benjamín. Najúspešnejši riešitelia súťaže získali diplom:

MENO TRIEDA BODY
Ivana Baková 7.A 62,68 
Kristína Dučáková 7.A 52,02
Branislav Gajdoš 7.B 50,69

Úspešným riešiteľom blahoželáme.
 

Uč. Hadbavný