Školský rok 2017 - 2018

Školský rok 2017 - 2018
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD
Úspechy našich žiakov v školskom roku 2017 - 2018:
 
Tanečná súťaž Street Dance

Dňa 23.11.2017 sa v športovej hale v Spišskej Novej Vsi uskutočnila tanečná súťaž v hip-hope pod názvom STREET DANCE. Uvedená súťaž bola vyvrcholením projektu pod názvom „Drogy, tie nie sú pre mňa“, ktorú vypracovalo Mesto Spišská Nová Ves.

Súťaže sa zúčastnilo 6  základných škôl. Reprezentovali ich žiaci 6. a 7. ročníka. Družstvá si pripravili súťažnú tanečnú choreografiu a predviedli sa pred odbornou porotou.

Našu školu reprezentovali:
Tamara Vodhanelová VI.A
Karolína Lesňáková VI.B
Sofia Bekešová VI.B
Miriam Jozefčíková VI.C
Ivana Baková VII.A
Erika Antolíková VII.A
Lucia Gromovská VII.B
Bianka Bučáková VII.B

Dievčatá si vďaka dynamickej a veselej choreografii vytancovali pekné 3. miesto a pre školu vyhrali poukážku v hodnote  50 Eur na nákup športových potrieb. Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

Výsledky školského kola:
1. miesto Šarlota Viola Kleknerová 9.A
2. miesto Martina Rusnačková 9.B
3. miesto Lucia Baková 9.B

Do okresného kola postúpili prvý dvaja výhercovia.

Okresné kolo sa konalo 18. januára 2018
V kategórii 1B sa na 2. mieste umiestnila Šarlota Viola Kleknerová z 9.A triedy

Krajské kolo sa konalo 13. februára 2018 v Košiciach.
V kategórii 1B sa Šarlota Viola Kleknerová umiestnila na 4. mieste

Na celoštátne kolo postupuje len víťaz krajského kola.

Všetkých žiakov pripravoval Ing. Miloš Jančura.
Šaliansky Maťko 2017

Školské kolo súťaže v prerozprávaní povestí Šaliansky Maťko sa konalo 13.decembra 2017. 
V 1. kategórii súťažil 2. a 3. ročník.
1. miesto získal Rafael Cardoso 2.B
2. miesto získal Dárius Urban 3.A
3. miesto získala Kiara Majerská 2.A

V 2. kategórii súťažil 4. a 5. ročník.
1. miesto získala Sarah Anna Jacková 5.A
2. miesto získala Viktória Rerková 4.B
3. miesto získala Kristína Jartysová 5.B

V 3. kategórii súťažil 6. a 7. ročník.
1. miesto získala Ivana Baková 7.A
2. miesto získala Daniela Sabolová 7.B
3. miesto získala Nina Šišková 6.A

Žiačka Ivana Baková zo 7.A triedy sa umiestnila na 3. mieste na okresnom kole Šalianského Maťka.

Srdečne blahoželáme.

uč. Alexievová
Pytagoriáda 2017

Vdňoch 13. a 14. decembra 2017 sa konalo v treťom až v ôsmom ročníku školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA.
V jednotlivých ročníkoch boli úspešní žiaci:

Kategória P4: Martin Oravec 4.A, Ema Lesňáková 4.A, Tristan Jozef Kukura 4.A, Laura Barua 4.B, Daniela Fabiniová 4.B, Tomáš Nehyla 4.A
Kategória P5: Petra Sopková 5.B
Kategória P6: Lukáš Gondek 6.B
Kategória P7: Ivana Baková 7.A, Lucia Gromovská 7.B, Branislav Gajdoš 7.B
Kategória P8: Johana Kačurová 8.B, Boris Choma 8.B, Dominik Marianik 8.A, Michaela Chomová 8.B

Úspešným riešiteľom PYTAGORIÁDY srdečne blahoželáme a prajemeveľa úspechov pri reprezentácii školy na okresnom kole.

uč. Dzimková
Deň študentstva 2017

Dňa 14.11.2017 sa pri príležitosti Dňa študenstva uskutočnilo slávnostné prijatie úspešných žiakov základných škôl primátorom mesta v obradnej sieni Radnice. Medzi ocenenými boli aj žiačky našej školy:
Šarlota Viola Kleknerová2. miesto na krajskom kole v Prednese v nemeckom jazyku
Lucia Nováková 3. miesto v regionálnej súťaži Štúrov Zvolen
Miriam Maťašovská1. miesto v krajskom kole Midivolejbale dievčat

Zloženie družstva: Timea Petáková, Vanesa Zimmermannová, Lea Jančurová, Miriam Maťašovská, Karolína Majerská, Sára Hanková, Dáša Kokoruďová, Nikola Venitová, Laura Valkošáková, Simona Kopčárová, Vanda Magdaléna Slivková, Viktória Frankovičová.


Oceneným žiačkam blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
Informatická súťaž iBobor

Dňa 13.11.2017 sa uskutočnila informatická súťaž iBobor, do ktorej sa zapojilo aj niekoľko žiakov zo 6. a 7. ročníka. Spolu sa zúčastnilo 18 žiakov v kategórii Benjamín. Najúspešnejši riešitelia súťaže získali diplom:

MENO TRIEDA BODY
Ivana Baková 7.A 62,68 
Kristína Dučáková 7.A 52,02
Branislav Gajdoš 7.B 50,69

Úspešným riešiteľom blahoželáme.
 

Uč. Hadbavný