ŠKOLSKÝ ROK 2015 - 2016

04.05.2016 00:00

KÓD ŠKOLY: 581013

Testovanie 9 - 2016

Predmety MAT SJL
Počet testovaných žiakov školy 57 57
Maximálny počet bodov v teste 20 25
Priemerný počet bodov školy 10,6 15,8
Priemerný počet bodov v SR 10,6 15,6
Priemerná úspešnosť školy 53,2% 63,2%
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer 52,8% 62,6%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 0,4% 0,6%

 

Späť

100% úspešnosť v predmte matematika dosiahli žiaci: Eduard Čekel 9.B

100% úspešnosť v predmte slovenský jazyk dosiahli žiaci: Lenka Iľašová 9.B