ŠKOLSKÝ ROK 2017 - 2018

18.04.2018 00:00

KÓD ŠKOLY: 581013

Testovanie 9 - 2018

Predmety MAT SJL
Počet testovaných žiakov školy 46 46
Maximálny počet bodov v teste 20 25
Priemerný počet bodov školy 14,2 17,5
Priemerný počet bodov v SR 11,2 15,7
Priemerná úspešnosť školy 71,0% 70,1%
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer 55,9% 63,0%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 15,1% 7,1%

 

Späť

100% úspešnosť v predmete matematika dosiahli žiaci: Simona Walterová 9.A, Adam Broško 9.B

100% úspešnosť v predmte slovenský jazyk dosiahli žiaci: Lucia Baková 9.B, Soňa Kačurová 9.B, Martina Rusnačková 9.B