ŠKOLSKÝ ROK 2016 - 2017

04.05.2017 00:00

KÓD ŠKOLY: 581013

Testovanie 9 - 2017

Predmety MAT SJL
Počet testovaných žiakov školy 52 52
Maximálny počet bodov v teste 20 25
Priemerný počet bodov školy 11,0 14,2
Priemerný počet bodov v SR 11,3 15,3
Priemerná úspešnosť školy 54,8% 56,7%
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer 56,4% 61,2%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru -1,6% -4,5%

 

Späť

100% úspešnosť v predmte slovenský jazyk dosiahli žiaci: Viktória Husová 9.A