Školský rok 2018 - 2019

Školský rok 2018 - 2019
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD
Úspechy našich žiakov v školskom roku 2018 - 2019:
 
Spišské športové hry 2019

Dňa 14.6. sa konali Spišské športové hry. Súťažilo sa v rôznych športových odvetviach a kategóriách.Pekný úspech sme dosiahli v malom futbale mladších žiakov a obsadili sme 3.miesto.Poďakovanie patrí vybraným  žiakom 4.B, 4.A triedy a Adamovi Stuhlákovi z 3.A, ktorý zažiaril ako hviezda turnaja.

Srdečne blahoželáme.
 
Biblická olympiáda 2019

Každý školský rok sa na našej škole organizuje triedne, školské a okresné kolo Biblickej olympiády 2.stupňa.

Súťaž prebieha v teoretickej časti Starého a Nového zákona. V tomto školskom roku 2018/2019 súťažili zo SZ- kniha Rút, Prvá kniha Kráľov. NZ -Evanjelium Matúša. Súťažilo sa v  piatich kategóriách.

Dňa 20.marca 2019 sa uskutočnila okresná súťaž.
Našu školu reprezentovali víťazi školského kola.

Jozef Tatranský - 8.B,
Branislav Gajdoš - 8.B,
Adam Zeman - 7.A,
Matúš Makula - 7.A.

Obsadili 10.miesto.

Srdečne blahoželáme.

uč. PaedDr. Z. Alexievová
Chemická olympiáda 2019

Do riešenia školského kola CHO sa  prihlásilo 5 žiakov 9. ročníka.  Po vyriešení úloh domáceho kola / teoretickej aj praktickej časti/ a školského kola – testu, ktorý posiela IUVENTA  Bratislava postúpili do okresného kola 3. žiaci.
 Patrik Knižka  z 9. B triedy získal krásne  1. miesto. 
Úspešnými riešiteľmi sa stali aj Adrián Leško a Kristínka Urbanová z 9. A triedy. 
Patrik Knižka postúpil na krajské kolo do Košíc, kde bol tiež úspešným riešiteľom úloh CHO a obsadil 10. miesto z 29 súťažiacich. 
Pripravovala uč. chémie Mgr. D. Korpeľová
Fyzikálna olympiáda 2019

V mesiacoch marec a apríl sa konalo okresné kolo FO. Našu školu reprezentoval žiak 9. B triedy  Patrik Knižka, ktorý po vyriešení úloh školského kola postúpil do okresného kola, kde bol úspešným riešiteľom a získal 3. miesto. V krajskom kole v Košiciach v silnej konkurencii sa stal tiež úspešným riešiteľom náročných úloh FO a obsadil 8. miesto  z 31 súťažiacich.

Pripravovala uč. fyziky Mgr. D. Korpeľová
Matematické súťaže 2018 - 2019

Pytagoriáda:
Školské kolo:
Kategória P5: Ema Lesňáková 5.A
Kategória P6: Martin Kopkáš 6.A
Kategória P7: Lukáš Svitana 7.B, Sebastián Pitoňák 7.C, Lukáš Gondek 7.B
Okresné kolo:
Kategória P7:  5. miesto Sebastián Pitoňák

Matematická olympiáda:
Školské kolo:
Kategória Z6: Martin Kopkáš 6.A, Andrej Kačur 6.A, Petra Sopková 6.A
Kategória Z7: Antónia Mária Novotná 7.C, Juraj Perduľák 7.C, Sebastián Pitoňák 7.C
Kategória Z8: Ema Boronová 8.B, Lucia Gromovská 8.B, Richard Faltin
8.B, Patrik Knižka 9.B
Okresné kolo:
Kategória Z6: 3. miesto -  Petra Sopková, 5. miesto - Martin Kopkáš
Kategória Z7: 2. miesto - Sebastián Pitoňák
Kategória Z9: 4. miesto - Patrik Knižka, 6. miesto - Johana Kačurová
Krajské kolo:
Kategória Z9 - úspešná riešiteľka Johana Kačurová

 
Minifutbal - Mc Donald Cup 2019

V apríli sa konali základné a okresné kolá celoslovenskej súťaže v minifutbale Mc Donald Cup. Súťažili koedukované družstvá žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ. V základnom kole sa  naše družstvo umiestnilo na 2. mieste a postúpilo do okresného kola,v ktorom si zmeralo sily 7 družstiev.Prebojovali sme sa do finále a v napínavom súboji sme pre školu vybojovali 3. miesto.
Reprezentovalo nás družstvo zložené zo štvrtákov,ktorým veľmi pomohol aj tretiak Adam Stuhlák a predviedol svoje futbalové umenie.

Zloženie družstva:
Patrik Laškody 4.B /kapitán/
Ondrej Lang 4.B /brankár/
Sebastián Frankovič 4.B
Juraj Povec 4.B
Kristián Dobrocký 4.B
Karin Šteinerová 4.B
Adam Stuhlák 3.A
Matej Slaninák 4.A
Kristián Horváth 4.A
Kristína Marianíková 4.A
Športovali s chuťou a radosťou a získali krásny pohár a diplom.

Viac fotografií nájdete vo fotoalbume nižsie...

Srdečne blahoželáme!

 
Hviezdoslavov Kubín 2019 - okresné kolo

Dňa 4.4.2019 sa v Galérii umelcov spiša konalo okresné kolo Hviezdoslavov Kubín. Z obvodného kola postúpili víťazky 1. kategórie, Kristína Marianiková zo 4.A a v 3. kategórii Kristíka Mauerová z 8.B.

Na 3. mieste sa umiestnila v 1. kategórii Kristínka Marianiková zo 4.A triedy.

Žiačky pripravovali p.u. Jendrálová a Kleinová.


Mestská športová olympiáda v prehadzovanej 2018

Dňa 28.11.2018 sa konala mestská športová olympiáda v prehadzovanej. Súťažili družstvá zo všetkých škôl v meste. V príjemnej atmosfére sa bojovalo s chuťou a radosťou. Naše družstvo v zložení: Patrik Laškody, Ondrej Lang, Matej Hropko, Pasqale Fabini, Denis Tomečko, Karin Šteinerová,Barbora Sitková, Sofia Šimková, Zoja Šefčíková a Kristína Marianíková vyhralo všetky zápasy a obsadilo 1. miesto. Víťazi získali zlaté medaily, ktoré im odovzdal pán zástupca Mgr. Ľuboš Sedlák a organizátorka súťaže Mgr. Ivana Bodáková.


 
Mestská športová olympiáda - minifutbal 2018

Začiatok školského roka patril minifutbalu. V súťaži mestských škôl nás reprezentoval výber najlepších futbalistov zo 4.A a 4.B triedy.
Bol to veľmi vyrovnaný súboj, v ktorom naši žiaci obsadili 7. miesto.
Ďakujeme za aktívnu hru a bojové nasadenie!
Mestká športová olympiáda - plávanie 2018

Žiaci 4.A a 4.B triedy nás vzorne reprezentovali na olympiáde v plávaní.

Športovali v týchto disciplínach:
Barbora Sitková - 4.A - kraul - 25 m
Zoja Šefčíková - 4.B - voľný spôsob - 25 m
Filip Švajka - 4.A - kraul -  50 m
Patrik Laškody- 4.B - kraul - 25 m


Bojovali statočne, ďakujeme!

 

Biologická olympiáda 2019

Kategória D – teoretická a praktická časť– okresné kolo

Sebastián Pitoňák   7. C – 6. miesto
Antónia Novotná    7.C  - 10. Miesto
Juraj Perduľak  7. C – 13 miesto


Kategória C – teoretická a praktická časť – okresné kolo

Ivana Baková                     8.A –  5 miesto
SabinaTkačová                  8.A –  9 miesto
Alexandra Scholczová      8.A – 10 miesto  
Kristína Dučáková             8.A – 11 miesto  

Projektová časť– okresné kolo

Patrik Knižka – 9. B           1. Miesto
 

Krajské kolo BIO kategória C Košice – projektová časť

Patrik Knižka – 9. B           5. Miesto
  

Šaliansky Maťko 2019

Školské kolo v prerozprávaní povestí Šaliansky Maťko sa konalo 6.decembra 2018.

Na školskom kole súťažilo 45 žiakov v 3 kategóriách.

V 1. kategórií súťažili 2.a3.ročník:
1. miesto: Juraj Kordovaník - 3.B
2. miesto: Nina Bobková - 2.A
3. miesto: Simona Kupčíková - 3.A, Damián Melega - 2.B

V 2. kategórií súťažili 4. a 5. ročník:
1. miesto: Katarína Krempaská - 5.B
2. miesto: Kristína Marianiková - 4.B
3. miesto: Daniela Fabianová - 5.B, Dávid Steiner - 5.A


V 3.kategórií súťažili 6.a7.ročník:
1. miesto: Kristína Karchňáková - 7.B     
2. miesto: Katarína Jartysová - 6.B
3. miesto: Filip Kačenga - 7.A

Víťazi jednotlivých kategórií nás reprezentovali na okresnom kole 28.1.2019.

Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy.

                                                                                      uč. PaedDr. Z. Alexievová
Gymnastický štvorboj 2019

Dňa 11. a 12. apríla 2019 sa žiaci prvého stupňa navštevujúci gymnastický krúžok zúčastnili okresných majstrovstiev v gymnastickom štvorboji.

V kategórii najmladších žiačok našu školu reprezentovalo družstvo v zložení:
Tatiana Ondrová z II. B , Laura Ivančáková z III.B, Dorota Kostiková z III.B, Nina Vojčíková z III.B , Sofia Horváthová z III.B. Dievčatá vybojovali pre našu školu v silnej konkurencii bronzové medajly, a Laura Ivančáková bola zároveň ocenená ako tretia najlepšia gymnastka v okrese.

V kategórii chlapcov súťažili: Juraj Kordovaník z III. B , Lukáš Boron z III. B, TobiasŽelinský z III.B a Filip Švajka zo IV. A.

Chlapcom sa podarilo vybojovať druhú priečku na stupni víťazov.Všetkým našim gymnastkám a gymnastom srdečne blahoželáme a ďakujeme!
Mestská športová olympiáda 2019 - vybíjaná dievčatá

Dňa 27.3.2019 sa uskutočnila mestská športová olympiáda vo vybíjanej. Dievčatá zo 4.A a 4.B triedy bojovali ako levice a súťaž vyhrali. Mimoriadnu pochvalu si zaslúži kapitánka družstva Karin Šteinerová, ktorej hru obdivovali aj súperi.

Srdečne im k 1. miestu a zlatým medailám blahoželáme! 


Zloženie družstva: Karin Šteinerová, Zoja Šefčíková, Barbora Sitková, Sofia Šimková, Timea Havriščáková, Mia Kráľová, Kristína Marianíková, Natália Garčárová, Nikola Lešková, Viktória Rusnáková , Monika Zavačanová

Dňa  27.3.2019 sa uskutočnila Mestská športová olympiáda vo vybíjanej žiakov prvého stupňa,  ktorú organizovala v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves , ZŠ- Levočská ul.. 

Tejto súťaže sa zúčastnilo všetkých osem mestských škôl. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení:  Patrik Laškody, Juraj Adamec, Matej Slaninák, Kristián Horváth, Sebastián Frankovič, Ondrej Lang, Matej Hropko, Ján Gonda, Juraj Povec, Richard Černický, Adam Stuhlák. 

Chlapci po jednej tesnej prehre v skupine sa dostali do boja o 3. miesto, ktorý vyhrali a teda celkovo obsadili 3. miesto

Srdečne blahoželáme.

Hviezdoslavov kubín 2019 - obvodné kolo

Na obvodnom kole HK 14. marca 2019 nás úspešne reprezentovali  K. Marianiková, A. Sedlák , K. Krempaská, S. Bendíková,  K. Jartysová, N. Horváthová, N. Hriblanová, K. Mauerová.

Získali sme aj pekné umiestnenia:
I. kategória  ( 2. -  3.  -  4. ročník  )
Poézia:– K. Marianiková -1. miesto

II. kategória  (  5., 6. ročník  )
Poézia: -  K. Krempaská – 3 . miesto

II. kategória  (  5., 6. ročník  )
Próza:  N. Horváthová – 2. miesto

III. kategória  (  7.,  8. , 9. ročník )
Próza:  K. Mauerová – 1. miesto
N. Hriblanová – 3. miesto


Recitátorkám  blahoželáme  a K. Marianikovej a K. Mauerovej prajeme veľa  úspechov na okresnom kole , ktoré sa uskutoční 4. apríla 2019.

Hviezdoslavov kubín 2019

Dňa 27. februára 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdloslavov Kubín.
Vyhodnotenie:
1. kategória (2. - 3. ročník)
Poézia: 1. miesto - K. Marianiková, 2. miesto - S. Kleinová, A. Farkašovská, 3. miesto - D. Kostíková
Próza: 1. miesto - A. Sedlák, 2. miesto - D. Kočíšová, 3. miesto - neudelené

2. kategória (4.,5.,6. ročník)
Poézia: 1. miesto - K. Krempaská, 2. miesto - S. Bendíková, 3. miesto - T. Labancová
Próza: 1. miesto - K. Jartysová, 2. miesto - N. Horváthová, 3. miesto - A. Petáková

3. kategória (7., 8., 9. ročník)
Poézia: 1. miesto - neudelené, 2. miesto - S. Pitoňák, 3. miesto - M. Fifík
Próza: 1. miesto - V. Vranová, 2. miesto - N. Hriblanová, 3. miesto - K. Mauerová  
Mestská športová olympiáda v bedmintone 2018

Dňa 12.12.2018 sa uskutočnila mestská športová olympiáda v bedmintone. Súťažilo sa v 2 kategóriách. Dievčatá reprezentovalo družstvo v zložení: Timea Havriščáková /4.A/ a Karin Šteinerová /4.B/. Boli najlepšie, vyhrali všetky zápasy, obsadili 1. miesto a získali zlaté medaily. Družstvo chlapcov v zložení: Ondrej Lang /4.B/ a Matej Slaninák /4.A/ bojovalo vo finále o 3. miesto, ktoré im uniklo o pár bodov a umiestnili sa na 4. mieste.

Súťažiacim blahoželáme a Ďakujeme za skvelé výkony.
 
Majstrovstvá sveta v hasičskom športe vo Varne 2018

V dňoch 24. - 30.9.2018 sa na Majstrovstvách sveta v hasičskom športe dorastencov a dorasteniek v bulharskej Varne zúčastnili naši  súčasní aj bývalí žiaci v družstvách slovenskej reprezentácie.

Dievčatá Kristína Strelová, Klaudia Hanková a Viktória Krempaská, v disciplíne požiarny útok s vodou získali jedinú slovenskú medailu z týchto majstrovstiev. Umiestnili sa na 3. mieste. V celkovom hodnotení krajín, po štyroch disciplínach sa  umiestnili na 4. mieste.

V družstve dorastencov reprezentoval Slovensko náš bývalý žiak Marián Lorinc.

K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Žiakom blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.