Školský rok 2014 - 2015

Školský rok 2014 - 2015
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYMPIÁD

Krajské majstrovstvá vo volejbale dievčat

Dňa 25. marca 2015 sa v športovej hale SNV uskutočnili krajské majstrovstvá vo volejbale žiačok. Naše dievčatá pod vedením p. uč. Hnáta obsadili krásne 1. miesto a vybojovali si tak postup na majstrovstvá SR v Brusne.

Našu školu úspešne reprezentovali žiačky ôsmeho a deviateho ročníka:
Brošková, Frankovičová M., Frankovičová V., Hrbková, Majerská Kl., Majerská Ka., Maľáková, Marhefková, Pjatnicová, Slivková, Valkošáková, Cvengrošová

 

Majstrovstvá okresu vo volejbale dievčat

Dňa 13. marca 2015 sa v telocvični ZŠ Z. Nejedlého stretli najlepšie volejbalové družstvá žiačok v okrese Spišská Nová Ves. Vo finále sa stretli naše žiačky proti gymnazistkám z Javorovej ulice.

Naše dievčatá v zložení: Maľáková, Marhefková, Frankovičová M., Mjerská, Pjatnicová, Valkošáková, Majerská ml., Ráábová a Frankovičová V. pod vedením p. uč. Hnáta vo veľmi ťažkom zápase vyhrali 2:1 a postúpili na krajské majstrovstvá.

 

Majstrovstvá okresu vo volejbale chlapcov

Dňa 12. Marca 2015 sa naši deviataci snažili na okresných majstrovstvách obhájiť prvenstvo z minulého roku vo volejbale žiakov. V zložení Bdžoch, Jung, Macejko, Majerčák, Ogurčák, Tomaščík, Valkošák a Vansáč pod vedením p. uč. Hnáta v ťažkom zápase s gymnazistami z Javorovej ulice prehrali tesne 2:1, a druhým miestom tak dali možnosť účasti na krajských majstrovstvách súperovi. 

 

Majstrovstvá Slovenskej republiky vo volejbale dievčat

Dňa 22. -23.apríla 2015 sa v Brusne konali majstrovstvá SR vo volejbale dievčat. Po predošlých úspechoch na úrovni okresu a kraja tam naše dievčatá pod vedením trénera Mgr. Milana Hnáta reprezentovali našu školu a mesto. V základnej skupine sme mali spolu s družstvom z Nového mesta n. Váhom a Liptovského Mikuláša rovnaký počet bodov . Museli rozhodnúť sety a to rozhodlo, že sme v skupine skončili s rozdielom jedného setu na 4. mieste a museli sme hrať o 7. miesto s družstvom Skalice. Tento súboj sme v zložení Majerská Karolína, Marhefková Bianka, Frankovičová Mariana, Majerská Klaudia,  Maľáková Romana,  Cvengrošová Karin, Valkošáková Laura, Frankovičová Viktória, Slivková Vanda a  Raabová Gabriela vyhrali a obsadili pekné 7. miesto. Diplom prevzala kapitánka družstva Majerská Klaudia.  

Za podaný výkon, bojovnosť a športové srdce tréner Milan Hnát ďakuje družstvu žiačok a praje veľa ďalších športových úspechov.

V Cyklistickej súťaži v kategórii 10 - 12 rokov členovaia tímu žiakov z 5.C triedy (Filip Čekeľ, Tomáš Gondek, Karolína Jurčová + Michaela Švaralová), ktorí reprezentovali školu sa umiestnili na 4. - 5. mieste na okresnom kole.

Žiakov na súťaže pripravoval p.u. Ing. M. Jančura

Srdečne blahoželáme!

Vyhodnotenie súťaží  v slovenskom jazyku a literatúre

Dňa 4.marca sa zišli víťazi triednych kôl  1. až 3.ročníka na školskom kole I.kategórie Hviezdoslavovho Kubína, kde súťažili v umeleckom prednese. Stretlo sa tu 21 súťažiacich.

V kategórii poézia si zo 14 prednášajúcich víťazstvo vybojovala Natália Hriblanová z 3.A triedy, na druhom mieste bol  Martin Valigura z 3.C triedy a na treťom Monika Babíková z 3.A treidy.

V kategórii próza súťažilo 7 žiakov. Prvé miesto získala Alexandra Blašková z 3.B triedy, druhé Nina Šišková z 3.B triedy a na treťom mieste bol Sebastián Pitoňák z 3.A triedy.

Víťazom blahoželáme a postupujúcim do obvodného kola prajeme veľa úspechov!


Školské kolo súťaže v prerozprávaní povestí Šaliansky Maťko sa konalo 9. decembra 2014. Na školskom kole súťažilo 41 žiakov v 3 kategóriách.

V 1. kategórii súťažil 2. a 3. ročník.

1. miesto získala Petra Ivančáková 3.B
2. miesto získala Sarah Jacková 2.A

2. miesto získal Jural Perduľák 3.A

V 2. kategórii súťažil 4. a 5. ročník.

1. miesto získala Kristína Mauerová 4.B
2. miesto neuelené

3. miesto Tamara Šimová z 5.C, Johana Kačurová 5.B

V 3. kategórii súťažili 6. a 7. ročník.

1. miesto Naďa Kaňuchová 6.C
2. miesto neudelené

3. miesto Šarlota Kleknerová 6.C, Karolína Halečková 7.B


Víťazi jednotlivých kategórií  reprezentovali školu na okresnom kole 27. januára 2015.

Olympiáda  SJL
Na okresnom kole OSJL, ktoré sa uskutočnilo 10. januára 2014 reprezentoval našu školu Erik Scholz z IX. C triedy. Obsadil pekné 4. miesto, žiaka pripravovala ho p. uč. J. Gerčáková.

Dňa  3. marca  2015 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

I. kategória (2. - 3. ročník) - prednes poézie:
1. miesto  Natália Hriblanová 3. A
2. miesto Martin Valigura 3.C
3. miesto Monika Babíková 3.A

prednes prózy:
1. miesto Alexandra Blašková 3.B
2. miesto Nina Šišková 3.B
3. miesto Sebastián Pitoňá 3.A

II. kategória ( 4., 5., 6. ročník) - prednes poézie
1. miesto Lea Jančurová 6.A
2. miesto Karolína Jurčová 5.C
3. miesto Veronika Vranová 4.A, Tereza Dučáková 5.B
                              

prednes prózy:

1. miesto Naďa Kaňuchová 6.C
2. miesto Šarlota Kleknerová  6.C
3. miesto Kristína Maurerová  4.B, Bruno Frančák 6 .B

III. kategória (7., 8., 9. ročník ) - prednes poézie:

1. miesto Daniel Hoza 9.B
2. miesto Barbora Tilová 9.C
3. miesto Martin Pitoňák 7.C

Prednes prózy:
1. miesto AnetaMarczyová 8.A
2. miesto Jakub Hoza 7.C
3. miesto Paulína Škablová 8.A

Dňa 24.3.2015 sa uskutočnilo obvodné kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

Naši žiaci získali pekné umiestnenia:

1. kategória:

prednes poézia:

2. miesto Natália Hriblanová 3.A

3. miesto Martin Valigura 3.C


prednes prózy:

1. miesto Nina Šišková 3.C

2. kategória:

prednes poézie:

2. miesto Lea Jančurová 6.A

prednes prózy:

3. miesto Šarlota Kleknerová 6.C

 

3. kategória:

prednes poézie:

2. miesto Daniel Hoza 9.A

Víťazom blahoželáme.

V regionálnom kole súťaže Štúrov Zvolen sa náš žiak Erik Scholz z 9.C triedy umiestnil na skvelom 1. mieste. Bude nás tak reprezentovať na celoslovenskom kole v júni vo Zvolene.

Erik, gratulujeme k ďalšiemu veľkému úspechu a budeme ti držať prsty.

 

 

Vyhodnotenie súťaží v anglickom jazyku 

Dňa 14.1.2015 sne sa zúčastnili obvodného kola olympiády v anglickom jazyku.

Našu školu reprezentovali dvaja žiaci:

Oliver Heuer zo 7.C triedy sa v ketegórii 1A umiestnil na 6. mieste
Diana Krempaská z 8.B triedy sa v kategórii 1.C umiestnila na 1. mieste
Okresného kola starších žiakov kat. A2 sa zúčastnila Diana Krempaská a získala 1. miesto. Oliver Heuer v kategórii A1 mladší žiaci získal 6. miesto.

Na Krajskom kole našu školu reprezentovala Diana Krempaská a získala krásne 2. miesto.

 

Srdečne blahoželáme.

Žiakov pripravovala p.u. Mgr. R. Melikantová

Vyhodnotenie súťaží v nemeckom jazyku 

Olympiáda Nemecký jazyk:
2. miesto okresné kolo: Šarlota Viola Kleknerová zo 6.C triedy.

Prednes Nemecký jazyk:
1. miesto okresné kolo, kategória 3.-4. ročník prednes poézie: Sarah Poremba zo 4.A triedy.

1. miesto okresné kolo, kategória 5.-7. ročník prednes poézie: Šarlota Viola Kleknerová zo 6.C triedy.

1. miesto okresné kolo, kategória 8.-9. ročník prednes prózy: Aneta Marczyová z 8.A triedy.

3. miesto krajské kolo, kategória 3.-4. ročník prednes poézie: Sarah Poremba zo 4.A triedy.

3. miesto krajské kolo, kategória 5.-7. ročník prednes poézie: Šarlota Viola Kleknerová zo 6.C triedy.

3. miesto krajské kolo, kategória 8.-9. prednes prózy: Aneta Marczyová z 8.A triedy.

Žiakov na súťaže pripravoval p.u. Ing. M. Jančura.

 

Srdečne blahoželáme
Výsledky súťaží v Ruskom jazyku 

 

Ruský jazyk, Ars Poetica, Okresné kolo

Umiestnenie Žiak Trieda Pripravovala
1. miesto M. Pitoňák 6.C PaedDr. Čujová
3. miesto S. Hriblanová 7.C PaedDr. Čujová
3. miesto D. Hoza 8.B PaedDr. Čujová

Ruský jazyk, Ruština v srdci

Umiestnenie Žiak Trieda Pripravovala
2. miesto Z. Horanská 8.B PaedDr. Čujová

Srdečne blahoželáme!

 

Výsledky fyzikálnych súťaží 

Okresné kolo fyzikálnej olympiády

Úspešní riešitelia kat. F. - 8. ročník:
Eduard Čekel 7. miesto (pripravovala p.u. Emberová)

Úspešní riešitelia kat. E. - 9. ročník:
Jakub Macejko 3. miesto (pripravovala p.u. Korpeľová)
Erik Scholcz 4. miesto (pripravovala p. u. Emberová)

Do Krajského kola postúpili Jakub Macejko a Erik Scholcz.

Srdečne blahoželáme

Výsledky biologických olympiád
Dňa 4. februára 2015 prebiehala Biologická olympiáda v kategórii C, projektová časť.

Naša žiačka Kristína Šimová z 9.B triedy obsadila krásne 1. miesto.

V teoreticko - praktickej časti sa na 1. mieste umiestnil Erok Scholz z 9.C, na 8. mieste Daniel Hozza z 9.B a na 13. mieste Adam Novotný z 9.C.

Víťazom srdečne blahoželáme.

Výsledky chemických olympiád

Okresné kolo chemickej olympiády.
Úspešní riešitelia:
9.C Erik Scholczl 1. miesto (pripravovala p.u. Korpeľová)
9.C Maroš Gonda 2. miesto (pripravovala p.u. Korpeľová)
9.C Viktor Kuzl 15. miesto (pripravovala p.u. Korpeľová)

Erik Scholcz a Maroš Gonda postúpili do Krajského kola súťaže.

 

Srdečne blahoželáme

Hasičké súťaže

XXVI. ročník halovej súťaže mladých hasičov a zároveň XIX. ročník neoficiálnych majstrovstiev Čiech, Moravy, Slezka a Slovenska Havířov 28.2.2015, je najväčšia a najprestížnejšia halová súťaž mladých hasičov v rámci Česka a Slovenska. Každoročne sa žiaci ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves poslednú februárovú sobotu vydávajú do Havířova.

V kategórii mladších žiakov sme tento rok mali družstvo s menšou súťažnou praxou.  Deti v kombinovanom družstve ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves a DHZ Svit nezačali dobre. 15 trestných sekúnd na uzlovej štafete a 10 trestných sekúndv štafete dvojíc, pochovali nádeje na víťazstvo. Výborná štafeta nás posunula na konečné 3.miesto. A radosť detí stála za to. Veď dostaneme medailu!

V družstve sa zo ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves zúčastnili Bianka Bučáková, Viktória Ambrozyová, Katarína Lukáčová, Kristína Dzurňaková, Nataša Strelová.

V kategórii starších žiakov, deti zo záujmového krúžku IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves, hneď v prvej disciplíne vyrobili 10. trestných sekúnd v štafete dvojíc. V uzlovej štafete sme po zmätkoch na štarte podali prostest, ktorý nám organizátori uznali a opravný pokus už mal kvalitu. Keďže aj iné družstvá tento rok kiksovali, po dvoch disciplínách sme stále boli v hre o víťazstvo. Úloha bola jasná vyhrať štafetu a veriť, že sa medzi nás a SDH Sloup niekto vojde. Vyšlo to. Náš čas 31,63 s nás dostal na celkové prvé miesto.

V družstve starších žiakov sa zo ZŠ Hutnícka zúčastnili, Samuel Bučák, Marián Lorinc, KristínaStrelová, Patrik Starosta

Obhájili sme víťazstvo a dokázali že družstvá zo Slovenska dokážu konkurovať nejlepším družstvám z Čiech v hasičskom športe, ktorý je u nich na oveľa vyššej úrovni. Deti boli odmenené hodnotnými cenami a medailami. A my už teraz vieme, kde budeme budúci rok poslednú februárovú sobotu. No predsa v Havířove!

Jozef Strela
ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves

Biblické olympiády

Dňa 29.1.2015 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády 2. stupňa. Žiaci súťažili z vybraných kních svätého písma.

SZ: Kniha Jozue, Kniha Tobiáš.
NZ: Skutky apoštolov.

Najlepšie sa umiestnili žiaci:

1. miesto: M. Bujňák (9.B)
2. miesto: J. Macejko (9.A)
3. miesto: A. Novotný  (9.C)

Trojčlenné družstvo postúpilo do okresného kola, ktoré sa konalo 12.3.2015 v Spišskej Novej Vsi, kde obsadili krásne 7. miesto.

Žiakov pripravovala Mgr. Z. Alexievová

Výsledky geografických súťaží

Geografická olympiáda, Obvodné kolo

Umiestnenie našich žiakov:
6. miesto M. Pitoňák 6.C
4. miesto D. Smidt 7.C 
4. miesto M. Lorinc 8.B 

Žiakov pripravovala PaedDr.  Čujová

Srdečne blahoželáme!

Matematické súťaže a olympiády

Dňa 21.1.2015 sme sa zúčastnili okresného kola Matematickej olympiády pre 5. a 9. ročník.

Našu školu reprezentovali žiaci piateho ročníka a piati žiaci deviateho ročníka.

Johana Kačurová z 5.B triedy sa v kategórii Z5 umiestnila na 1. mieste. Žiačku pripravovala Mgr. J. Dzimková.
Erik Scholz z 9.C triedyv kategórii Z9 sa umiestnil na 2. mieste. Žiaka pripravovala Mgr. A. Emberová.

Okresné kolo Pytagoriády.
Úspešní riešitelia:
5.r. Tereza Dučáková 8. miesto (pripravovala p.u. Dzimková)
8.r. Eduard Čekel 7. miesto (pripravovala p.u. Emberová)
8.r. Dávid Smidt 8. miesto (pripravovala p.u. Rutkayová)

Okresné kolo matematickej olympiády.
Úspešní riešitelia:
7.r. Martin Pitoňák 5. miesto (pripravovala p.u. Dzurňáková)
8.r. Eduard Čekel 2. miesto (pripravovala p.u. Emberová)

Krajské kolo matematickej olympiády 9. ročník.
Úspešní riešitelia:

Erik Scholcz 21. miesto (pripravovala p.u. Emberová)
Marián Lorinc 34. miesto (pripravovala p.u. Rutkayová)

 

Srdečne blahoželáme

Školské kolo v speve ľudových piesní
Každoročne sa na Slovensku už niekoľko rokov organizuje spevácka súťaž Slávik Slovenska. Krásu ľudovej piesne sa snažíme zachovať "spevom naživo".

Dňa 16. apríla 2015 sa konalo školské kolo v speve ľudových piesní.

Umiestnenie bolo takéto:

1. kategória
1. miesto Karolína Lesňáková (3.B)
2. miesto Juraj Perduľák (3.A)
3. miesto Natália Hriblanová (3.A)
2. kategória
1. miesto Monika Bdžochová (6.B)
2. miesto Veronika Vranová (4.A)
3. miesto Michal Jartys (5.B)
Jozef Tatranský (4.B)
3. kategória
1. miesto neudelené
2. miesto Nikola Sanetríková (7.B)
Viktória Naďová (7.C)
3. miesto Michal Olejník (8.A)

Školu v obvodnom kole reprezentovali Karolína Lesňáková a Monika Bdžochová, obe sa umiestnili na peknom 2. mieste. Postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo 13. mája 2015.

Úspešným výhercom srdečne gratulujeme