Školský rok 2019 - 2020

Školský rok 2019 - 2020
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD
Úspechy našich žiakov v školskom roku 2019 - 2020:
 
Mestská športová olympiáda - bedminton [11.12.2019]

Dňa 11.12.2019 sa konala ďalšia,  v poradí  štvrtá súťaž v rámci Mestskej športovej olympiády žiakov prvého stupňa a to v bedmintone. Družstvá žiakov a žiačok si zmerali sily na pôde ZŠ Ing. Kožucha. Žiaci a žiačky našej školy po jednej prehre v skupine si zahrali so súpermi o tretie miesto. Keďže tieto zápasy boli pre  našich bedmintonistov víťazné, obidve družstvá, žiaci aj žiačky sa umiestnili na peknom   treťom mieste a získali bronzové medaily. Na  tomto úspechu  našej školy sa podieľali: Monika Zavačanová, Olívia Dobšinská, Tamarka Tejbusová, Timka Molčanová, Riško Černický zo 4.A a Lukáš Boron a Tobias Želinský zo 4.B.

  

Srdečne im k tomuto úspechu blahoželáme a prajeme i naďalej veľa športových úspechov. 
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku [19. - 21. 11. 2019]

Dňa 19. a 21. novembra 2019 si naši žiaci preverili svoje vedomosti a zručnosti z anglického jazyka na ŠKOLSKOM KOLE OLYMPIÁDY.

V kategórii 1A boli najviac úspešní títo žiaci:
1. miesto: Frankovič Oliver
(pripravovala p.uč. Berková)
2. miesto: Hovančík Robin
(pripravovala p.uč. Školníčková)
3. miesto: Kopkáš Martin
(pripravovala p.uč. Melikantová)

V kategórii 1B boli najviac úspešní títo žiaci:
1. miesto: Baková Ivana
(pripravovala p. uč. Školníčková)
2. miesto: Dučáková Kristína
(pripravovala p. uč. Školníčková)
3. miesto: Zivčák Martin
(pripravovala p.uč. Školníčková)

Víťazom v mene celej PREDMETOVEJ KOMISIE CUDZÍCH JAZYKOV blahoželáme a želáme veľa úspechov v okresnom kole v januári 2020.

Ocenenie žiakov primátorom mesta SNV [21.11.2019]

21.11. 2019 sa v obradnej sieni Radnice uskutočnilo slávnostné prijatie úspešných žiakov základných škôl primátorom mesta pri príležitosti Dňa študentstva.

Medzi ocenenými, ktorí boli úspešní na krajských kolách postupových súťaží, nechýbali ani žiaci našej školy. Za svoje úspechy v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku bola ocenená Dominika Kočišová, Ivana Baková  a Pasquale Fabini.

Ocenené bolo aj družstvo mladších
žiakov za 3. miesto v malom futbale.Všetkým srdečne blahoželáme a
prajeme veľa úspechov aj v tomto školskom roku.

 

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo [26.2.2020]

V 1. kategórii (1.-4. ročník) v prednese poézie sa umiestnili žiaci nasledovne:

1. miesto - Jankurová Liliana (2.B)
2. miesto - Kleinová Simona (3.B)
3. miesto - Kostiková Dorota (4.B)

V 1. kategórii (1.-4. ročník) v prednese prózy sa umiestnili žiaci nasledovne:

1. miesto - neudelené
2. miesto - Kočišová Dominika (4.B)
3. miesto - Viktória Alexyová (3.A)

V 2. kategórii (5.-6. ročník) v prednese poézie umiestnili žiaci nasledovne:

1. miesto - S. Bendíková (6.B)
2. miesto - B. Kováčová (5.B)
3. miesto - A. Sedlák (5.A)

V 2. kategórii (5.-6. ročník) v prednese prózy umiestnili žiaci nasledovne:

1. miesto - K. Marianiková (5.A)
2. miesto - D. Kleinová (6.A)
3. miesto - P. Fabini (5.A)

V 3. kategórii (7., 8., 9. ročník) v prednese poézie umiestnili žiaci nasledovne:

1. miesto - K. Mauerová (9.A)
2. miesto - E. Čekeľová (7.B)
3. miesto - L. Volnová (7.B)

V 3. kategórii (7., 8., 9. ročník) v prednese prózy umiestnili žiaci nasledovne:

1. miesto - N. Hriblanová (8.C)
2. miesto - V. Rusnačková (8.B)
2. miesto - V. Vranová (9.A), K, Jartysová (7.B)

Recitároi, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach v jednotlivých kategóriách postupujú do obvodného kol HK, ktoré sa uskutoční 2.4.2020
Súťaž Vševedko [2020]

Do veľkého súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími Všetkovedko sa aj v tomto školskom roku zapojili  žiaci prvého stupňa. Táto súťaž je šancou pre bystré hlavičky overiť si svoje vedomosti a zároveň zábavnou formou získať skúsenosti  pre prácu s testom a odpoveďovým hárkom.

Titul Všetkovedko školy spomedzi 18 súťažiacich získala Dominika Kočišová zo IV.B triedy.

Blahoželáme!


 
Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry [27.11.2019]

Dňa 27.11.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v Spišskej Novej Vsi.

Školu reprezentovala Ivana Baková z 9.A. Zo 14 súťažiacich bolo len 6 úspešných riešiteľov a naša Ivanka sa umiestnila na úspešnom 3. mieste.

Srdečne jej gratulujeme. 
Mestká športová olympiáda 1. stupňa v prehadzovanej [19.11.2019]

Dňa 19.11.2019 naša škola organizovala  súťaž v MŠO 1.stupňa a to v prehadzovanej. Zúčastnili sa jej všetky základné školy nášho mesta, takže konkurencia bola silná. I napriek tomu sa nám podarilo najprv v skupine všetky zápasy vyhrať a vo finále poraziť ZŠ- Z. Nejedlého a tak získať zlaté medaily.

Vďaka patrí žiakom a žiačkam, ktorí reprezentovali našu školu a boli to: Riško Černický, Adam Stuhlák, Šimon Jozefčík, Monika Zavačanová, Tamarka Tejbusová, Olívia Dobšinská, Simonka Kupčíková zo IV.A , Lukáš Boron zo IV.B, Adam Blahut z III.A a Miška Sitková z II.B. Prajem im  i v budúcnosti mnoho športových úspechov.

 
Mestská šporová olympiáda [17.9.2019]

Stalo sa už tradíciou , že žiaci na prvom stupni ZŠ súťažia počas školského roka v MESTSKEJ ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDE v rôznych športových súťažiach.

Tento rok sa ako prvý  uskutočnil turnaj mestských škôl v minifutbale.Konal sa  dňa 17.9.2019 v ZŠ- Nejedlého.

Našu školu reprezentovali žiaci: Šimon Jozefčík, Adam Stuhlák, Richard Černický, Michal Hajko, Tobias Želinský,Lukáš Boron, Adam Blahut, Alex Ambrozy a Filip Sedlák.  Vstupný turnaj sa im vydaril najlepšie ako mohol, pretože chlapci všetky zápasy, ako  v skupine tak aj finálový zápas vyhrali a  celkovo obsadili 1. miesto.

K tomuto úspechu im srdečne blahoželáme.

Mestská športová olympiáda - plávanie [25.10.2019]

Dňa 25.10.2019 sa uskutočnila  súťaž v plávaní v rámci Mestskej športovej olympiády. Žiaci a žiačky prvého stupňa si zmerali sily v plávaní voľným spôsobom na 25m,  50m a tiež v zmiešanej štafete na 4x 25m voľným spôsobom. Našu školu reprezentovali  Alexandra Farkašovská z III.A, Emma Meleková z III.B, Tamara Pavelková zo IV.B , Richard Černický zo IV.A a Michal Hajko tiež zo IV.A. Najlepšie sa darilo Alexandre Farkašovskej , ktorá v silnej konkurencii obsadila pekné 3. miesto v plávaní voľným spôsobom na 25m.Srdečne jej blahoželáme a prajeme aj v budúcnosti mnoho pekných umiestnení.