Školský rok 2016 - 2017

Školský rok 2016 - 2017
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD
Úspechy našich žiakov v školskom roku 2016 - 2017:
Okresné kolo  olympiády v anglickom jazyku

Dňa 17.1.2017 sa uskutočnil 27.ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnili aj naše žiačky. V kategórii 1A sa Natália Rusnáková umiesnila na 7.mieste a v kategórii 1B obsadila Viktória Naďová 6. miesto.

Dievčatám blahoželáme !

Obidve žiačky pripravovala Mgr. Romana Melikantová
Informatická súťaž IT Pampúch
Dňa 2.2.2017 sa v priestoroch Strednej odbornej školy ekonomickej v SNV uskutočnila súťaž IT Pampúch pre žiakov 9. ročníkov. Do súťaže sa zapojilo aj naše 3 - členné družstvo v zložení žiakov 9.B triedy: Dárius Jančár, Alexandra Knižková a Erika Ogurčáková. Žiaci vyhrali hodnotné ceny.
Žiakov pripravoval Mgr. M. Hadbavný

Srdečne blahoželáme. 
Olympiáda v nemeckom jazyku
Výsledky školského kola:
Kategória 1A (5. - 7. ročník) získali naši žiaci umiestnenia: 1. miesto Kristína Strelová (7.A), 2. miesto Dominik Marianik (7.A), 3. miesto Igor Marianik (7.A), 4. miesto Adrián Leško 7.A
Kategória 1B (8. - 9. ročník) získala 1.miesto Šarlota Viola Kleknerová (8.A)
Kategória 1C (germanofónni žiaci) získala 1.miesto Sarah Poremba (6.A)

Na okresné kolo postupuje víťaz školského kola. V kategórii 1C sa postupuje zo školského kola priamo na krajské kolo.

Výsledky okresného kola:
Kategória 1A (5. - 7. ročník) získala 5. miesto Kristína Strelová (7.A)
Kategória 1B (8. - 9. ročník) získala 2. miesto Šarlota Viola Kleknerová (8.A)

Na krajské kolo postupujú prví dvaja z okresného kola. 

Výsledky krajského kola:
Kategória 1B (8. - 9. ročník), 10. miesto obsadila Šarlota Viola Kleknerová (8.A)
Kategória 1C (germanofónni žiaci) obsadila Sarah Porebma (6.A) 4. miesto

Na celoštátne kolo postupuje víťaz krajského kola.

Víťazom blahoželáme a držíme palce...
Všetkých žiakov pripravoval Ing. Miloš Jančura
Hviezdoslavov Kubín
21. februára sa uskutočnilo v našej škole školské kolo v prednese poézie a prózy. Víťazi 1. a 2. miesta nás budú reprezentovať na obvodnom kole.
1. kategória - Poézia:
1. miesto: Klára Butvinová (4.B)
2. miesto: Anna Sarah Jacková (4.A)
3. miesto: Leona Tancošová (4.B)

1. kategória - Próza:
1. miesto: Sára Bendiková (3.B)
2. miesto: Natália Garčárová (2.A)
3. miesto: Ema Čekeľová (4.B)

2. kategória - Poézia:
1. miesto: Sarah Poremba (6.A)
2. miesto: Matej Bendík (6.B)
3. miesto: Nikola Patzová

2. kategória - Próza:
1. miesto: Veronika Vranová (6.A)
2. miesto: Ivana Baková (6.A)
3. miesto: Kristína Mauerová (6.B)

3. kategória - Poézia:
1. miesto: Patrícia Kocurová (9.C)
2. miesto: Lea Jančurová (8.A)
3. miesto: Kristína Urbanová (7.A)

3. Kategória - Próza:
1. miesto: Dominik Marianik (7.A)
2. miesto: Kristína Halečková (9.B)
3. miesto: Naďa Kaňuchová (8.A)


 
Okresné majstovstvá vo volejbale
23. 2. 2017 sa na ZŠ S. Nejedlého uskutočnili majstrovstvá okresu Spišská Nová Ves. Ako každý rok aj tento rok sa okresného finále zúčastnilu aj naše žiačky pod vedením p. uč. Hnáta. Vo finálnom zápase naše žiačky porazili žiačky z domácej školy a získali tituj majsteriek okresu SNV. Zároveň postúpili na krajské mastrovstvá, ktoré sa uskutočnia 30. marca v športovej hale v SNV. Cieľom našich dievčat je postúpiť na majstrovstvá SR v Detve.

Zloženie družstva: 
Maťašovská, Jančurová, Kokoruďová, Kopčárová, Majerská, Povecová, Slivková, Straková, Valkošáková, Zimmermannová, Frankovičová
Krajské majstrovstvá vo volejbale
Dňa 30.3.2017 sa v mestskej  športovej hale uskutočnili krajské majstrovstvá vo volejbale žiačok. Už tradične sa na ňom pod vedením p. uč. Hnáta zúčastnili aj naše dievčatá. Po víťazstve v skupine sa stretli vo finále so Strážskym. V tomto zápase dievčatá po peknom výkone vyhrali v pomere 2:0 a tak si vybojovali postup na Majstrovstvá SR v Detve. 

Držme im spoločne palce.
Prednes anglickej poézie a prózy Shakespear's Memorial
Dňa 29. marca 2017 sa uskutočnila súťaž v prednese anglickej poézie a prózy Shakespear´s Memorial. Talentovaní recitátori sa predstavili s ukážkami z anglickej a americkej literatúry.
Súťažilo sa v 5 kategóriách a víťazmi sa stali nasledujúci žiaci:

Mladší žiaci: 
Kategória A: Ján Gonda /2.C trieda / a Sofia Gánovská /2.C trieda /- získali 2. miesto
Kategória B: Ema Lesňáková / 3.A trieda/- 1. miesto  Leona Tancošová / 4.B trieda/- 2. miesto Alexandra Fekete /4.B trieda /- 3. miesto

Starší žiaci: 
Kategória A: Ivana Baková /6.A trieda /- 1. miesto  Bianka Bučáková /6.B trieda /- 2. miesto Natália Hriblanová /5.C trieda/- 3. miesto
Kategória B: Soňa Kačurová /8.B trieda/- 1. miesto, Tamara Šimová /7.A trieda/- 2. miesto    Kategória C: Simona Kopčárová /9.A trieda/- 1. miesto

Ďakujeme všetkým,ktorí sa zúčastnili prednesu v anglickom jazyku. Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri reprezentovaní školy v obvodnom kole.

 

Majstrovstvá SR vo volejbale žiačok
V dňoch 20.4.2017 a 21.4.2017 sa v Detve uskutočnili majstrovstvá SR vo volejbale žiačok, na ktoré sa po okresných a krajských kolách pod vedením p. uč. Hnáta prebojovali aj naše dievčatá. Pri žrebovaní do skupín nám šťastena nepriala a pridelila nám družstvo z Brusna a Bratislavy, ktoré v konečnom hodnotení obsadili 1. a 2. miesto. Naše dievčatá po úspešných zápasoch s družstvom z Liptovského Mikuláša a Nových Zámkov obsadili krásne konečné 5. miesto. Tréner Milan Hnát ďakuje všetkým dievčatám za pekný výkon a zodpovedný prístup.

Zostava družstva:

HRĽ:

Petáková, Zimmernannová, Majerská, Hanková, Kokoruďová, Venitová, Kopčárová,

DRĽ:

Valkošáková, Slivková, Frankovičová, Jančurová, Maťašovská

Žiačky trénoval Mgr. Milan Hnát

Majstrovstvá okresu v hádzanej žiačok
V stredu 26.apríla 2017 sa uskutočnili majstrovstvá okresu v hádzanej žiačok. Naše dievčatá pod vedením p. uč Hnáta v ťažkej skupine so ZŠ Kožucha a ZŠ nad Medzou zabojovali a vybojovali si účasť vo finále s domácimi hráčkami zo Smižian. Vo vyrovnanom zápase naše dievčatá nakoniec prehrali no obsadili krásne druhé miesto. P. uč. Hnát ďakuje všetkým hráčkam za pekný výkon a zodpovedný prístup k reprezentácii školy.

Zloženie družstva:

Brošková, Kopčárová, Majerská, Frankovičová, Maťašovská, Jančurová, Valkošáková, Slivková

 

Žiačky trénoval Mgr. Milan Hnát

Slávik Slovenska 2017
Ľudová pieseň je našim kultúrnym dedičstvom. Z úcty k tradíciám sa každoročne organizuje súťaž v speve ľudovej piesne v rámci Slovenska. Dňa 25. apríla 2017 sa konala súťaž v speve ľudovej piesne Slávik 2017 v našej škole. Súťažilo sa v troch kategóriách.
1. kategória (1.-3. ročník):
1. miesto
2. miesto, N. Garčárová 2.A, K. Krempaská 3.B
3. miesto, M. Zavančová 1.A

2. kategória (4. - 6. ročník):
1. miesto, K. Lesňáková 5.B
2. miesto, K. Jartysová 4.B
3. miesto, V. Vranová 6.A

3. kategória (7. - 8. ročník):
1. miesto, M. Bdžochová 8.B
2. miesto, T. Krupa 7.A
3. miesto, M. Jartys 7.B

Do obvodného kola postúpila  K. Lesňáková, ktorá sa umiestnila sa na 3. mieste a M. Bdžochová  vo svojej kategórii na 2. mieste. Obe sa predstavia aj v okresnom kole súťaže a dúfame, že budú rovnako úspešné.

Školské kolo súťaže Štúrov Zvolen
27. apríla 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Štúrov Zvolen.
V tomto školskom roku žiaci súťažili v dvoch kategóriách:
I . kategória -  5. - 6. ročník
II. kategória -  7. - 9. ročník

Umiestnenie:
I. kategória
1. miesto   Ivana Baková   VI.A
2. miesto    Sabína   Tkáčová  VI. A
3. miesto   Kristína  Karchňáková  V.B

II. kategória
1. miesto   Lucia Nováková  VIII.B
2. miesto   Viktória Krempaská   VIII. A
3. miesto    Erika Hlucháńová  IX.B

Víťazky budú reprezentovať našu školu na regionálnom kole, ktoré sa uskutoční v Spišskej knižnici  -  SNV   dňa 10. mája 2017.

Slávik Slovenska 2017
Monika Bdžochová z 8.B a Karolína Lesňáková z 5.B triedy sa 17.5.2017 zúčastnili okresného kola v speve ľudovej piesne Slávik Slovenska. Obidve, každá vo svojej kategórii,  sa pri vysokej konkurencii umiestnili na nádherných 2. miestach.  Hosťami podujatia boli aj finalisti z relácie Zem spieva Štefan Štec a folklórny súbor Šafolka zo Smižian. Dievčatá, gratulujeme a nech vám to takto krásne spieva aj naďalej. 

 
Štúrov Zvolen 2017
Lucia Nováková z 8.B nás reprezentovala na regionálnom kole súťaže v rétorike Štúrov Zvolen.  Zo 17-tich súťažiacich sa Lucia umiestnila na krásnom 3. mieste. Srdečne jej gratulujeme  a dúfame, že z nej raz vyrastie úspešná rečníčka.
Prednes v nemeckom jazyku
V okresnom kole kategórie 5. až 7. ročník v prednese poézie získala 1.miesto Sarah Poremba (6.A). V kategórii 8. až 9. ročník prednes poézie získala 1. miesto Šarlota Kleknerová (8.A)

V krajskom kole kategórie 5. až 7. ročník prednes poézie, získala 3. miesto Sarah Poremba (6.A). V kategórii 8. až 9. ročník v predenese poézie získala 2. miesto Šarlota Kleknerová (8.A)
Medzinárodný volejbalový turnaj v Bílovci
V dňoch 18.5.2017 až 21.5.2017 sa v Bílovci v ČR uskutočnil medzinárodný volejbalový turnaj mladších a starších žiačok. Naša škola sa na tomto turnaji zúčastňuje už od roku 1994. Po trojdňovom zápolení za účasti 20 družstiev  naše dievčatá pod vedením p. uč. Hnáta síce prehrali vo finálovom zápase s poľským družstvom z Wroclavi „A“ no v konečnom hodnotení si vybojovali krásne druhé miesto. Celkom odohrali staršie žiačky spolu 20 zápasov a mladšie žiačky spolu 15 zápasov. 

Ďakujem všetkým dievčatám za vzornú reprezentáciu školy a mesta.
Ruština v srdci
Vo februári sa konala okresná súťaž "Ruština v srdci ", na ktorej sa zúčastnili žiačky 8.A triedy a boli úspešné: 
1. miesto: Tatiana Čarnická
4. miesto: Simona Walterová
Pripravovala: PaeDr. Čujová
Ars Poetica
V apríli sa konalo v kaštieli v Smižanoch okresné kolo súťaže v prednese ruskej poézie a prózy "Ars Poetica",  ktorej sa zúčastnilo 5 našich žiačok.
V kategórii 6. - 7. ročník:
2. miesto: Tamara Šimová 7.A
V kategórii 8.-9. ročník:
1. miesto: Viktória Melegová 9.B
2. miesto: Simona Walterová 8.A
Pripravovala: PaedDr. M.Čujová