PREHĽAD AKCIÍ ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU

Školské akcie v školskom roku 2019 - 2020

Prikŕmovanie vtáčikov v zime [február 2020]

Prikŕmovanie vtáčikov v zime [február 2020]
Príchod chladných a mrazivých dní sa pre mnohých z nás spája aj s prikrmovaním vtáctva. V ŠKD učíme deti milovať a chrániť prírodu.  Jednou z obľúbených a jednoduchých pomocí prírode je prikrmovanie vtáčikov v zime. Každým rokom si v ŠKD pripomíname túto činnosť.  Obnovujeme vtáčie búdky,...

Spolupráca s MŠ Stolárska [15.1.2020]

Spolupráca s MŠ Stolárska [15.1.2020]
V rámci spolupráce ZŠ na Hutníckej ulici v Spišskej Novej Vsi s Materskou školou na Stolárskej ulici v Spišskej Novej Vsi sa dňa 15. januára 2020 uskutočnilo rodičovské združenie rodičov predškolákov. Odbornú prednášku spojenú s prezentáciou o vývinovej psychológii, požiadavkách na predškolákov v...

Karneval [17.1.2020]

Karneval [17.1.2020]
„Fašiangy, Turice, Veľká noc príde.“ asi každý pozná túto pieseň. Fašiangový čas je až do popolcovej stredy. Dovtedy sa konajú karnevaly, zábavy, plesy.  Ani na ZŠ – Hutnícka nemohla chýbať veselá zábava. Kto prišiel na Karneval 17.1.2020 o 1400hod. určite neoľutoval.  O dobrú náladu sa...

December v ŠKD [december 2019]

December v ŠKD [december 2019]
Na Vianoce sme sa všetci spoločne pripravovali počas adventu. Začali sme zimnou výzdobou tried.  Mikuláša deti privítali zdobenými čižmičkami a po sladkej nádielke nasledovalo zábavné popoludnie. Pokračovali sme výrobou vianočných ozdôb a pozdravov. Deti sa najviac tešili  z vlastnoručne...

Plavecký výcvik 6. ročníka [12.12 - 19.12.2019]

Plavecký výcvik 6. ročníka [12.12 - 19.12.2019]
V dňoch 12.12 – 19.12.2019 sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili zdokonaľovacieho plaveckého výcviku.  Plavecký výcvik sa konal v mestskej plavárni nášho mesta s cieľom neplavcov naučiť plávať aspoň jedným plaveckým spôsobom a plavcov zdokonaliť v troch plaveckých spôsoboch. Okrem toho sa žiaci...

Predmikulášske divadlo na našej škole [5.12.2019]

Vo štvrtok 5.12. 2019 zavítalo k nám divadlo z Prešova.   Žiaci 1. stupňa spolu so žiakmi z autistických tried si pozreli divadielko s názvom Zlaté kura. Veľmi sa im to páčilo možno aj preto, že sa stali mohli stať spoluúčinkujúcimi a priebežne boli zapájaní aj svojimi odpoveďami do...

Červené stužky [december 2019]

Červené stužky [december 2019]
13. ročník kampane sme zamerali hlavne na informovanosť žiakov o HIV AIDS. Na triednických hodinách sa žiaci oboznámili s najnovšími informáciami o šírení, diagnostikovaní a liečení tohto ochorenia na Slovensku i v zahraničí. Na chodbe školy bola  k danej problematike nainštalovaná nástenka, v...

Imatrikulácia prvákov [4.12.2019]

Imatrikulácia prvákov [4.12.2019]
„Tak na svoju prvácku česť sľubujem...“ -  zaznelo z úst žiakov I.A a I.B triedy zo Základnej školy na Hutníckej ulici v Spišskej Novej Vsi na slávnostnej imatrikulácii v stredu, 4. decembra 2019.  Prijať medzi seba svojich najmenších spolužiakov sa opäť rozhodli „veľkí“ žiaci deviataci,...

November v ŠKD [november 2019]

November v školskom klube sa niesol v športovom duchu. Kde si klubačikovia zasúťažili. Vianočnú atmosféru sme už priblížili v tvorivých dielňach,kde si vyrábali vianočné ozdôbky.

Korčuliarsky kurz [november 2019]

Korčuliarsky kurz [november 2019]
V mesiaci november 2019 absolvovali žiaci IV. B triedy s nevídaným nadšením a húževnatosťou korčuliarsky kurz.  Vďaka perfektnej organizácii a príťažlivej realizácii sa vytrvalo zdokonaľovali až do posledného dňa, kedy prevzali z rúk trénerov ľadové diplomy. V mene detí, rodičov aj pedagógov...