Spolupráca s MŠ Stolárska [15.1.2020]

Spolupráca s MŠ Stolárska [15.1.2020]

V rámci spolupráce ZŠ na Hutníckej ulici v Spišskej Novej Vsi s Materskou školou na Stolárskej ulici v Spišskej Novej Vsi sa dňa 15. januára 2020 uskutočnilo rodičovské združenie rodičov predškolákov.

Odbornú prednášku spojenú s prezentáciou o vývinovej psychológii, požiadavkách na predškolákov v kognitívnej, sociálno- psychologickej, perceptuálno-motorickej oblasti, rečovom prejave a prejavoch nepripravenosti dieťaťa na školu pripravila pani učiteľka PaedDr. M. Jendrálová v spolupráci so školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. S. Urbanovou.

V druhej časti bola prostredníctvom prezentácie predstavená základná škola so svojou ponukou, vybavením a úspechmi, vrátane školského vzdelávacieho programu a záujmových krúžkoch, ktorú pripravil informatik pán učiteľ Mgr. M. Hadbavný.


                                                                                 PaedDr. M. Jendrálová

Fotogaléria: Spolupráca s MŠ Stolárska [15.1.2020]

/album/fotogaleria-spolupraca-s-ms-stolarska-15-1-2020/a1-jpg382/ /album/fotogaleria-spolupraca-s-ms-stolarska-15-1-2020/a2-jpg380/ /album/fotogaleria-spolupraca-s-ms-stolarska-15-1-2020/a3-jpg315/ /album/fotogaleria-spolupraca-s-ms-stolarska-15-1-2020/a4-jpg261/