Červené stužky [december 2019]

Červené stužky [december 2019]

13. ročník kampane sme zamerali hlavne na informovanosť žiakov o HIV AIDS. Na triednických hodinách sa žiaci oboznámili s najnovšími informáciami o šírení, diagnostikovaní a liečení tohto ochorenia na Slovensku i v zahraničí.

Na chodbe školy bola  k danej problematike nainštalovaná nástenka, v rozhlase odvysielaná relácia. Zapojili sme sa aj do celoslovenskej výtvarnej súťaže, kde boli zaslané práce Marie Frankovej, Zoji Ševčíkovej a Barbory Kováčovej.

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-cervene-stuzky-december-2019/a1-jpg378/ /album/fotogaleria-cervene-stuzky-december-2019/a2-jpg376/ /album/fotogaleria-cervene-stuzky-december-2019/a3-jpg311/ /album/fotogaleria-cervene-stuzky-december-2019/a4-jpg257/