PREHĽAD AKCIÍ ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU

Školské akcie v školskom roku 2020 - 2021

Súťaž „V krajine remesiel“

Súťaž „V krajine remesiel“
Žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej remeselnej súťaže „V krajine remesiel“, ktorú organizuje ÚĽUV – Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. Je to súťaž pre deti a mládež, ktorej cieľom je podporovať talentované deti a vzbudiť u nich záujem o tradičné ľudové remeslá.  Žiaci...

Čarovanie s mincami 2021

Čarovanie s mincami 2021
Ako naučiť deti sporiť? Vieme, čo si môžeme kúpiť a čo nie? Vieme, akú hodnotu majú peniaze? A ako máme narábať s financiami? To sa človek učí celý život. V oddeleniach ŠKD sme si preto pripravili projekt: "Čarovanie s mincami". Deti nakupovali tovar v "obchode", ukladali do ekologických tašiek a...

Svetový deň mlieka 2021

Svetový deň mlieka 2021
Dňa 18.5.2021 sme si pripomenuli Svetový deň mlieka. Pitie mlieka je veľmi zdravé a je množstvo dôvodov, pre ktoré by sme ho mali piť pravidelne. O týchto dôvodoch sme sa dozvedeli v tento deň v školskej rozhlasovej relácii a počas veľkej prestávky si každý žiak mohol vypiť svoju krabičku...

Máj 2021

Máj 2021
Pri špeciálnych triedach pre žiakov s autizmom sme  spestrili a obohatili spoločné priestory novým materiálnym vybavením a vytvorili tak relaxačnú zónu pre rozvoj pohybových schopností detí so zameraním na herné aktivity.  Príjemné prostredie umožňuje deťom využívať priestory pre...

Svetový deň čistých rúk 5.5.2021

Svetový deň čistých rúk 5.5.2021
Prvé čo urobíme po návrate zo záhrady, pieskoviska, či vychádzky v parku je umytie rúk mydlom a vodou. Aké je to dôležité sme si uvedomili posledné mesiace, kedy správne umytie rúk a ich vydezinfikovanie predstavovalo hranicu medzi zdravým a chorobou.  Pod vedením riaditeľky...

Deň rodiny 2021 [18.5.2021]

Deň rodiny 2021 [18.5.2021]
Dňa 15. mája si pripomíname Deň rodiny, druhú májovú nedeľu Deň matiek a tretiu júnovú nedeľu oslávime Deň otcov.  Pri tejto príležitosti si žiaci 1. stupňa so svojimi vychovávateľkami a učiteľkami namaľovali na asfalt farebnými kriedami svoju rodinu, svojich najbližších, ktorých ľúbia...

Deň Zeme 2021 [22. apríl 2021]

Deň Zeme 2021 [22. apríl 2021]
Začal sa oslavovať už v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Už viac ako 50 rokov si tak pripomíname, že 22. apríl je venovaný našej planéte. Je to medzinárodne motivovaný sviatok, ktorý nám pripomína našu závislosť na zemských zdrojoch a upozorňuje nás na dopady...

Marec, mesiac knihy 2021

Marec, mesiac knihy 2021
Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Spája sa nielen s vôňou jari, ale aj s vôňou kníh. Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Mesiac knihy sme si pripomenuli aj my – žiaci 1. stupňa. Čítali sme si z obľúbených...

Deň vody 2021 [22.3.2021]

Deň vody 2021 [22.3.2021]
Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam, s vodou sa stretávame od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Celý svet si každoročne 22. marca pripomína „Deň vody“. Keďže sa tentokrát počas osláv tohto dňa kvôli...

Karneval v ŠPT 2021 [16.2.2021]

Karneval v ŠPT 2021 [16.2.2021]
Čas farebný  - Čas hravý  - Čas úsmevný - Čas fašiangový... Napriek časom zvláštnym a okolnostiam naplneným strachom, je potrebné vlievať deťom do srdca nádej, do duše pokoj a z všedných dní vykúzliť úsmevné a čarovné. Čas karnevalov je na to ako stvorený. V priebehu chvíle smieme si...