Svetový deň čistých rúk 5.5.2021

Svetový deň čistých rúk 5.5.2021

Prvé čo urobíme po návrate zo záhrady, pieskoviska, či vychádzky v parku je umytie rúk mydlom a vodou. Aké je to dôležité sme si uvedomili posledné mesiace, kedy správne umytie rúk a ich vydezinfikovanie predstavovalo hranicu medzi zdravým a chorobou. 

Pod vedením riaditeľky MUDr. Renáty Šulákovej a epidemiologičky Mgr. Františky Kaiserovej z Nemocnice Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi sa žiaci našej školy 5. mája učili správne si umývať a dezinfikovať ruky. 

A že to nie je jednoduché, o tom sa mohli presvedčiť pod UV lampou, ktorá im ukázala, ktoré miesta vynechali, kde sa nečistoty ešte nachádzajú. Hravou formou si osvojovali správnu techniku hygieny rúk.

                                                                       Mgr. Patrícia Geciová – sociálny pedagóg školy