Máj 2021

Máj 2021

Pri špeciálnych triedach pre žiakov s autizmom sme  spestrili a obohatili spoločné priestory novým materiálnym vybavením a vytvorili tak relaxačnú zónu pre rozvoj pohybových schopností detí so zameraním na herné aktivity. 

Príjemné prostredie umožňuje deťom využívať priestory pre realizáciu telesnej výchovy a pohybové aktivity aj počas veľkej prestávky.