Čarovanie s mincami 2021

Čarovanie s mincami 2021

Ako naučiť deti sporiť? Vieme, čo si môžeme kúpiť a čo nie? Vieme, akú hodnotu majú peniaze? A ako máme narábať s financiami? To sa človek učí celý život.

V oddeleniach ŠKD sme si preto pripravili projekt: "Čarovanie s mincami".

Deti nakupovali tovar v "obchode", ukladali do ekologických tašiek a počítali hodnotu nákupu. Mám dostatok peňazí? Môžem si ešte niečo kúpiť?

Aj takýmto spôsobom učíme deti, aby si uvedomili hodnotu peňazí. Zodpovednosť za financie by sa mali učiť deti už na prvom stupni základnej školy. 

Veď finančné vzdelanie potrebujeme počas celého života.

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-carovanie-s-mincami-2021/1-jpg2/ /album/fotogaleria-carovanie-s-mincami-2021/2-jpg2/ /album/fotogaleria-carovanie-s-mincami-2021/3-jpg2/ /album/fotogaleria-carovanie-s-mincami-2021/4-jpg2/ /album/fotogaleria-carovanie-s-mincami-2021/5-jpg2/ /album/fotogaleria-carovanie-s-mincami-2021/6-jpg2/