PREHĽAD AKCIÍ ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU

šk. rok 2015 - 2016

Deň Matiek 2016 v Kine Mier

Deň Matiek 2016 v Kine Mier
Pri príležitosti osláv Dňa Matiek naši pedagógovia a žiaci pripravili pestrý kultúrny program v kine Mier v Spišskej Novej Vsi dňa 4.5.2016. V programe účinkovali žiaci všetkých ročníkov a ukázali tak aj svoj herecky, spevácky a rečnícky talent. Vystúpenie žiakov bolo odmenené veľkým potleskom publika tvoreného prevažne rodičmi žiakov.   Pozrite si kráty zostrih kultúrneho programu...

Svetový deň bez tabaku 2016

Svetový deň bez tabaku 2016
Dňa 31.5. 2016 sme si v našej škole pripomenuli celosvetový deň bez tabaku. Výrazne nám tohto roku pomohli aktívne peer – aktivistky. Hneď ráno privítali všetkých žiakov, učiteľov aj rodičov žiaci – pomocníci, ktorí rozdávali všetkým nefajčiarom nálepku – NEFAJČÍM. Túto nálepku žiaci aj ostatní nosili v priebehu celého dňa.    Pri nálepke bol obrázok štvorlístka, ktorý symbolizoval, že šťastie sa v cigarete neskrýva.   Aktivity pokračovali na triednických hodinách v ôsmych...

Klubové rekordy v ŠKD 2016

Klubové rekordy v ŠKD 2016
Súťažiť a lámať rekordy to deti majú veľmi radi.  V jedno popoludnie si vyskúšali silu, obratnosť, vytrvalosť a presnosť. Ty najvytrvalejší boli odmenení malou sladkou odmenou.

Deň Matiek v ŠKD 2016

Deň Matiek v ŠKD 2016
Mesiac máj má mnoho prívlastkov. Označuje sa ako mesiac lásky a výsostné  miesto v ňom patrí láske k našim mamám. Keď sa povie mama, znamená to všetko. Dobrá, obetavá, krásna, jediná, najlepšia, najdrahšia. A to je ešte málo! Znamená to ešte domov, rodinu. Mama je prítomná v živote každého z nás. V ŠKD sme naším mamám urobili drobné darčeky, skúsili sme urobiť obrázok našej mamky a porozprávať sa kto patrí do našej rodiny. S našich prác sme si urobili výstavku.   Ďakujem...

Modrý gombík 2016

Modrý gombík 2016
Tretí májový týždeň sa na Slovensku niesol v znamení zbierky Modrý gombík.  V našej škole sa  zbierka konala 20. mája 2016. Výnos z tohtoročnej zbierky sa rozhodla venovať UNICEF na podporu programov riešenia detskej podvýživy v Mauritánii. Tá, je jednou z krajín Sahelu, na ktorú majú dopad klimatické zmeny.  V dôsledku dlhodobého sucha vznikli problémy v zásobovaní vodou a zabezpečením potravy, zvlášť pre deti. Celkový výnos zbierky našich žiakov bol 100,50 €. Tým, ktorí...

Zber papiera 2016

Zber papiera 2016
Dňa 18. a 19.5.2016 sa uskutočnilo 2. kolo zberu papiera. II. STUPEŇ VÝSLEDKY: 1 miesto 2. miesto 3. miesto 8.B 6.A 7.A 927,25 kg 782,5 kg 455 kg pr. na ž. 51,51 kg pr. na ž. 41,18 kg pr. na ž. 28,4 Kg   Jednotlivci : - víťazi - II. stupeň 1. miesto 2. miesto 3. miesto Karolína Halečková Nikola Sanetríková Kristína Urbanová 8.B 8.B 6.A 325,5 kg 301,5 kg 222...

Deň Zeme 2016

Deň Zeme 2016
Deň Zeme - 22.4. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. Preto aj v školách sa stalo...

Deň narcisov 2016

Deň narcisov 2016
15. apríl 2016 patril Dňu narcisov. Celé Slovensko zaplavilo množstvo do zelena odetých dobrovoľníkov. Každoročne sa medzi nich zaradia aj naši žiaci. Bola to jubilejná - dvadsiata zbierka. Dve skupiny dobrovoľníkov v priebehu dopoludnia zbierali v uliciach nášho mesta finančné prostriedky do zelených pokladničiek. Tá "školská", ktorá kolovala po našich triedach, sa naplnila vrchovato sumou 283€. Lige proti rakovine, ktorá zastrešuje toto podujatie, sme spolu odoslali...