PREHĽAD AKCIÍ ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU

Aktivity v školskom roku 2016 - 2017

Srdce z lásky, Deň matiek v ŠKD 2017

Srdce z lásky, Deň matiek v ŠKD 2017
Aj v ŠKD si pravidelne pripomíname Deň matiek. Úctu, lásku a vďačnosť mamičkám deti prejavujú každým dňom a preto sme im k ich sviatku spoločne pripravili výstavku z prác detí. Srdiečka, pozdravy, darčekové krabičky a iné drobnosti zdobili nástenku a chodbu školy. Ďakujeme Vám, mamičky!

Medzinárodný deň mlieka

Medzinárodný deň mlieka
 Zdravá škola, 16.máj - mezinárodný deň mlieka na našej škole.

Deň Zeme 2017

Deň Zeme 2017
Každoročne si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Tento deň patrí našej planéte Zem. Zemi, ktorá nám poskytuje cenné dary pre život, a preto si ju máme vážiť a usilovať o jej ochranu.   Tento slávnostný deň sme na našej škole oslávili 21. apríla rôznymi zaujímavými aktivitami. Vypočuli sme si rozhlasovú reláciu venovanú našej planéte Zem. Žiaci prvého stupňa začali premietaním prezentácií o krásach našej planéty, ale aj o tom, ako jej škodíme. Súčasťou dňa bolo divadielko O kačičke, ktoré sa deťom veľmi páčilo. Žiaci všetkých tried sa zapojili do výtvarnej súťaže Ekovýkres 2017. Vo svojich...

Deň vtáctva 2017

Deň vtáctva 2017
"Preleteli dlhú cestu už sa blížia k nášmu mestu. Pod strechou si spravia byt, budú si v ňom šťastne" ( Čo je to?) Prvý apríl sa zvyčajne spája so žartami, ale pre ochrancov prírody je dňom vtáctva. Práve v apríli k nám zvyčajne priletí najviac sťahovavých vtákov. Medzi prvými prilietajú drozdy, škovránky, bociany a lastovičky. Aj my sme sa pridali k oslave Svetového dňa vtáctva podľa svojich možností. Výstavka vtákov, ktoré sme si vyrobili, nám zútulnila prízemie našej školy a pripomenula, že aj keď sme malí môžeme chrániť našu prírodu.

Tichá hodina literatúry v knižnici

Tichá hodina literatúry v knižnici
V rámci mesiaca marec piataci z  V.B a V.C strávili jednu vyučovaciu hodinu v školskej knižnici. Každý z nich si vybral svoju knihu, ktorá ho zaujala a v knižnici mal možnosť zahĺbiť sa do nej a v tichu prečítať niekoľko kapitol. Nazvali sme ju tichá hodina.  V závere hodiny sme diskutovali o tom, že  kniha nám neprináša len informácie a poučenie, ale aj upokojenie a toľko potrebné ticho, ktorého je v dnešnom uponáhľanom a rušnom svete tak málo. 

Rovesnícke vzdelávanie žiakov v predmete literatúra

Rovesnícke vzdelávanie žiakov v predmete literatúra
V rámci mesiaca marec, ktorý je venovaný knihám žiaci si žiaci z V.B pripravili vyučovaciu hodinu čítania pre svojich mladších spolužiakov v II.B.  Na jednej vyučovacej hodine čítania im predstavili dialogizované čítanie bábkovej hry Krása nevídaná.  Aby mali mladší žiaci väčší zážitok, piataci si pre nich sami vyrobili bábky a čítané dialógy im zároveň predviedli. 

Deň narcisov 2017

Deň narcisov 2017
Deň narcisov pripadol tento rok na 7. apríla. Liga proti rakovine každoročne organizuje túto zbierku, v ktorej sa každoročne angažuje naša škola prostredníctvom dobrovoľníkov. V tento deň v srdiečkach našich žiakov prevládlo nadšenie a radosť z pomoci druhým nad nepríjemným počasím....   V uliciach mesta práve v tento deň bolo vidieť množstvo mladých ľudí v žiarivo žltých tričkách, medzi ktorými svietili aj tí naši. Ich snahou bolo vyzbierať čo najviac finančných prostriedkov. Do jednej s pokladničiek sa vyzbierali finančné prostriedky od samotných žiakov našej školy vo výške 112,40...

Marec mesiac knihy

Marec mesiac knihy
Aktivity v rámci Marca – mesiaca knihy a  od 13. do 17. marca 2017 sa uskutočnil 18. ročník  celoslovenského podujatia "Týždeň slovenských knižníc". "Knižnice pre všetkých"   Tak ako každoročne, aj tento rok som sme zapojili už do 18. ročníka celoslovenského podujatia "Týždňa slovenských knižníc". Pedagogickí zamestnanci si pre žiakov našej školy pripravili množstvo aktivít:  Deň otvorených dverí v školskej knižnici  s predškolákmi – projekt „ V rozprávke“ „Čítame si spolu“ - rozprávkový deň v ŠKD Projekt „ Zlatá rybka“ – čítanie a kreslenie rozprávok -...