Deň Zeme 2017

Deň Zeme 2017

Každoročne si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Tento deň patrí našej planéte Zem. Zemi, ktorá nám poskytuje cenné dary pre život, a preto si ju máme vážiť a usilovať o jej ochranu.
 

Tento slávnostný deň sme na našej škole oslávili 21. apríla rôznymi zaujímavými aktivitami. Vypočuli sme si rozhlasovú reláciu venovanú našej planéte Zem. Žiaci prvého stupňa začali premietaním prezentácií o krásach našej planéty, ale aj o tom, ako jej škodíme. Súčasťou dňa bolo divadielko O kačičke, ktoré sa deťom veľmi páčilo. Žiaci všetkých tried sa zapojili do výtvarnej súťaže Ekovýkres 2017. Vo svojich výtvarných prácach sa stali ekobojovníkmi za záchranu zvierat na pokraji vyhynutia a ako sa môžu starať o svoje životné prostredie. Zaujímavou aktivitou boli Ekohry, v ktorých si hravou asúťaživou formou overovali vedomosti o zvieratách a rastlinách. Svoju šikovnosť si vyskúšali aj v triedení odpadu, skladaní puzzle, či v hádzaní papierových gúľ do krabice. Nechýbali ani prírodovedné súťaže pre jednotlivé ročníky 1. stupňa, na ktorých si žiaci hravou a súťaživou formou preverovali vedomostí z prírodovedy.

Deň Zeme na druhom stupni bol pozmenený kvôli zlému počasiu. Žiaci sa zúčastnili na sídlisku Mier filmového predstavenia Rozprávky z lesa. Po skončení a návrate do školy sa konali v triedach rôzne aktivity venované filmovému predstaveniu. Žiaci diskutovali s triednym učiteľom o filmovom predstavení.Triedy 7.B a 8.B sa zúčastnili exkurzie na čističke odpadových vôd.

Pri príležitosti Dňa Zeme sa v dňoch 24. 4. a 25. 4. uskutočnil na našej škole zber papiera. Dúfame, že aspoň malou čiastkou  sme prispeli k ochrane našich lesov.

 

Anketa

Páčili sa ti aktivity pripravené pri tejto príležitosti?

Celkový počet hlasov: 46

Fotogaléria:

/album/fotogaleria176/a1-jpg293/ Prezentácia v 2.A /album/fotogaleria176/a2-jpg303/ Prezentácia v 2.C /album/fotogaleria176/a3-jpg251/ Prezentácia v 1.B /album/fotogaleria176/a4-jpg227/ Prezentácia v 3.B /album/fotogaleria176/a5-jpg176/ Divadelné predstavenie /album/fotogaleria176/a6-jpg140/ Divadelné predstavenie /album/fotogaleria176/a7-jpg111/ Tvorba ekovýkresu /album/fotogaleria176/a8-jpg83/ Maľovanie ekovýkresu /album/fotogaleria176/a9-jpg62/ Ekovýkres 2. stupeň