Deň Zeme 2016

Deň Zeme 2016

Deň Zeme - 22.4.

Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.


Preto aj v školách sa stalo tradíciou oslavovať tento deň.


Počasie nám prialo a celá škola nastúpila na školskom ihrisku. Avšak prípravy na tento deň sa začali už skôr.Vymieňali sme si názory, skúsenosti a bolo cítiť, že koordinátorom  pod vedením p. uč. Ing. Evy Hovancovej na oslave tohto dňa skutočne záleží.

Slávnostné otvorenie odelo tento deň do slávnostného rúcha. Výtvarné práce žiakov, projektové práce, pripravené stanovištia, moderátori, hudba, to všetko dodávalo tomuto dňu neopakovateľnú atmosféru.

Zvedavé oči detí, nás pedagógov, ženú  vpred. Ukázať im niečo iné, inovatívne, doviesť ich k inej ceste poznania.
A podarilo sa. Ako poďakovanie nám stačila radosť detí , ich úsmevy.

Fotogaléria:

/album/fotogaleria93/a1-jpg252/ /album/fotogaleria93/a2-jpg263/ /album/fotogaleria93/a3-jpg218/
1. STUPEŇ  

Aktivity

2. STUPEŇ

Aktivity

Žiaci 5. a 6.ročníkov mali dôsledne a pútavo pripravené stanovištia s názvom, "Ži energiou". Pripravovali ich žiaci 9.A triedy pod vedením p. uč.RNDr.Viery Dzurňákovej, p. uč. Mgr. Zuzany Hronovej.

Mali možnosť vidieť fyzikálne experimenty súvisiace s reaktívnou silou, trecou silou, silou vytekajúcej vody, odporovou silou vzduchu, s trením.
Zoznámili sa s obnoviteľnými zdrojmi energie, nízkoenergetickým domom, bezmotorovým lietaním. Toto stanovištie ich veľmi nadchlo, napísali si želania pre našu Zem.

Skupina žiakov 7.a 8. ročníkov navštívilo Čističku odpadových vôd,kde mali dohodnutú exkurziu. Žiaci 7.B a 7.C boli pozvaní do Správy NP Slovenský raj. Dozvedeli sa rôzne zaujímavosti o našom NP.

Iné skupiny si urobili turistickú vychádzku do Slovenského raja a zároveň sa podieľali na čistení nášho parku. Spojili si príjemné s užitočným.

Posledná skupina sa zapojila do brigády v areáli školy, iná zase skrášľovala naše átrium. Žiaci 8.C triedy upravovali palety, z ktorých bude zhotovený relaxačný kútik.

Čo môže byť krajšie ako pocit z dobre vykonanej práce!

Ďakujeme  všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto dňa.


Mgr. Mária Bubeníkova, koordinátorka voľného času.

Anketa

Páčili sa ti aktivity na Deň Zeme?

Celkový počet hlasov: 48