Svetový deň bez tabaku 2016

Svetový deň bez tabaku 2016

Dňa 31.5. 2016 sme si v našej škole pripomenuli celosvetový deň bez tabaku. Výrazne nám tohto roku pomohli aktívne peer – aktivistky.

Hneď ráno privítali všetkých žiakov, učiteľov aj rodičov žiaci – pomocníci, ktorí rozdávali všetkým nefajčiarom nálepku – NEFAJČÍM. Túto nálepku žiaci aj ostatní nosili v priebehu celého dňa.   

Pri nálepke bol obrázok štvorlístka, ktorý symbolizoval, že šťastie sa v cigarete neskrýva.
 

Aktivity pokračovali na triednických hodinách v ôsmych ročníkoch. Dievčatá zo VIII.B si pripravili video, na ktorom chceli demonštrovať, ako sa do nášho tela dostávajú škodliviny .

Pokus bol takýto:
Dievčatá dali do injekčnej striekačky vatu a na koniec nasadili cigaretu. Potom cigaretu zapálili a vťahovali do striekačky obsah cigarety. Vata ostala po „fajčení“ čierna, zapáchajúca.
Natočené video žiakov zaujalo. Peer – aktivistky ďalej svojim spolužiakom diskusnou formou priblížili problematiku závislostí, zvlášť fajčenia. Hodiny žiaci hodnotili kladne.