Zber papiera 2016

Zber papiera 2016

Dňa 18. a 19.5.2016 sa uskutočnilo 2. kolo zberu papiera.

II. STUPEŇ

VÝSLEDKY:

1 miesto 2. miesto 3. miesto
8.B 6.A 7.A
927,25 kg 782,5 kg 455 kg
pr. na ž. 51,51 kg pr. na ž. 41,18 kg pr. na ž. 28,4 Kg

 

Jednotlivci : - víťazi - II. stupeň

1. miesto 2. miesto 3. miesto
Karolína Halečková Nikola Sanetríková Kristína Urbanová
8.B 8.B 6.A
325,5 kg 301,5 kg 222 kg

SPOLU : II. stupeň : 4606,5 kg

I. STUPEŇ

Vyhodnotenie zberu papiera 18.5. - 19.5.2016 1. - 4. ročník

Triedne kolektívy:

1. miesto 2. miesto 3. miesto
IV.A III.B I.A
42,48 kg 32,62 kg 30,55 kg
na žiaka na žiaka na žiaka

 

Jednotlivci:

1. miesto 2. miesto 3. miesto
IV.A III.B IV.C
Kornélia Kačírová Alexandra Fekete Matúš Makula
360,5 kg 192 kg 185 kg