Deň Zeme 2021 [22. apríl 2021]

Deň Zeme 2021 [22. apríl 2021]

Začal sa oslavovať už v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Už viac ako 50 rokov si tak pripomíname, že 22. apríl je venovaný našej planéte. Je to medzinárodne motivovaný sviatok, ktorý nám pripomína našu závislosť na zemských zdrojoch a upozorňuje nás na dopady ľudskej činnosti na životné prostredie.

Tento deň sme aj na našej škole oslavovali Deň Zeme. V školskom rozhlase zaznela relácia venovaná našej planéte. Pre žiakov na prvom stupni a žiakov z autistických tried boli pripravené rôzne zaujímavé aktivity, ako premietanie prezentácií, kreslenie na asfalt, zbieranie a triedenie odpadu, brúsenie a maľovanie drevených vtáčích búdok, či preverovanie vedomostí z rôznych predmetov v pracovných listoch. Žiaci druhého ročníka sa zapojili pod vedením lektorky Lucie Leskovjanskej do výtvarnej súťaže Ekovýkres 2021, s ktorou najprv spoločne diskutovali o problémoch našej planéty a následne tvorili výtvarné práce zamerané na ekológiu.

Dňa Zeme na druhom stupni sa tentokrát zúčastnili len žiaci 8. a 9. ročníka, nakoľko nám to súčasná pandemická situácia neumožnila inak. Napriek tomu sa žiaci prezentovali hodnotnými prácami.


Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, preto chráňme našu Zem aj pre budúce generácie.

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-den-zeme-2021-22-april-2021/1-jpg/ /album/fotogaleria-den-zeme-2021-22-april-2021/2-jpg/ /album/fotogaleria-den-zeme-2021-22-april-2021/3-jpg/ /album/fotogaleria-den-zeme-2021-22-april-2021/4-jpg/ /album/fotogaleria-den-zeme-2021-22-april-2021/5-jpg/ /album/fotogaleria-den-zeme-2021-22-april-2021/6-jpg/

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-den-zeme-2021-22-april-20211/1-a-jpg/ 1.A /album/fotogaleria-den-zeme-2021-22-april-20211/1-b-jpg/ 1.B /album/fotogaleria-den-zeme-2021-22-april-20211/2-a-jpg/ 2.A /album/fotogaleria-den-zeme-2021-22-april-20211/2-b-jpg/ 2.B /album/fotogaleria-den-zeme-2021-22-april-20211/2-c-a-7-c-jpg/ 2.C a 7.C /album/fotogaleria-den-zeme-2021-22-april-20211/3-a-jpg/ 3.A /album/fotogaleria-den-zeme-2021-22-april-20211/3-b-jpg/ 3.B /album/fotogaleria-den-zeme-2021-22-april-20211/4-a-jpg/ 4.A /album/fotogaleria-den-zeme-2021-22-april-20211/4-b-jpg/ 4.B /album/fotogaleria-den-zeme-2021-22-april-20211/7-c-jpg/ 7.C