Deň vody 2021 [22.3.2021]

Deň vody 2021 [22.3.2021]

Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam, s vodou sa stretávame od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života.

Celý svet si každoročne 22. marca pripomína „Deň vody“. Keďže sa tentokrát počas osláv tohto dňa kvôli pandemickej situácii prezenčne vyučovali len žiaci prvého stupňa a žiaci z autistických tried, rozhodli sme sa pripraviť aktivity aspoň pre nich.

Na prvej vyučovacej hodine sme si vypočuli rozhlasovú reláciu o význame vody. Následne triedni učitelia s deťmi diskutovali o spôsoboch ochrany vody pred znečisťovaním a o možnostiach jej šetrenia. Na hodinách v pracovných listoch riešili rôzne úlohy s vodnou tematikou a svoje poznatky realizovali aj na hodinách výtvarnej výchovy. Niektoré triedy sa rozhodli ísť na vychádzku k Brusníku, kde dostali otázky týkajúce sa tohto potoka.

Bol to príjemne strávený deň a už teraz sa tešíme na ďalší ročník oslavy „Svetového dňa vody“.
 

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-den-vody-2021-22-3-2021/a1-jpg396/ 3.A /album/fotogaleria-den-vody-2021-22-3-2021/a2-jpg393/ 2.C /album/fotogaleria-den-vody-2021-22-3-2021/a3-jpg326/ 1.B /album/fotogaleria-den-vody-2021-22-3-2021/a4-jpg272/ 3.B /album/fotogaleria-den-vody-2021-22-3-2021/a5-jpg206/ 2.A /album/fotogaleria-den-vody-2021-22-3-2021/a6-jpg162/ 7.C /album/fotogaleria-den-vody-2021-22-3-2021/a7-jpg122/ 2.B