Deň vody 2019

Deň vody 2019

Voda je život – takto by sme mohli jednoducho charakterizovať význam vody pre existenciu života na našej planéte.

Svetový deň vody – 22. marec je príležitosťou k zamysleniu sa nad dôležitosťou vody.

22.marec 2019 - tento významný deň oslávila naša škola projektovým vyučovaním. Žiaci sa na jednotlivých vyučovacích hodinách venovali aktivitám, plneniu rôznych úloh na podporu informovanosti o význame, znečisťovaní, ochrane a šetrení vodou.

Náš projektový deň sme začali reláciou v školskom rozhlase. Žiaci 1.- 3. ročníka sa v telocvični zúčastnili pojazdného planetária, kde sa z premietnutého filmu zaujímavou formou dozvedeli veľa o vode.

Dôležité informácie o vode sa žiaci 1. stupňa dozvedeli aj z prezentácií, ktoré sprostredkovali šikovné žiačky 8. ročníka formou rovesníckeho vzdelávania. Na ďalších vyučovacích hodinách si žiaci získané vedomosti overovali  v pracovných listoch, spievaním piesní, vo výtvarných prácach,či uskutočnenej vychádzke k potoku Brusník.

Na druhom stupni sa na vyučovacích hodinách venovali vode  písali o nej básne, hádanky, príbehy, na matematike a ostatných predmetoch dopĺňali pripravené pracovné listy. Na hodine hudobnej výchovy spievali piesne o vode a hlavne na všetkých hodinách dodržiavali pitný režim.

Deň sa nám vydaril a všetkým sa páčil. Uvedomili sme si, že aj keď sa nám voda zdá taká obyčajná, predsa je vzácna, lebo bez nej by nebol život.
 

Fotogaléria:

/album/fotogaleria280/a1-jpg357/ /album/fotogaleria280/a2-jpg355/ /album/fotogaleria280/a3-jpg289/ /album/fotogaleria280/a4-jpg242/ /album/fotogaleria280/a5-jpg116/ /album/fotogaleria280/a6-jpg96/ /album/fotogaleria280/a7-jpg67/ /album/fotogaleria280/a8-jpg56/ /album/fotogaleria280/a9-jpg47/